Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Kommentarer

Arkiv

Kategorier

Kalender

december 2019
M T O T F L S
« nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sverigedemokraterna största riksdagsparti fem av sex månader hittills i år. Har det något att göra med partiets stöd för Israel?

Det är som jag ser det uppenbart att Sverigedemokraterna hittills i Sveriges riksdag är det parti som mest rakryggat och konsekvent stått upp för att svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade stöd till terrorn mot Israel från ”Palestina” ska upphöra intill dess ”Palestina” gjort om och gjort rätt. Se här t. ex. Andra riksdagspartier har som mest påyrkat att man ska ställa krav på ”Palestina” att göra si eller så och att biståndet möjligen kan upphöra om man inte gör det. Se här t. ex. Men det är inte rakryggat, det är närmast naivt. De i ”Palestina” som vill utplåna den judiska staten Israel, dvs. de flesta där, lär naturligtvis inte reagera annat än inför kalla fakta och klara besked.

Budskapet från Sveriges statsledning till ”Palestina” bör således vara följande klara besked: 1. Biståndet upphör nu! 2. Biståndet kan eventuellt återupptas när alla i ”Palestina” verkande tongivande entiteter dels erkänt Israel som en judisk stat med hela Jerusalem som dess huvudstad, dels upphört med att propagera och verka för att Israel och judarna ska utplånas. Det återstår för ”Palestina” att bevisa att så skett.

Klara besked! Tråkigt att det ännu bara är Sverigedemokraterna bland riksdagspartierna som tycks ha insett behovet av just detta: Klara besked! Samt behovet att de tongivande krafterna i ”Palestina” äntligen gör om och gör rätt. För deras egen skull!

Nå, det är nog ändå inte i huvudsak på grund av denna Sverigedemokraternas insikt som partiet, enligt Sentio, fem av sex månader i år ändå har varit – och nu i juni alltså ännu är – Sveriges största riksdagsparti. Men i någon ringa mån tror jag ändå att det är därför partiet vunnit sympatier. Bland annat mina. Åtminstone i denna del.

Här är Sentios statistik:


Källa för juni.Ove Bring med flera skriver i antisemitisk anda i Svenska Dagbladet: ”Israels ockupation måste upphöra”

Det är professorerna Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange som uttalar sig i dagens Svenska Dagbladet.

Om Ove Bring (foto t. v.) har jag tidigare, apropå hans åsikter om Israels försvarskrig i Gaza, skrivit att han medvetet eller omedvetet står i judehatets och antisemitismens tjänst. Bring har, som du kan se i länken, bland andra lierat sig med Richard Falk (foto t. h.), en tidigare FN-tjänsteman och professor, som upprepade gånger fördömts för sin antisemitism. Hans senaste rapport om påstådd israelisk ”apartheid” har avvisats av FN:s generalsekreterare Antonió Guterres. Brings insatser i dagens SvD, sammantaget med vad han tidigare presterat, medför att jag mer och mer lutar åt att hans antisemitism ändå är ganska så medveten.

Bring och hans medskribenter påstår, att Israel sedan år 1967 ockuperar såväl östra Jerusalem som ”Västbanken” och att denna ockupation är olaglig. Dessutom påstår de, att eftersom ”inget normalt kan tas in eller ut ur Gaza utan Israels medgivande” så ”liknar” läget där ”fortsatt faktisk ockupation”.

För att ta det sista först: Bring et consortes bortser uppenbarligen från att Gaza också gränsar till Egypten. Det krävs sannolikt egyptiskt medgivande för att ta något ”in eller ut från” Gaza via Egypten. Men att påstå att Egypten därmed faktiskt ockuperar Gaza är absurt. Ändå framför de samma absurda påstående gentemot Israel. Dubbla måttstockar. Antisemitism.

Apropå ”ockupationen” skriver artikelförfattarna att Jordanien före sexdagarskriget utövade ”kontroll över Västbanken”. Ingen ockupation alltså. Det är först när Israel i ett försvarskrig erövrar bland annat Västbanken som det blir aktuellt för dem att tala om ”ockupation”. Dubbla måttstockar. Antisemitism.

De talar också om FN:s delningsplan från år 1947, men utan att nämna att den judiska sidan accepterade planen och att arabsidan förkastade den. Jerusalem skulle enligt denna plan vara ”ett internationellt område”. Detta accepterades av judarna, men förkastades av araberna.

När Israel ändå år 1980 antog hela Jerusalem som huvudstad så, skriver Bring med flera, ”fördömde [FN:s säkerhetsråd] i de starkaste ordalag … annekteringen som ett brott mot folkrätten”. Det gjorde säkerhetsrådet förvisso, nämligen i resolution 478, där rådet bland annat bestämmer ”that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, and in particular the recent ”basic law” on Jerusalem, are null and void and must be rescinded forthwith” (Källa).

Man frågar sig då vad det var för ”karaktär och status” som Jerusalem hade innan Israel antog hela staden som huvudstad. Ockuperad av Israel? Tillhörig Jordanien som tidigare hade ”kontroll”? Tillhörig mandatmakten Storbritannien? De båda sistnämnda lär inte ha några anspråk.

Det framgår tydligt av denna FN-resolution, men även av resolution 476, där det sägs att hela Jerusalem ockuperas av Israel sedan 1967, att FN inte gjorde/gör någon skillnad mellan västra och östra Jerusalem. FN tycks alltså alltjämt anse att hela Jerusalem är ockuperat territorium. En uppfattning som naturligtvis är vansinnig. Och antisemitisk.

Sedan fokuserar artikelförfattarna mångordigt men inte särskilt vältaligt på den fjärde Genèvekonventionen av år 1949 om skydd för civilpersoner under krig. Man påstår felaktigt att ”Västbanken” varit under Israels ockupation sedan år 1967 och att de judiska ”bosättningarna” där ”har varit olagliga från första början”. Det är nämligen enligt artikel 49 i konventionen förbjudet att ”överflytta delar av sin egen civilbefolkning till område, som den ockuperar”.

Men genom Oslo II-avtalet har ju Israel och motparten kommit överens om att dela in ”Västbanken” i tre områden A, B och C.

Genom detta avtal har parterna kommit överens om att Israel ska ha full ”civil and security control” i område C. Det är i område C som alla judiska ”bosättningar” i Judéen och Samarien finns. Till yttermera visso heter det i artikel 7 i konventionen att ”de höga fördragsslutande parterna [äga] avsluta andra särskilda överenskommelser rörande alla frågor, som de anse lämpligt göra till föremål för särskild reglering” – med vissa undantag. Eftersom Israel och motparten i och med Osloavtalet gjort just detta så är därmed nästan hela fjärde Genèvekonventionen inklusive artikel 49 irrelevant.

