Archives by Tag 'Grekland'

Trump, FN, NATO, Mexiko, ”Palestina” och Pacta sunt servanda

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, november 13, 2016

För att ta det sista först: Pacta sunt servanda är latin för ”avtal skall hållas”. Det är en bra levnadsregel som bör gälla såväl för stater som för individer, något som i vart fall medlemsstaterna i NATO och ”Palestina” bör ta fasta på. Jag återkommer till detta nedan. I den allmänna strävan att ”kasta skit” […]

Brexit: Början på EU-imperiets nedgång och fall?

By Lennart Eriksson - Last updated: fredag, juni 24, 2016

Så har Storbritanniens (inte Stortysklands) väljare med en liten men tydlig majoritet (52 % mot 48 %) röstat för att det Förenade Konungariket ska lämna den Europeiska Unionen (EU). Här en bild på hur de röstande fördelar sig geografiskt: Bra eller? Ja, det är ju i alla fall klart att EU inte riktigt fungerat som […]

Tågföretaget SJ tycks ha gjort sig skyldigt till grov människosmuggling

By Lennart Eriksson - Last updated: onsdag, september 23, 2015

Jag citerar till en början från Utlänningslagens (SFS 2005:716) 20. kap.: 8 § Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein döms för människosmuggling till fängelse i högst två år. Är brottet att anse som grovt döms för grov […]

Henning Mankell jämställer Israel med Djävulen

By Sapere Aude! - Last updated: lördag, juli 9, 2011

Det är i alla fall så jag tolkar hans uttalande, som refereras i GP, där han menar att Grekland, genom att stoppa Shit to Gaza-armadan, har ”sålt sin själ”. Det mest kända exemplet på någon som sålt sin själ är ju doktor Faust, som nämligen sålde sin själ till Djävulen. Nu menar Mankell alltså att […]

Grekland står upp för västerlandets försvar och stoppar Ship to Gaza-fartyg

By Lennart Eriksson - Last updated: tisdag, juli 5, 2011

Om detta modiga beslut kan man läsa bl. a. här. Följaktligen är islamonazismens medlöpare i svenska Ship to Gaza sura. Detta är ett lysande och sällsynt exempel på grekisk handlingskraft, särskilt välkommet från just Grekland, ”den västerländska civilisationens vagga”, en civilisation som islamonazismen och dess medlöpare gör sitt bästa för att utplåna, just nu med […]

Mohamed Omar: Ingen står emot islam

By Sapere Aude! - Last updated: torsdag, april 30, 2009

Tidningen Dagen har intervjuat islamisten Mohamed Omar. Läs även här. Bland mycket annat struntprat från Mohamed Omar, som jag även delvis redogjort för här, finner man i dessa båda artiklar också påståendet att ”ingen står emot islam”. Visst, eftersom islamismen söker världsherravälde genom allas frivilliga eller – sannolikare – genom våld framtvingade underkastelse under den […]