Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Arkiv

Kategorier

Kalender

juli 2021
M T O T F L S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Utrikesminister Margot Wallström i Judisk Krönika: Faktaresistens och antisemitism

Den nuvarande svenska antisemitiska statsledningens utrikesminister Margot Wallström har intervjuats i senaste numret av tidskriften Judisk Krönika (1/2018). Intervjun kan läsas här.

Intrycket när man läser intervjun är att Wallström inte har en aning om vad hon talar om – och tydligen inte heller vill ha en aning!

Några exempel ur intervjun på hur lite hon vet/uppger sig veta kommer här, se det fetstilta:

Vissa betraktar antisionism som helt likställt med antisemitism, där en åsikt om att Israel inte ska vara en judisk stat är det samma som att vara emot judar i största allmänhet.

Hos delar av vänstern och förstås i arabvärlden är begreppet antisionism vardagsmat, men tydligt är att Margot Wallström värjer sig för att gå djupare in i dessa definitioner och gränsdragningar.

– Nej, jag ger mig inte in i en sådan diskussion och sådana definitioner, jag är ingen expert på de frågorna …

Men att ifrågasätta Israel som judisk stat – kan det vara antisemitism?

Jag är ingen teolog och kan inte svara på det.

Så tycker du det är rätt att den palestinska myndigheten ger pengar till terroristers familjer?

– Nej, jag vet inte vad som riktigt avses i det där fallet, vi måste fundera hur vi använder våra pengar, men ska folk svälta ihjäl eller, vad ska familjerna göra om de inte får pengar?, undrar utrikesministern i en retorisk fråga.

Du träffar många makthavare i länder i Mellanöstern. Frågar du varför det görs antisemitiska tv-serier och skolböcker i deras länder?

– Jo, det är sådant vi talar om, hur stoppar man uppvigling och allt detta finns ju överallt i samhället, det finns för många källor till det och det måste man ta i tu med.

Vad får du för svar?

Jag vet inte om det finns ett svar.

Det finns många judar i Paris och även i Malmö som anser att det är tryggare att bo i Israel och har flyttat dit. Kan du förstå det?

– Jag kan inte kommentera det, för jag vet inte hur de resonerar.

Wallström kan alltså – bland annat! – inte svara på vad som ingår i definitionen av antisemitism, t. ex. möjligen att ifrågasätta Israel som judisk stat. Men hon är ändå i intervjun väldigt säker på att det är ”direkt felaktigt” att kalla henne antisemit!?

Hur kan hon veta att hon inte är antisemit om hon inte vet hur antisemitism ska definieras? Svaret är naturligtvis att hon inte vet, och inte vill veta.

Andra kommentarer till denna intervju har med rätta inriktats på det där som Wallström säger om att terroristers familjer synbarligen bör understödjas ekonomiskt för att de annars svälter ihjäl. Men varför hålla just ”palestinska” terroristers familjer vid liv? Varför hålla den av allt att döma till största delen antisemitiska ”palestinska” befolkningen under armarna, samtidigt som man låter andra ”folk svälta ihjäl” runt om i världen, oavsett om de är antisemiter eller terrorister eller inte? Varför är det just antisemiterna i ”Palestina” och i synnerhet just terroristerna bland dem, som inte bör svälta ihjäl? Varför hålla just antisemiterna under armarna, samtidigt som man låter annat folk dö?

Wallström tycks med detta uttalande indirekt medge att svenska skattebetalares pengar faktiskt går till ”löner” och ”pensioner” till terrorister och understöd till deras familjer. Ett understöd som ju märk väl är en belöning för att judar mördats och inte något socialbidrag eller bistånd i största allmänhet …

Sammanfattningsvis: Wallströms svar, eller snarare icke-svar, i denna intervju, visar än en gång tydligt vilken skandal Wallström är som utrikesminister. Hon medger sig vara okunnig och visar ingen avsikt eller vilja att läsa på samt mer än antyder att det är bra att svenska skattebetalares pengar går till ”palestinska” antisemitiska terroristers familjer.

