Archives by Tag 'Jaffa'

Några islamonazistiska och antisemitiska bilder i tiden

By Lennart Eriksson - Last updated: onsdag, augusti 20, 2014

De kommer här: Islamonazismen, inte minst den i Gaza, möter såvitt jag kan finna nästan inget motstånd någonstans, utom då från Israels Försvarsmakt. Denna ondska ignoreras, som sägs ovan. Den ondska som avser att utplåna såväl judarna som den judisk-kristna civilisationen. FN ignorerar den också: Som fotot antyder så verkar FN knappast för fred i […]

”Palestina” vägrar förhandla med Israel om fred

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, september 5, 2011

Det är alldeles uppenbart – för den som vill se. De som, i likhet med Carin Jämtin och Urban Ahlin (S), tvärtom påstår att det är Israel som vägrar förhandla, är alldeles fel ute. Paul Widén kommenterar så här: Israels premiärminister Binyamin Netanyahu har gång på gång uppmanat den palestinska myndighetens styrelseordförande Mahmoud Abbas att […]

Dagens (spårvägs-)trams kommer här!

By Sapere Aude - Last updated: onsdag, november 26, 2008

Idag har jag tagit del av denna bloggning. Vederbörande bloggare ”Egon” tyckte att det var fint i Maale Adumim: ”Vi gjorde ett snabbt besök i den judiska bosättningen Maale Adumim, säkert är det underbart att bo där, men är man palestinier gör man sig ej besvär.” Nänä, kanske det, men om man inte vill bo […]