Det finns alltså ingen ockupation längre!

Bring et consortes för således ett ohederligt resonemang, inte minst när man utelämnar uppenbara fakta. Man skriver mot slutet att ”[f]emtio år av ockupation betyder att regionen och palestinierna utsatts för ett israeliskt folkrättsbrott sedan minst 35 år”.

De har uppenbart fel.

Fundera gärna över motsatt scenario: Hur hade det sett ut om ”palestinierna” och deras bundsförvanter i arabvärlden besegrat Israel? Då hade det vare sig funnits något Israel eller någon jude kvar där. Hur stort folkrättsbrott hade det varit? Men det finns alltjämt araber kvar på ”Västbanken” trots att Israel besegrat dem …

Det är alltjämt denna antisemitiska och antisionistiska strävan att utplåna Israel och judarna som besjälar de tongivande krafterna i ”Palestina”. Om detta tiger Bring et consortes, i något som jag inte kan uppfatta som annat än antisemitisk anda.

Länk: Lisa Abramowicz och Ulf Öfverberg replikerar här.

50 år sedan Jerusalems återförening: Göran Rosenberg och antisemiterna beklagar men vi andra gläds!

Igår den 6 juni firade vi Sveriges nationaldag. Idag den 7 juni har vi all anledning fira att det gått 50 år sedan östra Jerusalem återtogs av judarna. Låt oss alla förenas i strävan att Jerusalem för alltid ska förbli Israels enade huvudstad.

Här kan du se en film från detta lyckliga tillfälle:

Jerusalem var en delad stad i endast nitton år. Nämligen från år 1948 då arabstaterna i utplåningssyfte anföll den nya judiska staten Israel och arabstaten Jordanien ockuperade Judéen och Samarien (i vissa framförallt antisemitiska kretsar kallat ”Västbanken”), samt östra Jerusalem, detta i strid mot FN:s delningsplan från år 1947. Jordanien fördrev samtidigt alla judar från dessa områden.

Men den 7 juni år 1967, för idag exakt femtio år sedan, återtog judarna hela Jerusalem!

Den delningsplan, som araberna förkastade, föreskrev bland annat att Jerusalem inte skulle tillhöra vare sig den judiska staten eller en arabstat. Den skulle vara ett ”corpus separatum” och administreras av FN. Judarna accepterade detta! Men arabstaterna, som vare sig då eller nu någonsin accepterat förekomsten av en judestat på muslimskt territorium, gjorde det så klart inte. De startade i stället ett anfalls- och utplåningskrig. Som de givetvis förlorade.

Arabstaterna har tillsammans med alla islamister alltid verkat och kommer alltid att verka för att Israel ska utplånas. Man behöver bara gå till Arabförbundets stadga om mänskliga rättigheter för att få klara bevis. Där skriver man så här om sionismen, dvs. den rörelse som syftar till att skapa en judestat. Jag citerar ur en min tidigare bloggning:

Man behöver inte läsa många meningar innan man finner att araberna ”avvisar alla former av rasism och sionism” eftersom detta utgör ”brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot internationell fred och säkerhet”. I artikel 2:3 heter det att ”alla former av rasism, sionism och utländsk ockupation och dominans utgör ett hinder för mänsklig värdighet och ett stort hinder för utövandet av folkens fundamentala rättigheter; all sådan verksamhet måste fördömas och åtgärder vidtas för deras eliminering”.

Man kan då notera att inte enbart arabstaterna, utan även t. ex. Hamas, Hisbollah, Fatah, PLO, PFLP och den iranska statsledningen alltjämt har som syfte att utplåna – eller som arabförbundet skriver ”eliminera” – Israel som stat och i flera fall även judarna som folk! – Det får nog hållas för visst att även ”Palestina” som av den Svenska antisemitiska statsledningen tyvärr erkänts som stat, också har exakt detta syfte. ”Palestinas” ”statsledning” består ju nämligen av folk från just PLO, PFLP, Fatah och stundom även Hamas.

Folkmord eftersträvas alltså. Brott mot mänskligheten eftersträvas. Brott mot FN-stadgan ävenså.

Detta måste varje anständig människa vända sig emot. Jag hoppas att du som läser detta är en sådan anständig människa. Jag hoppas att jag är det också.

Man frågar sig dock, efter att ha läst vad Göran Rosenberg (foto t.v.) skrev i Expressen för några dagar sedan, om han är en sådan anständig människa. Jag tvivlar. När han yrar om att återtagandet av östra Jerusalem samt av Judéen och Samarien innebär en ”ockupation”, ja då ställer han sig på samma sida som den nuvarande antisemitiska svenska statsledningen samt på deras sida som vill utplåna Israel.

Rubriken på hans inlägg lyder: ”Israel var inte tänkt att bli så här”. I den delen är jag ganska beredd att hålla med. För i islamisternas ögon var och är Israel inte tänkt att bli till/vara till alls. Och att, i den mån Israel ändå lyckats bli till, så ska det utplånas. Att då, som Rosenberg gör, till exempel kritisera så kallade bosättningar på något av den antisemitiske fienden i försvarskrig erövrat territorium, ja det innebär som jag ser det endast, att Rosenberg går i den antisemitiske angriparens tjänst. På samma sätt som den nuvarande antisemitiska svenska statsledningen.

Nej, det är och har aldrig varit Israel och judarna där som förtjänat mest kritik. Det är alltjämt de islamistiska angriparna och dess medlöpare i skepnad av bl. a. Göran Rosenberg och Sveriges nuvarande statsledning som förtjänar kritik. Stark kritik!

Länk: Jag har för övrigt redan tidigare framfört mina dubier om Göran Rosenberg verkligen är en i detta avseende anständig människa.

Sveriges nationaldag – leve Sverige!

Idag den 6 juni har svenskarna – precis som alla andra dagar egentligen – skäl att fira att vi ännu lever i ett fritt och demokratiskt land. En av de makter som förutsätts se till att vi även fortsättningsvis kan leva i frihet är Försvarsmakten. Låt oss hoppas och göra vad vi kan för att de, tillsammans med alla andra goda krafter, lyckas med det när kriget kommer – om det nu inte redan har gjort det:

I min egenskap inte endast av svensk patriot, utan även värmländsk dito, vill jag denna dag inte undanhålla er Värmlandsvisan. När Värmlands nationaldag infaller vet jag tyvärr inte, så jag låtsats att det också är idag!