Även om Wallström måhända i sin faktaresistens, alternativt psykiska insufficiens, tror att hon inte är antisemit visar hennes gärningar och uttalanden tydligt på motsatsen. Hon har ju utöver sina uttalanden, t. ex. nu i Judisk Krönika, också tagit emot en ”palestinsk” militär förtjänstorden, vilket framgår på fotot ovan t. v. Samt tillsammans med den övriga antisemitiska statsledningen erkänt den antisemitiska entiteten ”Palestina” som stat. En ”entitet” vars enda syfte är att utplåna Israel!

Hon passar alltså alldeles utmärkt som minister i den nuvarande svenska antisemitiska och faktaresistenta statsledningen. Men inte alls som företrädare för alla oss andra som står upp för Israels och judarnas rätt att existera, precis som alla andra stater och folk.

Här en intressant debatt om ”bistånd” till ”Palestina” i Riksdagen nyligen, nämligen den 23 mars. Biståndsministern Isabella Lövin (MP) upprepar inledningsvis, antingen lögnaktigt eller i bästa fall faktaresistent, att Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning inte understödjer antisemitismen i ”Palestina”. Ordagrant: ”Inget svenskt bistånd går till finansiering av terrorism”.

Tro’t den som vill:

Roten som bär oss: ”Judarna, Ers Majestät!”

Orden inom citationstecknen är titeln på en bok av Göran Larsson, som nyss utkommit i ny upplaga, och som jag nyss läst med stor behållning. Larsson är numera Associate Professor vid Lutheran Theological Seminary i Hong Kong och har tidigare varit direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Även om jag inte betecknar mig som troende, har jag läst Bibeln, både det gamla och det nya testamentet. Dessa båda bibeldelar behandlar det som brukar kallas det gamla respektive det nya förbundet mellan Gud och människor. Det gamla förbundet är ett förbund som Gud ingått med judarna. Det nya förbundet genom Jesus anses vara ett förbund mellan Gud och de kristna. En vanlig syn bland många kristna är, att det nya förbundet ersatt det gamla förbundet. Denna syn brukar kallas ersättningsteologi och har beklagligvis genom århundradena legat till grund för mycken kristen antisemitism och antisionism.

Jag hade dock för egen del redan innan jag läst Göran Larssons bok kommit till slutsatsen att ersättningsteologin är felaktig. Man behöver bara gå till Romarbrevets elfte kapitel för att någorlunda inse detta:

Jag [Paulus] frågar då: kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv israelit, ättling till Abraham och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han en gång har utvalt. — Men till er hedningar vill jag säga: just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. — [O]m roten är helig är också grenarna heliga. Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det skall du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig.

Göran Larsson ”ersätter” ersättningsteologin med en bekräftelseteologi. Kristendomen bekräftar det första förbundet. I Gamla Testamentet (1 Mos. 12:3) säger ju Herren följande till Abraham: ”Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade”. ”Alla släkter”, var det. Inte enbart judarna. Det är alltså inte frågan om två förbund. Förbundet är ett enda.

Så här skriver Göran Larsson (s. 108f):

Vi får inte glömma att Paulus var just hedningarnas apostel och aldrig grundade några judiska församlingar. Därför går det inte an att läsa hans ord till de hednakristna församlingarna som om han riktade dem till judar. När han exempelvis säger ”Om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus” (Gal 5:2), talar han inte till judar utan endast till hedningar. —

Detta innebär dock givetvis inte att det därför nu skulle vara slut på skillnaden mellan judar och hedningar. Här har ofta orden i Gal 3:28 missförståtts när de ryckts ur sitt sammanhang: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”.

Meningen är denna: ”Nu har också ni hedningar del i Israel. Nu är det inte längre bara judarna (jfr Rom 3:28-29) som har del i löftena utan också grekerna (alltså icke-judarna). Därför ska ni inte försöka bli judar”. I stället har vi ofta läst orden i Gal 3:28 som om där stod ”Nu ska alla bli som grekerna”. Men lika väl som skillnaden mellan man och kvinna fanns kvar i församlingen, lika väl stod skillnaden mellan jude och grek kvar, och lika självklart var det att Israels folk behöll sin särskilda kallelse och särart också efter Kristus. —

Men låt oss nu lyssna till vad [Paulus] skriver i Rom 15:7-9: ”Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Jag menar: Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften som getts åt fäderna, och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet” —

