Archives by Tag 'Lars Adaktusson'

Fira Israel 70 år på Öckerö den 21 april!

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, mars 11, 2018

Se programmet här. Välkomna!

Ärketerroristen/antisemiten Leila Khaled från PFLP har nyligen tillåtits tala i Europaparlamentet

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, oktober 8, 2017

EU-parlamentarikern, tillika ordföranden i Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Lars Adaktusson skriver om denna kalamitet i sin blogg: Häromveckan inbjöd partigruppen GUE/NGL, som samlar allehanda kommunister och vänsteraktivister och där bland annat det svenska vänsterpartiet ingår, palestiniern Leila Khaled att tala i Europaparlamentet. Leila Khaled är medlem i den av EU terrorklassade organisationen PFLP och deltog själv i […]

Israelvänliga Sverigedemokraterna ökar ytterligare i augusti: Alltjämt Sveriges överlägset största parti

By Lennart Eriksson - Last updated: fredag, augusti 25, 2017

Detta framgår här: Källa. Som jag skrivit många gånger tidigare framstår Sverigedemokraterna som riksdagens mest Israelvänliga parti. Partiet vill med all rätt avbryta allt svenskt bistånd till den antisemitiska entiteten ”Palestina” vars enda syfte är att utplåna den judiska staten Israel. Noterar dock att riksdagsmannen Mikael Oscarsson (KD), enligt Världen Idag numera ”anser att det […]

Lars Adaktusson (KD) tycks närma sig Sverigedemokraternas uppfattning rörande Sveriges nuvarande antisemitiska ”statsledning”

By Lennart Eriksson - Last updated: tisdag, december 6, 2016

Att Sverigedemokraterna ovillkorligen vill avbryta ”biståndet” till islamonazisterna i ”Palestina”, ja det står ju klart. Att Socialdemokraterna ovillkorligen vill fortsätta detta islamonazistiska ”bistånd”, ja det är ju också uppenbart. Övriga riksdagspartier har kanske sådär i skymundan ändå i några fall velat hävda att, ja vi måste kanske ställa krav på ”Palestina” att uppföra sig mera […]

Den 10 februari 2015 – En skändlighetens dag för Sverige: Mahmoud Abbas kommer hit

By Lennart Eriksson - Last updated: måndag, februari 9, 2015

Mahmoud Abbas är för närvarande i sin egenskap av ”Palestinas” ”president” den främste företrädaren för de islamistiska och antisemitiska krafter som avser att utplåna Israel och judarna – och i förlängningen även den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Det är i just detta syfte och inget annat som han kommer till Sverige just nu. […]

Gazas tårar i SVT1: Är de självförvållade?

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, december 20, 2011

I kväll kl 22 den 20 december 2011 visar SVT1 denna film: Tears of Gaza. Du kan redan nu se den härnedan: Filmen tar sikte på att framförallt ur barnperspektiv belysa Israels försvarskrig i Gaza kring årsskiftet 2008-2009, dvs. ett försvarskrig som utlöstes sedan Hamas, som är den folkvalda regimen i Gaza och vars enda […]

Mohamed Omar och islamismen

By Sapere Aude - Last updated: onsdag, februari 11, 2009

Det har länge varit önskvärt att få en bättre inblick i hur islamister ser på tillvaron. Men väldigt få har utåt sagt sig stå för denna ideologi och argumenterat för den. Nu har i alla fall en person, Mohamed Omar, ”kommit ut” som islamist och även gett sin syn på vad islamismen kan stå för. […]