Upprop för ett misstroendevotum mot utrikesminister Margot Wallström

Föreningen Fred i Mellanöstern har tagit initiativet till detta vällovliga upprop, riktat mot Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning, och särskilt dess utrikesminister. Skriv på. Inga antisemiter i vår regering!

Det förtjänar noteras att Vänskapsförbundet Sverige-Israel vid sitt årsmöte den 6 maj i år antog följande uttalande:

Efter Sveriges ställningstagande mot Israel de senaste åren och nu senast i UNESCO fruktar vi att Sverige har tappat sin moraliska kompass. Som vänner till båda länderna kräver vi att regeringens omoraliska ställningstagande mot Israel upphör. Sverige gör sig totalt irrelevant som fredspartner i regionen genom att i sina ställningstaganden inte följa andra demokratiska länder i olika FN-omröstningar. Istället gör man gemensam sak med totalitära stater med en antisemitisk agenda som vill förneka Israel – regionens enda demokrati – både dess historiska band till landet och dess rätt att existera som judisk stat. Vi är djupt oroade.

Källa.

Inlägget uppdaterat 2017-05-21.

Löfvens och Wallströms utrikespolitik: En antisemitisk och antifeministisk katastrof!

Som alla vet är den svenska nuvarande statsledningen en feministisk sådan. Åtminstone kallar man sig så. Detta manifesterade sig inte minst när flera kvinnliga statsråd nyligen besökte Irans statsledning och dess antisemitiske ”president” Rouhani. Här ser du hur statsrådet Ann Linde förödmjukar sig – och Sverige! – i sann feministisk anda. Man skulle nästan kunna tro att hon som påskkäring anlänt till Blåkulla*:

Men när det gäller att förödmjuka Sverige och svenskarna genom att träffa den iranska islamonazistiska statsledningens verklige ”Führer”, som heter Khamenei, ja då duger inga kvinnliga käringar, inte ens statsrådet Linde. Då duger endast en sant feministisk manlig käring, nämligen Sveriges statsminister Löfven:

”Det finns käringar av båda könen”, heter det ibland. Här ser vi ett tydligt exempel på bådadera. Män: Löfven, Khamenei och Rouhani. Kvinnor: Linde. Låt oss bara hoppas att det inte var ”för att fira häxsabbat med Djävulen” som de träffades nyligen just i – Iran.

Ett annat möjligt resultat av en eventuell motsvarande häxsabbat skulle kunna vara den nuvarande svenska antisemitiska och feministiska statsledningens sannolika godkännande av Saudiarabien som medlemsstat i FN:s ”kvinnokommission”. Saudiarabiens statsledning är ökänd för sina feministiska tillkortakommanden. Den 25 april ville inte den svenska feministiska ”statsledningen” ens svara på om man godkänt Saudiarabien som medlem i denna kommission. Numera (den 2 maj) säger samma statsledning enligt Aftonbladet att det inte gick att rösta nej: ”Det fanns inget nej-alternativ … säger Pezhman Fivrin, Margot Wallströms pressekret[er]are”.

Aftonbladet skriver vidare att ”UD:s kommunikationsenhet [uppgav] att 47 länder röstade för medan 7 hade lagt ner sina röster i frågan om att låta Saudiarabien ta del av FN:s kvinnokommission”.

Man kan då till en början fråga sig vad det är för slags demokrati som inte tillåter att man röstar mot ett visst förslag utan som mest medger att man lägger ned sin röst? Om detta är kännetecknet för Förenta Nationernas demokrati så behäftas den uppenbarligen av mycket allvarliga brister!

Man kan sedan fråga sig varför den svenska nuvarande ”statsledningen” ändå så gärna tycks vilja delta i detta spektakel. Man frågar sig dessutom varför den svenska nuvarande av allt att döma antisemitiska ”statsledningen” så gärna avslöjar sig som en allt annat än feministisk statsledning.

Ett svar är väl att man av påskkäringar på väg till häxsabbat inte rimligen kan förvänta sig så mycket annat.

Ett något mera seriöst svar är väl att den svenska nuvarande ”statsledningen” egentligen ljuger när man påstår att man är feminister. Och att den när det kommer till kritan egentligen underkastat sig såväl islamismen som antisemitismen. Skandal i så fall!

Sedan frågar man sig väl rimligen vad Wallström talar om här i en intervju med Al Jazeera. Tobias Peterson refererar:

En bit in i intervjun i samband med frågor om inhemsk kritik mot Wallströms uttalanden om Israel kommer Aljazeera-journalisten Ahmed Mansour med påståendet att Kommittéen Mot Antisemitism (SKMA) leder den högerextrema lobbyn i Sverige. Han hävdar också att denna kommitté ska ha krävt Wallströms avgång. Han frågar Wallström hur denna påstått SKMA-ledda “högerextrema lobby” har inflytande på Wallströms regering.

Wallström väljer varken att dementera påståendet eller att bekräfta det. Påståendet Mansour kommer med är nämligen helt uppåt väggarna och kan vid en snabb granskning avfärdas som “fake news”. Vad värre är, påståendet är antisemitiskt och utrikesministern tar inte tydligt ställning mot det.

Vidare:

Att Wallström inte kunde ge svar på tal i Mansours intervju är allvarligt. Tiotusentals eller hundratusentals nya invånare i Sverige som ännu är obekanta med hur Sverige fungerar kan ha sett intervjun. De har i så fall hört påståenden om att en kommittée mot antisemitism leder en högerextrem lobby och att denna även påstås ha inflytande på svensk politik. De har däremot inte sett Sveriges utrikesminister ta tydligt och bestämt avstånd från det som påståtts. Människor i Sverige och runt om i världen kan nu gå runt och tro att de som arbetar mot antisemitism är högerextremister. Detta är oerhört allvarligt.

Jag har väl i och för sig någon gång haft anledning att i någon mån ifrågasätta SKMA, dvs. Svenska Kommittén mot antisemitism. Men det Wallström av allt att döma tycks göra i intervjun är att implicit skriva under på vad intervjuaren i Al Jazeera påstår. Nämligen att SKMA ”leder den högerextrema lobbyn i Sverige”. Det får aldrig en svensk utrikesminister göra.

Så långt har det ändå gått att UD uttalat följande:

Under en intervju med Al Jazeera i förra veckan fick utrikesministern frågan om regeringens syn på svensk extremhöger. Intervjun simultantolkades mellan arabiska och engelska. I frågan om extremhögern gjordes en referens till Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Den referensen gick förlorad i tolkningen och utrikesministern uppfattade inte att det var SKMA som åsyftades.