För det folk som hade Guds Ord och var förtrogna med dess löften, blev Kristus bekräftelsen på att Gud är trofast och håller vad han lovat. Inte befrielse från utan bekräftelse av ”lagen” var alltså följden av de av den kristna tron i de judiska församlingarna. För hedningarna som inte hade fått de heliga Skrifterna, kunde Kristus däremot inte bli en bekräftelse. De fick komma in ”oberoende av lagen” (Rom 3:21), genom Guds barmhärtighet. Därför blev också deras liv fyllda av hopp, glädje och lovsång, vilket vi ser i de bibelställen som Paulus omedelbart citerar (Rom 15:9-12): ”Det står ju skrivet: Därför skall jag prisa dig bland hedningarna, och ditt namn skall jag lovsjunga. Vidare heter det: Gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk. Och en annan gång: Lova Herren, alla hedningar, lovsjung honom, alla folk. Och Jesaja säger: Han som är av Jishajs rot skall komma, han som reser sig för att härska över hedningarna; på honom skall hedningarna hoppas.

För att citera Lewi Pethrus: ”Löftena kunna ej svika, nej de stå evigt kvar”. Guds löfte i det första förbundet var inte bara ett löfte till judarna; det var ett evigt löfte till oss alla. För ”Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse” (Rom 11:29).

Tro det den som vill!

Göran Larsson ger även i sin bok exempel på hur svenska bibelöversättningar är felaktiga eller förvrängts till judarnas nackdel. Här är ett av dessa exempel ur Jer 31:35-37 i Bibel 2000:

Så säger Herren,
han som har satt solen att lysa om dagen,
månen och stjärnorna att lysa om natten,
han som rör upp havet i dånande vågor,
han vars namn är Herren Sebaot:
När denna ordning upphör att gälla,
säger Herren,
först då skall Israels ätt upphöra
att för alltid vara mitt folk.
Så säger Herren:
När himlen därovan kan mätas,
när jordens grundvalar kan utforskas,
först då skall jag förkasta Israels ätt
för allt de har gjort, säger Herren.

Detta kan då tolkas som att ”när” vissa saker inträffar ”skall Israels ätt upphöra att för alltid vara mitt folk””. Göran Larsson påpekar att den hebreiska originaltexten inte alls använder ordet ”när”. I originaltexten används ordet ”om” (på hebreiska im). Texten utgör alltså ingen förutsägelse om att Israels ätt kommer att förkastas. Den utgör istället rätteligen en bekräftelse på att Israels ätt tvärtom aldrig kommer att förkastas. Göran Larsson skriver (s. 116): ”Guds förbund står lika fast som solens, månens och stjärnornas gång och havets oupphörliga vågor. Och lika omöjligt som det är att någon skulle kunna mäta universum eller genomkorsa jordens inre, lika omöjligt är det att Gud skulle förkasta sitt förbundsfolk”.

Visst är det konstigt att den svenska Bibel 2000 innehåller en sådan felöversättning. Eller kanske inte … Jag noterar dock att den nyligen utgivna nuBibeln har ordet ”om”, inte ”när” i texten ovan.

Du kan beställa Göran Larssons förträffliga bok härifrån. Gör det! Inte minst för att få reda på vad som egentligen avses med titeln ”Judarna, Ers Majestät!” 🙂

Fotot överst till höger återfinns även i Göran Larssons bok. Det återger en skulptur av den judiske konstnären Joshua Koffman och har titeln ”Synagogan och kyrkan i vår tid”. Skulpturen finns här. Det är två kvinnor som satt sig ned bredvid varandra för att betrakta den andras heliga text. Den ena representerar kristendomen och den andra judendomen. Men i grunden är det samma heliga text. Samma budskap. Kan man tycka …

Fira Israel 70 år på Öckerö den 21 april!

Se programmet här. Välkomna!

Söndagsnytt 1/2018 från Sapere Aude!

Det var länge sedan sist. Jag beklagar detta. Men ibland händer så mycket att det känns nästan överväldigande. Som nu till exempel. Nå, jag har idag tagit mig samman, åtminstone så pass att jag skrivit följande korta notiser:

Dan Eliasson slutar som rikspolischef Ja, det var ju väldigt efterlängtat av många på många håll. Tyvärr går ”den vandrande katastrofen” Eliasson, dvs. ”Den vedervärdige mannen från Sundsvall”, vidare till befattningen som generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap”. Det är en myndighet som har att hantera katastrofer. Lycka till med katastrofen Eliasson …

Jag noterar med stark förstämning att moderaternas partiledare Ulf Kristersson, i samband med detta uttalat att ”Dan Eliasson är en kapabel person”. Inte så konstigt kanske mot bakgrund av att Kristersson själv rekryterat Eliasson till generaldirektör för Försäkringskassan. Det är ju svårt för vissa att medge misstag, även om de är uppenbara. Ännu tidigare hade den moderatledda regeringen också rekryterat Eliasson som generaldirektör för Migrationsverket, vilket ledde till att JO fällde Migrationsverket för grundlagsbrott. Kapabel? Nja, möjligen kapabel till grundlagsbrott, inget annat.

Sedan kan man fråga sig hur kapabla Moderaterna är. Knappast kapabla att utse kompetenta laglydiga myndighetschefer i alla fall. Åtminstone tycks partiledare Kristersson inte vara det. Så kapabel är Kristersson. Men ändå är han partiledare?

Den utrikespolitiska debatten i Riksdagen Det antisemitiska stolpskottet Margot Wallström, som ännu kallas utrikesminister, uttalade bland annat följande i den så kallade utrikespolitiska deklarationen:

Regeringen verkar för en tvåstatslösning baserad på folkrätten i Israel-Palestinakonflikten. Sverige ser då, liksom övriga EU, Jerusalem som framtida huvudstad för två stater. Vi har ett långvarigt vänskapligt engagemang i Palestina. Vi bidrar till dess demokratiska statsbyggande och med stöd till flyktingar genom UNRWA. Vi är en vän till Israel och står upp för dess legitima säkerhetsbehov.

Källa.

Det är då väldigt konstigt, ja faktiskt brottsligt, att Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning ger ekonomiskt stöd till de antisemitiska terroristerna i ”Palestina”, inte minst till antisemitismen som frodas i UNRWA. Vi vet att det palestinska ”statsbyggandet” på intet sätt är demokratiskt samt på intet sätt är avsett att leda till en ”stat”. Allt som tongivande organisationer i ”Palestina” gör med avseende på Israel syftar till att utplåna just denna judiska, demokratiska och liberala stat Israel. Den som, efter sjuttio år av återkommande arabiska anfallskrig samt återkommande och ännu pågående terrorattacker mot och i den judiska staten Israel, ännu inte insett detta måste anses vara antingen faktaresistent eller antisemit. Eller möjligen drabbad av en psykisk åkomma.

Möjligen är Sveriges nuvarande statsledning allt detta. Mycket tycks tyvärr tala för det.

Det inger då stark olust att behöva konstatera, att representanter för denna i vart fall antisemitiska ”statsledning” haft den dåliga smaken att delta i en minneshögtid för Förintelsens offer i synagogan i Stockholm. Varför var de där? Har judarna bjudit in dem? Har judarna i Stockholm gjort det i en anda av underkastelse?

Då vill jag säga att inga judar någonstans, vare sig i Sverige eller Israel för att ta två exempel, har anledning att underkasta sig antisemiter någonstans, vare sig i form av Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning eller i form av antisemiterna i ”Palestina”, för att ta två exempel. I synnerhet inte i en synagoga!

Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning kan inte överösa antisemiterna i ”Palestina” med ekonomiskt bistånd, och samtidigt trovärdigt mena att man stödjer judarna i Sverige. Det är hyckleri och lätt att avslöja. ”Money talks” vilket inte minst den antisemitiska statsledningens bistånd till antisemiterna i ”Palestina” bevisar.

Israel under angrepp! Ja det skedde bara för någon dag sedan. Flera israeliska soldater skadades. Läs här! Någon vecka tidigare skickades det från Syrien in en ”iransk drönare”. Israel försvarade sig naturligtvis, men ett israeliskt stridsflygplan sköts tyvärr ned. Bl. a. TT skriver då så här:

I lördags ska en iransk drönare från Syrien ha kränkt Israels luftrum. Det är något som tillbakavisas av militäralliansen som stöder Syriens regim. Oavsett vad som är sant så genomförde Israel, med kränkningen som förevändning, flygräder mot syriska och iranska mål i Syrien senare under dagen.