Regeringen motsätter sig påståendet att SKMA skulle ha något med extremhögern att göra. Regeringen anser inte att SKMA är en högerextrem grupp. SKMA gör ett viktigt arbete mot antisemitism, rasism och hat i samhället. Regeringen uppskattar deras arbete och regeringskansliet står i nära kontakt med SKMA.

Jaså, jaha. Nå, men skadan är kanske ändå skedd. Tillsammans med ett snart sagt nästan oräkneligt antal andra skador orsakade av Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning, av vilka jag nämnt några här.

En ytterligare skada är kanske dessutom den, att Sveriges statsledning nyligen röstat för en resolution av UNESCO enligt vilken Israel alltjämt utpekas som en ockupationsmakt av hela Jerusalem. Inte så bra heller kan man tycka.

Twenty-two countries voted in favor of the resolution, including Russia, China, Brazil, Sweden, South Africa, Iran, Malaysia, Mauritius, Nigeria, Senegal, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Nicaragua, Chad and seven Arab countries. Ten countries voted against the resolution, including Germany, which had pushed for a deal with the Arab states over the resolution. The United States, Italy, Great Britain, Holland, Lithuania, Greece, Paraguay, Ukraine and Togo also opposed the resolution.

Här en bild som återger röstresultatet:

Sveriges statsledning var alltså märk väl den enda statsledning från något EU-land som röstade för detta möjligen antisemitiska beslut. Och ”Sverige”, eller nog snarare dess nuvarande antisemitiska och feministiska statsledning, befann sig ju i gott sällskap eller hur. Ryssland, Kina och Iran bara för att ta några exempel inte minst på feminism. För att inte tala om demokrati och frihet. Vilka dessa ”seven Arab countries” än är, så är de säkert också lika exemplariska förebilder …

Länkar: Sveriges ambassadör till Jerusalem får motta israeliska reprimander för statsledningens enfald i UNESCO-debaclet. | Den antisemitiska svenska statsledningen framhärdar dock.

* ”Blåkulla är den plats dit häxor enligt folktron flög på kvastar under skärtorsdagen för att fira häxsabbat med Djävulen.”

Miljöpartiet och Marie Kide, regeringen och UNRWA, Anna Carlstedt och antisemitismen. Med mera …

Tankar och synpunkter i några av tidens frågor kommer här!

Ytterligare en människa har avlidit till följd av terrorangreppet i Stockholm Det gör summa fem människor. Det behövdes fyra mördade för att den svenska statsledningen och ”oppositionen” skulle börja tala om behovet av att stävja dessa illgärningar. Mycket mer än tal har det dock ännu inte blivit. Det som hänt är naturligtvis bedrövligt, och inte minst en stor sorg för de anhöriga.

Men när det gäller den senast avlidna, Miljöpartisten Marie Kide, så börjar man undra om hon inte föll på eget grepp. Klyschor som ”Synden straffar sig själv” och ”Är huvudet dumt får kroppen lida” kommer för mig.

Miljöpartiet är ju det riksdagsparti som sammanfattningsvis på det hela taget så gott som alltid har velat sätta den reglerade invandringen ur spel. Så gott som alltid har partiet velat finna mer eller mindre långsökta undantag från vad som borde vara den bergfasta regeln att den som blivit utvisad från Sverige ovillkorligen måste lämna landet. I tydligt syfte att låta så gott som vem som helst få komma till Sverige utan minsta villkor, inklusive deras villkorslösa rätt till försörjning, skolgång och sjukvård, detta även om de har utvisats. Visserligen går det att göra undantag i just undantagsfall, men Miljöpartiet verkar vilja finna så många undantag att undantagen till slut blir huvudregel. Miljöpartiets senaste förflugna idéer i den vägen går ut på att utvisade ska få tillfälle stanna kvar i Sverige för att slutföra sin eventuella gymnasieutbildning.

Nej, som det heter i Skriften: ”Sådant skall ditt tal vara att ja är ja och nej är nej”. Det bör gälla även för beslut och domar från svenska myndigheter och domstolar. Till och med för beslut och domar från Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Har man fått ett beslut om utvisning ska man inte längre ha rätt till vare sig försörjning, skolgång eller sjukvård – utom möjligen akut sådan. Man ska inte heller längre ha rätt att få röra sig fritt inom Sverige. Man ska lämna landet fortast möjligt och om man inte gör det frivilligt måste det finnas tillräckliga resurser för att se till att man annars tvingas lämna Sverige. Och att man till dess så sker kan hållas inom lås och bom.

Inget konstigt med det. Alla andra myndighetsbeslut kan ofta med framgång verkställas genom tvång om den som berörs inte lyder. Är du dömd för brott kan du inte räkna med att komma undan. Likadant om du har en skatteskuld. Finns ingen anledning att behandla utlänningar som vistas illegalt i Sverige på ett mera generöst sätt än svenskar.

Det enklaste sättet att komma till rätta med problemet vore förstås att göra det brottsligt att vistas i Sverige trots att man har utvisats och att göra det möjligt att ta sådana människor i förvar. Det är väl knappast rimligt att låta personer som inte får vistas i Sverige ändå ostraffat röra sig fritt här? Och ofta till och med få betalt för det!

Nå, Marie Kide skulle säkerligen inte ha hållit med mig. Inte hennes parti heller, åtminstone inte före den 7 april i år. Därefter har Miljöpartiet visserligen föreslagit att man kan införa fotboja för illegalt vistande. Jag tillåter mig som svar på det igen förmedla ännu en klyscha: ”För sent skall syndarn vakna”. Marie Kide (MP) vaknar dock tyvärr aldrig mer. Inte i denna världen i alla fall …

Här är Miljöpartiets egna kommentar.

Slutligen: Lite anmärkningsvärt är det väl att Marie Kide var lärare just på skolan Kronan i Trollhättan. Dvs. just den skola där svensken Anton Lundin Pettersson år 2015 mördade ett antal av allt att döma icke-svenska personer, åtminstone enligt den definition som du kan läsa om här.