Källa.

Jaha, så om Israel attackeras med drönare från Syrien, så är det blott en ”förevändning” för Israel att försvara sig, ”oavsett” om det är sant eller ej. Ungefär då som att när Polen attackerades av Nazityskland år 1939 så var det blott en ”förevändning” för Polen att försvara sig, ”oavsett” om det var sant eller ej att Polen attackerades? Den som attackeras har väl alltid rätt att försvara sig och ingen som befinner sig vid sunda vätskor har väl ännu menat att Polen inte hade rätt att försvara sig år 1939? TT tycks dock mena att Israel för närvarande inte har det, ”oavsett” om Israel attackerades eller ej …

Härnedan är ett foto på när Israels premiärminister Netanyahu håller upp en vrakdel av denna iranska drönare. Visst, de faktaresistenta antisemiterna kan ju hävda att det inte finns några bevis för att just denna vrakdel härrör från just denna drönare. Å andra sidan kan man fråga sig varför Israel skulle behöva några förevändningar för att försvara sig. Israel vill inte utplåna någon stat. Det vill däremot bland andra Iran – och alla arabstater som anslutit sig till arabförbundets stadga om mänskliga rättigheter, där det står att sionismen – dvs. Israel – ska elimineras – dvs. utplånas …


Källa.Varje påstående om att det finns en israelisk blockad mot Gaza är – med ett undantag – falskt!

Inte minst framförs detta falska påstående alltjämt av den faktaresistenta och antisemitiska organisationen Ship to Gaza (av malisen kallad Shit to Gaza), vars något modifierade logga återges nedan till höger.

Bevis om motsatsen finns att tillgå bland annat från den israeliska myndigheten COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories). Cogat har nyligen publicerat följande bild som utvisar hur mycket förnödenheter som den senaste veckan förts in i Gaza från Israel:

Ingen blockad alltså. Helt möjligt att införa förnödenheter landvägen till Gaza via Israel. Vad som inte är möjligt är att utan vidare införa förnödenheter – samt inte minst vapen! – sjövägen direkt till Gaza. Detta på grund av att Israel naturligtvis vill förhindra den gentemot Israel krigförande och fientliga entiteten Gaza att kunna upprusta. Israel har följaktligen infört en legitim sjöblockad mot den krigförande entiteten Gaza.

Ship to Gaza tycks, tyvärr i likhet med många andra antisemiter, inte ha uppfattat denna skillnad mellan sjöblockad och landblockad.

Den 19 december 2017 skrev Ship to Gaza följande på sin hemsida: ”Ship to Gaza kan med glädje meddela att vi köpt armadans andra båt!”.

Armada var ordet alltså. I mitt lexikon anges ordet ”armada” betyda ”krigsflotta”. Detta kan då inte tolkas som annat än att Ship to Gaza avser skicka vad de själva anser vara ett krigsfartyg till Gaza.

Så här ser krigsfartyget ut:

Man skriver då att det ”[o]mbord finns salong, kök, navigationshytt, två toaletter och 14 kojer”. Men alltså inte något lastrum för att överföra förnödenheter. Tidigare har Ship to Gaza ansett att man som ett huvudsyfte avsett införa just förnödenheter till Gaza. Det har aldrig lyckats särskilt väl, vilket bland annat framgår här. Men nu har man tydligen ändrat strategi, för nu syns inget sådant på hemsidan. Istället är det fråga bland annat om ”praktisk solidaritet”. Man avser tydligen att i detta syfte segla krigsfartyget/ketchen mot Gaza till sommaren. Och en segeltur om sommaren är ju alltid trevligt. Men syftet är ju ganska otrevligt.

Vad som kan vänta de seglande kan också visa sig vara rätt otrevligt. För det är enligt folkrätten förbjudet att bryta en legitim sjöblockad. Om man försöker detta så kan den som försöker drabbas av ingripanden av motpartens ”krigsflotta” och detta till och med långt från, i detta fallet, Gazas sjögränser. Detta har jag skrivit mera om här.