Statsledningens uppfattning om UNRWA Jag noterar att riksdagsmannen Mikael Oscarsson (KD) sent omsider fått svar från biståndsminister Isabella Lövin (MP) på sin interpellation i riksdagen, som jag tidigare skrivit om. Tidningen Världen Idag rapporterar. Frågan gäller bland annat varför Sveriges statsledning finansierar UNRWA (FN:s organisation för stöd åt påstådda ”palestinska” ”flyktingar”) med svenska skattebetalares pengar trots att dessa pengar delvis finansierar skolböcker med antisemitiskt innehåll. Här är Världen Idags referat av hennes svar:

– Regeringen anser inte att interpellantens påståenden om den utbildning de palestinska skolbarnen får är rättvisande – vare sig i UNRWA-skolor eller i de andra palestinska skolor som använder samma läroplan.

Hon sa sig dessutom vara fullt nöjd med de kontrollmekanismer som finns, genom UNRWA:s givarländer och den israelisk-palestinska utbildningskommitté som följer upp Oslo-avtalet.

Dessutom skriver, enligt Världen Idag, israeliska medier

om att den palestinska utbildningsministeriet nyligen brutit kontakten med UNRWA, sedan det framkommit att UNRWA bland annat planerar att tona ner anti-israeliska beskrivningar liksom lovord för palestinska fångar i sin läroplan för UNRWA-skolor i palestinska områden.

I ett tillkännagivande på sin hemsida skriver ministeriet, enligt Times of Israel, att förslaget till ändringar av läroplanen är ”en förolämpning av det palestinska folket, dess historia och kamp”, och att brytningen kommer vara till dess att UNRWA ”korrigerar sin position”.

Kan hända alltså att UNRWA i någon mån tagit till sig av kritiken – som då givetvis inte alls kan härledas från Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning. Men då protesterar i stället det ”palestinska” utbildningsministeriet!

Oavsett vart svenska skattebetalares pengar fördelas i ”Palestina” så tycks de ändå alltid fördelas till antisemiter. Av någon anledning …

Här en film om UNRWA:

Här är en film till, just om vad som pågår i UNRWA:s skolor:

Här kan du hitta utskrift av riksdagsdebatten mellan Oscarsson och Lövin.

Här är ytterligare ett mitt inlägg bland annat om hur Sverigedemokraternas Björn Söder agerat i samma fråga. Bra eller?

Den svenska statsledningen diskriminerar inte islamister Tvärtom skickar man delegationer till såväl shiitiska islamister i Iran som till sunnitiska islamister i Saudiarabien. Kanske vill man ge uttryck åt någon slags neutralitetstanke eller också rör det sig endast om att underlätta för svenska företag att sälja hur mycket som helst av nästan vad som helst till nästan vem som helst. Men eftersom de islamistiska regimerna i båda dessa länder vill införa den islamiska lagen i hela världen, inklusive Sverige, vilket skulle innebära att Sverige upphör att existera, är det måhända bättre att inta en tredje ståndpunkt: Låt islamisterna inbördes bekämpa varandra bäst de vill utan bistånd av någon. När den ena parten väl segrat återstår det för Sverige att tillsammans med alla goda krafter bekämpa segraren!

Konfrontationen mellan shia och sunni präglar konflikten i Mellanöstern. Såväl i Syrien, Irak och Jemen för att ta några exempel. Stormakterna har ofta valt sida. USA har mestadels valt Saudiarabien (även om USA under Obama gullade med islamisterna i Teheran); Ryssland har valt Iran – och den syriska regimen. Det är oklokt.

Om stormakterna inte har tålamodet att avvakta den ene islamistens seger över den andre, så borde nu västmakterna tillsammans med Ryssland gemensamt bekämpa alla islamister, såväl i Saudiarabien, Iran, Syrien, Irak och Jemen. Men att så skulle ske är kanske osannolikt. För USA och Ryssland tycks för närvarande vara mest intresserade av inbördes maktkamp än av att bekämpa den gemensamma fienden: islamismen. Jag tror tyvärr att ingen utom islamisterna vinner på det.

Hur extrem är den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism? Denna samordnare heter sedan en tid Anna Carlstedt. Enligt trovärdiga källor har hon, i samband med att det på grund av islamism sparkade f.d. statsrådet Mehmet Kaplan (fortf. MP?) deltog i det antisemitiska spektaklet Ship to Gaza, bloggat på sätt framgår av följande bild:

Man noterar att hon (foto t. v.) kallar ”Ship to Gaza” (bearbetad logga t. h.) för en ”hjälpkonvoj”. Om hennes kompis Mehmet Kaplan skriver hon, att ”För mig är det han gör humanism”!

Jag har tidigare skrivit om Kaplan. Det kan du läsa här. Det är ju också alldeles klart att sympatisörer till Ship to Gaza i Turkiet hissade hakkorsflaggan (se foto nedan t. v.). Det har jag skrivit om här. Annas nuvarande hemsida hittar du här.

Ja, jag vet inte. Anna har kanske hamnat i dåligt sällskap. Men hon har tydligen kallat Ship to Gazas aktiviteter år 2010 för ”humanism”. Det finns dock enligt min mening ingenting som tyder på att Ship to Gaza egentligen har ett humanitärt syfte. Tvärtom.

Enligt min mening är det som Ship to Gaza gör tvärtom att anse som ett tydligt uttryck för antisemitism. Svenska kommittén mot antisemitism diskuterar saken här. Man skriver bland annat att ”Grå vargarna” hade representanter ombord på båten. (Dvs. Mavi Marmara år 2010.) Mehmet Kaplan kanske? Det var ju, åtminstone delvis, på grund av hans samröre med just denna organisation som han fick avgå som statsråd.

Nja, jag tycker nog att Sveriges statsledning borde ha utsett en mera fläckfri person än Anna Carlstedt till denna befattning. Fast egentligen borde väl en befattning som samordnare mot våldsbejakande extremism inte behövas alls. För vi har ju statsråd och ministrar i statsledningen som rimligen borde ha detta samordningsansvar.

Frågan är alltså i denna del slutligen varför ”regeringen” inte vill ta detta ansvar – heller?

Det politiska glaspärlespelets senaste resultat: Fyra mördade och femton skadade

Den amerikanske public-choice-teoretikern Anthony Downs skriver följande i sin bok An Economic Theory of Democracy (New York, 1957, s. 28): ”[P]oliticians … never seek office as a means of carrying out particular policies; their only goal is to reap the rewards of holding office per se. They treat policies purely as means to the attainment of their private ends, which they can reach only by being elected”.

Detta är ett kanske väl kategoriskt ställningstagande. Men det innehåller, tror jag, likväl mer än ett korn av sanning. Man behöver bara tänka på hur de svenska riksdagspartierna agerat såväl före som efter terrorattentatet i Stockholm i fredags den 7 april.

De flesta riksdagspartier har t. ex. i flera år som en man tagit avstånd från Sverigedemokraterna (SD). Detta närmast oavsett vad SD har föreslagit i Sveriges riksdag.

De borgerliga partierna har, till följd av detta deras avståndstagande och av Decemberöverenskommelsen, i stället släppt fram en socialistisk ”regering”. En regering vilken som sin nästan första ämbetsåtgärd erkänt den antisemitiska, islamonazistiska, antisionistiska och islamistiska terrorentiteten ”Palestina” som stat!

Dessa borgerliga partier kan ju knappast ha släppt fram socialisterna ”som ett medel för att genomföra deras politik” – för att översätta det Downs säger. Nej, de gjorde det sannolikt för att de inte ville ta stöd av Sverigedemokraterna. De gjorde det sannolikt för att de trodde att de därigenom skulle ”skörda fördelarna” av att ta avstånd från Sverigedemokraterna.

Vilka dessa fördelar skulle vara, framstår dock i nuläget som oklart. Sverigedemokraterna är nu i april 2017 enligt Sentio Sveriges största riksdagsparti. Så några större fördelar har man knappast vunnit. Däremot har svenskarna, genom politikernas ovilja att genomföra god realpolitik, för att i stället taktisera i röstmaximerings-syfte utan större hänsyn till de praktiska konsekvenserna, uppenbart drabbats av stora nackdelar. Detta ”glaspärlespel”*, utfört såväl av nuvarande som tidigare regeringspartier, har visat sig vara uppenbart kontraproduktivt som taktik. Det har dessutom, som sagt, visat sig vara direkt skadligt för Sveriges folk. Därmed har det i praktiken även varit helt ansvarslöst.

Politikernas främsta, ja nästan enda uppgift, är nämligen som jag ser det att ta ansvar för värnet av svenskarnas liv, frihet och egendom. Jag nöjer mig i det följande med att främst fokusera på hur man misslyckats med detta när det gäller asyl- och invandringspolitiken. Flera andra misslyckanden kan också konstateras, nämligen.

Politikerna har misslyckats med att värna våra liv. År 2015 mördades två svenskar i Västerås av en eritreansk asylsökande som fått avslag. Han gjorde det uppenbarligen av rent rasistiska orsaker, nämligen för att offren ”såg svenska ut”.

Fredagen den 7 april 2017 mördades ytterligare två svenskar samt två andra européer på Drottninggatan i Stockholm i vad som den uzbekiske gärningsmannen erkänt vara ett terrorbrott. Även denne person hade fått avslag på sin asylansökan.

Politikerna har vidare misslyckats med att värna vår frihet. I många så kallade utanförskapsområden i Sverige riskerar svenskar att attackeras, t. ex. av personer som anser att dessa områden ”inte är Sverige”. Svenskar förvägras alltså friheten att utan angrepp vistas på allmän plats i många delar av Sverige, detta utan att vare sig politiker eller myndigheter ingriper.

Slutligen har politikerna misslyckats med att kraftfullt värna vår egendom. Man behöver bara tänka på det mångåriga zigenarlägret** på en privat fastighet i Malmö. Eller på de många bilbränder som sker nästan dagligen nästan överallt i vårt land.

Politikerna har alltså sammanfattningsvis skändligen misslyckats med att förebygga angrepp mot svenskarnas liv, frihet och egendom.

Vad som till synes förmått politikerna att åtminstone i någon mån sent omsider komma till sans, är terrorangreppet på Drottninggatan. Men för det krävdes fyra döda och femton skadade. De två i Västerås år 2015 föranledde ingen som helst reaktion.

Frågan som uppstår är då varför många människor måste dö och flera skadas innan statsledningen besinnar sig? Varför har inte nuvarande och tidigare statsledningar agerat förebyggande? Om politikerna hade besinnat sig tidigare och verkat förebyggande hade kanske dessa totalt sex människors liv sparats, liksom mycket annat elände? Vilket ansvar har nuvarande och tidigare svenska statsledningar för att dessa människor mördats och för att svenskarnas rätt till liv, frihet och egendom inte respekteras?

Det verkar som om ansvar i vart fall inte utkrävs när människor mördas av en islamist och av personer som, genom att de fått avslag på sina asylansökningar, inte borde ha vistats i Sverige alls. Ingen minister har ännu avgått på grund av detta. Detta går bra alltså.

Men vad en minister verkligen inte bör göra är t. ex. att inte betala TV-licens eller att ha svart hemhjälp. Som Per Gudmundson skriver i SvD den 13 april:

Aida Hadzialic (S) fastnade i en trafikkontroll med 0,2 promille i blodet. Cecilia Stegö Chilò (M) hade inte betalt tv-licensen. Maria Borelius (M) hade haft svart hemhjälp. Andra har fått gå efter att deras förtroende har undergrävts under en tid, varför de fått svårt att bedriva något politiskt arbete alls, som Åsa Romson (MP) och Mehmet Kaplan (MP).

Dessa avgick som bekant alla. Gudmundson fortsätter:

Men när ett helt politikområde fullständigt havererar, reses inte ens frågan.

”Hade utvisningarna fungerat skulle dådet aldrig skett”, skrev Sveriges kanske tyngste politiske kommentator, K-G Bergström i Expressen. Den man som har erkänt attacken befann sig olovligen i landet.

Enligt Patrik Engström, chef för gränspolisen, finns det nu 12 500 utvisningsärenden där personerna har avvikit. Av dem som polisen får i uppdrag att utvisa, avviker mer än 75 procent. De kommande åren väntas 50000 personer gå under jorden när de får sina avslag.

Situationen har förstås inte uppstått över en natt. Det är inte migrationsminister Morgan Johansson (S) personligen som har släppt alla tyglar i återvändandehanteringen. Man kan lika väl peka på hans företrädare Tobias Billström (M), som med åtta år är den som har suttit längst på taburetten.

Men det är migrationsministerns ansvarsområde.

I många andra länder skulle ett statsråd med ansvar för ett politikområde som misskötts känna sig tvunget att avgå. Men inte i Sverige.

Jag noterar dessutom att Sverigedemokraterna (SD), ett riksdagsparti, kanske Sveriges största, som verkligen inte alls har något som helst ansvar för detta mördande m. m., i Sveriges riksdag tydligen föreslagit flera åtgärder för att komma till rätta med den terror som utgår från Sverige. Dessa var ”skärpta straff för terrorresor, kriminalisering av terrorresor till medborgarskapsland, förbud mot propaganda för terrorism och automatisk häktning av återvändande IS-terrorister”.