Det är ju dessutom alldeles klart att Ship to Gazas krigsfartyg gått i den krigförande entiteten Gazas tjänst. Fartyget kan därmed utan vidare uppbringas eller attackeras av Israels flotta var som helst på världshaven och antingen tvingas ge upp eller också – bekämpas.

Jag rekommenderar visserligen och definitivt inte att sådan bekämpning sker i svensk hamn. Det skulle nämligen kunna utgöra ett brott mot 13 kap. 3 § brottsbalken – och eventuellt också mot andra lagrum. Men jag skulle å andra sidan inte ha mycket att invända mot om Ship to Gazas krigsfartyg verkligen skulle komma att bekämpas och elimineras någon annanstans. Helst så långt från Gaza som möjligt. Om det inte ger upp alltså. För närvarande tycks krigsfartyget ligga i Nykøbing, Danmark, men det är antagligen brottsligt också med bekämpning där. Fast de kan ju som sagt alltid ge upp …

Det bästa vore alltså om Ship to Gazas krigsfartyg äntligen ger upp sitt patetiska antisemitiska motstånd mot Israels existens. Och seglar till Israel i stället. I fred och som vänner! I stället för att ta risken att bekämpas som fientligt krigsfartyg …

I en länk ovan framgår att krigsfartyget för ”The Red Ensign”, dvs. Storbritanniens handelsflottas flagga. Accepterar verkligen Storbritannien att ett gentemot Israel fientligt krigsfartyg för denna flagga? Accepterar verkligen Danmark att ett sådant krigsfartyg ligger i dansk hamn?

Här är ett foto från länken. Storbritanniens handelsflagga blåser över det antisemitiska krigsfartyget, som för närvarande alltså tycks ligga i Nykøbing, Danmark:

Tillägg 2018-01-15: Nu verkar detta gentemot Israel fientliga krigsfartyg ha tillåtits anlöpa Stenungsund i Sverige! Se länk här.

Varför ingriper inte Kungliga Flottan? Eller Kustbevakningen? Tänker Sveriges regering tillåta detta fartyg att lämna Sverige för att försöka bryta en i det pågående kriget mellan Gaza och Israel av Israel enligt krigets regler utfärdad helt legitim sjöblockad? Om Sveriges regering gör det så har regeringen, dvs. vad jag brukar kalla för den antisemitiska statsledningen, igen tydligt visat att man är just detta. En antisemitisk statsledning. – Redan det att statsledningen tillåtit detta krigsfartyg att anlöpa svensk hamn är en tydlig indikation, ja nästan bevis, på att Sveriges statsledning har inträtt i kriget mot Israel på Gazas sida. Skandal! Igen!

Statsbudgeten år 2018: Förräderiet fortsätter!

För exakt ett år sedan skrev jag här, under rubriken ”Statsbudgeten år 2017: Ett moraliskt och ekonomiskt fallissemang på gränsen till landsförräderi”. Såvitt jag då kunde finna uppgick

[u]tgifterna för försvaret av svenska medborgares liv, frihet och egendom … till cirka 88,5 miljarder kronor år 2017.

Utgifterna för bistånd till andra länders medborgares välfärd (samt förvisso även ibland till försvar av deras liv och frihet) [uppgick] till cirka 136,3 miljarder kronor år 2017.

Min reflektion var då, för ett år sedan, följande:

Den svenska nuvarande statsledningen har följaktligen inför nästa år 2017 reserverat mera – 47,8 miljarder mera – av de svenska skattebetalarnas pengar till icke-svenskar än till försvaret av svenska medborgares liv, frihet och egendom.

47,8 miljarder kronor är dessutom mer än vad man anslagit till Sveriges militära försvar enbart. Om den nuvarande statsledningen hade använt dessa pengar för Sveriges försvar i stället för till bidrag till icke-svenskar hade anslaget till Sveriges försvar kunnat mer än fördubblas!

Hur ser det då ut inför nästa år, 2018?

Jag fick för inte så länge sedan ett pressmeddelande från Migrationsverket där verket skrev följande: ”Under 2017 kommer Migrationsverket ha betalat ut 26,6 miljarder kronor i statlig ersättning för asylsökande till kommuner och landsting”.