Dagen innan terrordådet på Drottninggatan avslog Sveriges riksdag alla dessa förslag!

SD:s partiledare Jimmie Åkesson säger även att det är en skandal att dådet kunde ske:

Åkesson tycker att polisen behöver mer resurser men också mer politiskt stöd för att genomföra kontroller av utlänningar i Sverige. Han pekar på den debatt som blossade upp för några år sedan i samband med det så kallade Reva-projektet där polisen genomförde ett stort antal ”inre utlänningskontroller” det vill säga kontroller som inte görs vid gränsen.

Reva ledde till omfattande protester och flera JO-anmälningar. Kontrollerna ansågs av kritikerna som integritetskränkningar.

Men det är fler sådana kontroller som SD-ledaren efterlyser.

SD:s Kent Ekeroth har tidigare även menat att asylsökande som inte kan styrka sin identitet ska hållas i förvar. Ett förslag som skarpt kritiserades, trots att Kristdemokraterna tidigare lagt fram ett liknande förslag.

Man noterar då att förövaren på Drottninggatan inte tycks ha styrkt sin identitet. Han har ju uppträtt under två olika identiteter. Jag konstaterar dessutom att praxis hos dåvarande Invandrarverket under 1990-talet just var att ta asylsökande som inte styrkt sin identitet just i förvar. Det gjorde vi så gott som alltid. Dock tillät och tillåter fortfarande lagen oftast inte förvar på denna grund i längre tid än fjorton dagar. Men det kan ju ändras. – Sedermera tyckte någon potentat inom verket att vi skulle sluta med att ta förvar av denna orsak, nämligen, vill jag minnas, under hänvisning till att det fanns för få förvarsplatser! Därefter har väldigt få om ens någon asylsökande tagits i förvar på denna grund.

När nu flera partiledare, såsom Anna Kinberg Batra (M), Gustav Fridolin (MP) och Ebba Busch Thor (KD), efter morden på Drottninggatan uttalar sig på sätt som delvis är rakt motsatt hur de eller deras partier uttalade sig före dessa mord, ja då är det nog för det mesta att anse som ”too little, too late”. Frågan är ju också hur uppriktiga de är i denna ”omvändelse”. Jag är skeptisk. Inte minst just på grund av deras och deras partiers tidigare uppträdande.

”För sent ska syndarn vakna”, heter det i visan. Om det är ett verkligt uppvaknande eller bara ett tillfälligt taktiserade i röstmaximerings-syfte, för att sedan kunna somna om, ja det återstår att se. Jag befarar det värsta. Tänk på vad Anthony Downs sade!

Sverigedemokraterna framstår tvärtom som det enda parti vars företrädare, trots spott och spe, för det mesta rakryggat – och ”vaket” – stått upp mot terror och för en sansad asylpolitik.

Visst är det tråkigt att det ska behöva vara på detta vis! Det är inte minst ansvarslöst av regeringspartierna. Verkligt ansvar får då utkrävas i valet 2018 …

*: ”Glaspärlespelet
**: ”zigenare” är det vedertagna svenska ordet för den folkgrupp inom vilken vissa medlemmar kallar sig ”roma”, ett ord som ungefär betyder ”människor”. Jag undviker detta ord, dels emedan det inte är ett svenskt ord, dels emedan det kan uppfattas som rasistiskt: det tycks nämligen innebära/implicera att bara ”romer” är att anse som människor.

Efter terrorattacken: Sverigedemokraterna större än någonsin. Centerpartiet minskar och Kristdemokraterna ökar.

Detta enligt Sentios opinionsundersökning som genomfördes mellan den 7 och 10 april, dvs. mestadels efter den islamistiska terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm:

Sentio April 2017
Källa.

Man noterar, att stödet för Centerpartiet minskar. Kanske naturligt eftersom detta parti står för en i dagsläget verklighetsfrämmande politik. Partiet tycks närmast mena, att gränserna bör öppnas för global, fri och total folkomflyttning. Partiledaren Annie Lööf (foto t. h.) påstås ju tom. ha sagt att Sverige kan rymma trettio – eller var det fyrtio – miljoner innevånare! Och nog låter det så om man lyssnar på henne i detta YouTube-klipp.

Att Sverige kan rymma ganska många människor må vara sant om man bara ser till landets yta. Men hur många av dem kommer att vara eller vilja vara svenskar? Hur många av dem kommer att vilja utplåna Sverige för att i stället ansluta landet till det islamistiska kalifatet? Hur många av oss som är svenskar, kommer att ställas inför valet att underkasta oss kalifatets lag, shari’a, eller dö? Hur realistisk är därmed Centerpartiets politik i dagsläget, bara några dagar efter ett islamistiskt terrorattentat? Det är kanske inte så konstigt att opinionsstödet för Centerpartiet minskar.

Centerpartiets politik har en tid varit ganska nyliberal. Nyliberalismens grundläggande kännetecken är att den vill tillförsäkra varje människa rätten att, ensam eller i en grupp, leva så som man själv vill, så länge detta levnadssätt inte (ins)kränker en annan människas eller grupps vilja att leva på ett annat sätt. Nyliberalismen bygger på ett frivilligt utbyte dessa människor och grupper emellan världen över, därmed också på öppna gränser och – på en av alla gemensamt omfattad tro på värdet av dessa öppna gränser och detta frivilliga utbyte, oavsett hur man själv väljer att leva, som människa eller inom en grupp. Av detta följer (eller borde följa) en gemensam vilja hos alla människor att försvara detta utbyte, denna rätt att leva som man själv vill så länge man inte kränker andras motsvarande rätt. Men om vissa människor och grupper tvärtom definitivt och villkorslöst vill förhindra andra människor och grupper att leva som man själv vill, och i stället vill påtvinga dessa andra sina egna levnadsregler och till och med hotar dessa andra med döden om de inte underkastar sig, ja då har vi nog hamnat så långt från nyliberalismen som man kan tänka sig. Större kränkning kan man knappast tänka sig. Då går det inte att, som Centerpartiet tycks vilja, öppna gränserna även för dem som vill utplåna oss som vill leva i frihet.

Även om jag alltså i grunden är nyliberal, är jag också realist. Jag inser att nyliberalismen, så som jag definierade den ovan, för närvarande inte går att genomföra. Jag inser – kanske till skillnad från Centerpartiet – att islamismen är en totalitär ideologi som vill påtvinga andra sina egna levnadsregler och som inte endast hotar utan till och med faktiskt dödar dem som inte underkastar sig. Det har i närtid till exempel hänt i Syrien mot jezidier och kristna. Samt mot judar i Israel/”Palestina”. Och i fredags i Stockholm.