Anslaget till Sveriges försvar under år 2017 var ca 46,1 miljarder. Nyss nämnda statliga utgifter för asylsökande till kommuner och landsting år 2017 utgjorde alltså ca 57 procent av de budgeterade utgifterna för försvaret!

Är det verkligen rimligt att så mycket av skattebetalarnas pengar ska avdelas till utgifter för att ta emot icke-svenskar i Sverige? Vore det inte bättre att använda dessa pengar till Sveriges försvar? Inte minst emedan alltför många av dessa icke-svenskar tycks ha för avsikt att angripa svenska myndigheter (t. ex. polis, brandkår och räddningstjänst) och därmed de institutioner som svenskarna byggt upp för sitt försvar och välstånd. Inte minst det militära försvaret.

Så kan man rimligen tycka. För ett år sedan skrev jag även följande:

Är det inte konstigt att statsledningen vill betala avsevärt mera pengar till stöd för icke-medborgare, icke-svenskar än till försvaret av svenskarnas och svenska medborgares liv, frihet och egendom? Även om stöd och bistånd till icke-svenskar naturligtvis inte ska avskaffas uppstår ändå frågan om det inte borde vara tvärtom: Mer till svenskar än till icke-svenskar?

Mer till svenskar än till icke-svenskar var alltså min önskan för ett år sedan. Hur har det då gått? Hur mycket av svenska statens budget används år 2018 till icke-svenskar jämfört med svenskar och jämfört med förra året?

Enligt mina beräkningar, utgående från respektive års statsbudget, kan jag då konstatera, att de budgeterade utgifterna för Sveriges försvar och rättsväsende har ökat med 12,4 procent från 2017 till 2018. Här är länk till 2018 års budget, som tyvärr är mycket mera svåröverskådlig än budgeten från 2017 – jag har en aning om varför …

Men de budgeterade utgifterna till icke-svenskar och icke-medborgare i Sverige och utomlands har dock, enligt mina beräkningar, under tiden 2017-2018 tyvärr ökat med ännu mer, nämligen 13,9 procent.

Detta innebär såvitt jag kan förstå att Sveriges statsledning från år 2017 till 2018 ökat sina utgifter till icke-svenskar med cirka tolv (12) procent! (13,9/12,4=1,12)

Sveriges statsledning har alltså, tvärtemot min önskan för ett år sedan och under ett år, förändrat andelarna av statsbudgeten till nackdel för svenskarna och till fördel för icke-svenskarna. – Man kan då fundera på om en sådan statsledning rimligen bör kallas ”svensk”?

Jag återkommer inom kort till den exakta statistiken, men nöjer mig för närvarande med att önska alla ett

Gott Nytt år!

Tillägg 2018-01-01: Här är de exakta siffrorna.

Uo 2017 2018 %
Uo 6 Försvar 46 128 276 000 53 835 520 000 16,7
Uo 4 Rättsväsendet 42 466 641 000 45 766 783 000 7,7
Summa 88 594 977 000 99 602 303 000 12,4
Uo 2017 2018 %
Uo 7 Internationellt bistånd 34 990 005 000 42 985 209 000 22,8
Uo 8 Migration 32 580 319 000 15 748 230 000 -51,7
Uo 13 Nyanlända invandrares etablering 32 162 956 000 50 041 831 000 55,5
Uo 25 Stöd med anl. av flyktingsituationen 7 000 000 000 7 000 000 000 0
Uo 27 Avgifter till EU 29 586 308 000 39 510 631 000 33,5
Summa 136 319 588 000 155 295 883 000 13,9

Stefan Löfven: ”Det är inte okej i Sverige med antisemitism” – men tydligen helt ”okej” i ”Palestina”!

Den nuvarande svenska antisemitiska statsledningens dubbelspel tar sig nya uttryck hela tiden. Citatet i rubriken ovan är hämtat från en intervju med Löfven i Judisk Krönika nr 4/2017, som även kan läsas här.

Intervjun tycks ha skett den 16 november, dvs. före president Donald Trumps erkännande den 6 december av Jerusalem som Israels huvudstad. Trump sade också följande, vilket många inte tycks ha uppmärksammat – eller velat uppmärksamma:

This decision is not intended, in any way, to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem, or the resolution of contested borders. Those questions are up to the parties involved.