Det som hände på Drottninggatan i Stockholm i fredags var bland annat en konsekvens av Centerpartiets för närvarande ohållbara nyliberalism, något som lett till att Sverige låtit den misstänkte mördaren, tillika islamisten Rakhmat Akilov, komma till Sverige och leva på fri fot här ända till dess han, sin islamistiska övertygelse likmätigt, enligt egen uppgift (han har ju erkänt terrorbrott) urskillningslöst mördade fyra personer vilka sannolikt inte underkastat sig: ”[E]n svensk flicka i skolåldern, en svensk kvinna, en brittisk man och en kvinna från Belgien”, som SvD uttrycker saken.

Det finns visserligen flera samverkande faktorer till att vi i Sverige tyvärr alltjämt – dvs. ännu efter terrorattentatet – tillåter islamister att gå lösa på gatorna. Centerpartiets i nuläget ohållbara nyliberalism är bara en av dessa faktorer/orsaker. Jag ska försöka återkomma till några andra i ett senare inlägg.

Men för Kristdemokraterna går det lite bättre i opinionen! Jag noterar med viss tillfredsställelse att riksdagsmannen Mikael Oscarsson (foto t. h.) i en interpellation till biståndsministern Isabella Lövin (MP) kritiserar statsledningens frikostiga ekonomiska bidrag till det av antisemiter och islamister nedlusade FN-organet UNRWA vars främsta syfte är att hålla araber som lämnade nuvarande Israel, till största delen under dess befrielsekrig, som flyktingar i evig tid. Alternativt till dess Israel utplånats. Och som under denna tid inte minst ägnar sig åt att producera eller i vart fall använda skolböcker med antisemitiskt och antisionistiskt innehåll.

Oscarsson frågar med rätta ministern vad hon tycker och tänker göra:

1. Delar statsrådet slutsatsen att det är ytterst problematiskt att barn i en stat, erkänd av den nuvarande svenska regeringen, i grundskolan lär sig intolerans, hat och våld riktat mot en folkgrupp?

2. Är statsrådet villig att tillsätta en helt fristående och förutsättningslös genomlysning av vad Unrwas medel används till, hur pengarna som går till utbildning disponeras och hur väl de mänskliga rättigheterna efterlevs inom den palestinska grundskolan?

Men – som vanligt och tyvärr: Inte en enda antydan från Oscarsson att detta svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade ”bistånd” borde upphöra intill dess UNRWA upphört med sina antisemitiska och antisionistiska aktiviteter. Inte alls. Oscarsson tycks endast vilja ha en ”utredning” kring detta. Men fakta är och har varit på bordet så länge att en sådan fråga om ”genomlysning” närmast bär löjets skimmer. Fakta finns i mängder. Nu gäller det för såväl för ”regeringen” som för KD att agera!

I denna del är det alltjämt hittills bara Sverigedemokraterna som varit alldeles glasklara: Det svenska biståndet till antisemitismen och antisionismen i ”Palestina” ska upphöra intill dess ”palestinierna” gjort om och gjort rätt. Läs här Björn Söders (SD) skriftliga fråga i riksdagen om samma sak som Oscarsson interpellerat om. Läs även här om att Sverigedemokraterna verkligen vill att detta bistånd ska upphöra.

Islamismen i ”Palestina” och i Sverige är i grunden precis samma elände. I ”Palestina” riktar den sig främst mot judar, men i övriga världen mest mot alla andra som inte underkastat sig.

Den måste bekämpas ”varhelst vi påträffar den”. I fredags hittade vi den på Drottninggatan i Stockholm. Bara dagen innan i en ”car-ramming attack” på ”Västbanken”. Dödsoffret jude. Gärningsmannen ”palestinier”. Islamistisk terror? Ganska sannolikt skulle jag säga. Där som här …

Länkar: Israels ambassadör Isaac Bachman uttrycker Israels stöd till Sverige. Tack Israel! | Världen Idag om Mikael Oscarssons interpellation. | Ytterligare något om vad SD tycker om bistånd till ”Palestina”.

Terror på Drottninggatan – och i Israel!

Det är nog alldeles klart att det som hände igår på Drottninggatan i Stockholm var ett islamistiskt terrorbrott. Jag ska be att få återkomma till mina närmare kommentarer. Just nu kan jag bara beklaga att svensk gammelmedia, åtminstone vad jag hittills sett, inte orkar – eller vad det nu beror på – publicera synnerligen relevanta foton från brottsplatsen. Så då gör jag det i stället. Dessa är hämtade från The Sun:

Gatuskylten vid kvarteret ”Adam och Eva” har fallit. Men de allra flesta av Adam och Evas avkomlingar står ännu upp i kampen mot islamismen. Nämligen dem av oss, som inte är islamister.

Sedan: Liknande attacker har tidigare ägt rum i Europa. T. ex. i Nice för ett tag sedan. Och i London helt nyligen. De har fått mycken uppmärksamhet och med rätta blivit fördömda.

Men när liknande attacker sker i Israel, ja då hör man knappast några fördömanden. Tvärtom säger Sveriges utrikesminister Margot Wallström, att när Israel försvarar sig, tom. när gärningsmännen dör, ja då är det frågan om ”utomrättsliga avrättningar”.

En film som visar hur också judar i Israel angrips av islamister i Israel med just bil kan du se här.

Att fördöma angrepp mot oskyldigt folk i Sverige, samtidigt som man kallar försvaret mot motsvarande angrepp mot oskyldigt folk i Israel för ”utomrättsliga avrättningar”, ja vad ska vi kalla det? Antisemitism ligger nära till hands kan man tycka …

Här är slutligen en bild som åskådliggör vissa ”palestiniers” långvariga önskan att utplåna Israel. Ett led i denna utplåning kan just ske på samma sätt som på Drottninggatan i Stockholm fredagen den 7 april 2017. Nämligen medelst bil:

Men har vi någonsin sett eller hört att Sveriges statsledning tagit entydigt avstånd från alla dessa ”palestiniers” önskan att utplåna Israel?

Jag har i alla fall inte hört eller sett några sådana avståndstaganden. Men jag kan ha missat något. Bara hör av dig i så fall så rättar jag genast!

Så kanske anser Sveriges nuvarande ”statsledning” att om judar dör i Israel, så är det ingenting att så mycket bry sig om jämfört med när människor dör i Stockholm på Drottninggatan.

Antisemitism eller … ?