Detta erkännande betecknar utrikesminister Margot Wallström emellertid som ”katastrofalt”. Hon citeras välvilligt av Hamas vars enda syfte är att genom angreppskrig utplåna Israel och judarna. I ett annat uttalande säger hon dock märkvärdigt nog så här: ”Alla slutstatusfrågor, inklusive Jerusalems status som framtida huvudstad för båda stater, måste lösas genom förhandlingar parterna emellan, och inte genom unilateralt agerande av parterna eller andra”. – Det är klart att om man vill komma överens – om fred och om Jerusalem och andra frågor – så måste parterna förhandla. ”Dessa frågor [måste lösas] av de inblandade parterna”, som Trump sade.

Värt att notera är här, att vare sig Wallström eller någon annan tyckte att det var någon katastrof när Ryssland redan i april i år dels uttalade sitt stöd för tvåstatslösningen, dels att man ”betraktar västra Jerusalem som Israels huvudstad”. Varför är det ett så stort problem när USAs president säger i princip samma sak?

Det framstår alltså inte som att Wallströms och Trumps (och Rysslands) uppfattningar i frågan är så katastrofalt olika. Både Wallström och Trump anser att parterna måste förhandla om Jerusalems status. Det anser parten Israel också. Tyvärr är det uppenbart att motparten ”Palestina” avser utplåna Israel. De vill inte alls förhandla om fred med Israel. Den enda fred de eftersträvar är en fred utan Israel …

Wallström och Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning har således erkänt den likaledes antisemitiska och antisionistiska entiteten ”Palestina” som stat. En entitet som i strid med FN-stadgan vill utplåna en annan stat, i stället för att leva tillsammans som ”goda grannar”. Wallström har således hemfallit till just det unilaterala agerande ”av … andra” som hon, när det utförs av president Trump, kallar ”katastrofalt” …

Katastrofen i detta sammanhang består alltså rimligen inte i vad Trump eller Ryssland gör och säger, utan i vad Wallström och Sveriges antisemitiska statsledning gör och säger.

En ”palestinsk” våldsbejakande antisemitisk lynchmobb i Stockholm hyllade följaktligen Wallström den 9 december, samtidigt som de hotade med att ”Mohammeds armé ska återkomma” för att ta itu med judarna, som kallades ”apors och svins avkommor”. Se och hör här:

Om aftonen samma dag, den 9 december 2017, attackerades synagogan i Göteborg med brandbomber. Tack och lov skadades vare sig personer eller egendom. Två misstänkta häktades. Deras ursprung är, inte alldeles oväntat: ”Palestina”.

Man frågar sig i vilken mån de våldsbejakande gärningsmännen inspirerats av Wallströms katastrofala uttalande? För den våldsbejakande mobben i Stockholm – liknande har inträffat i Malmö – verkade hennes ord uppenbarligen just som inspiration. De säger det ju själva.

Om man därtill lägger att Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning inte har några problem med att överösa den antisemitiska entiteten ”Palestina” med svenska skattebetalares pengar, vilka uppenbarligen används för att avlöna antisemitiska våldsbejakande terrorister och folkmördare, och inte heller tvekar att understödja UNRWAs antisemitiska propaganda i ”palestinska” elevers skolböcker, ja då framstår det i alla fall för min del som alldeles uppenbart att Sveriges nuvarande statsledning är antisemitisk. Dessutom är ju ”palestiniernas” parti Fatah rakt av antisemitiskt. Vilket till yttermera visso inte hindrar Socialdemokraterna från att kalla Fatah för deras ”kära systerparti”.

Visst, den antisemitiska statsledningen deltar i diverse manifestationer till stöd för judarna, såsom denna, men mot bakgrund av deras massiva stöd till antisemiterna i ”Palestina”, så är tyvärr det som Löfven säger i Judisk Krönika definitivt inget att ta på allvar.

Tvärtom: Tro honom inte!

Slutligen kan man konstatera att en statlig utredare föreslagit att ”samröre med terroristorganisationer ska förbjudas”. Jojo. Jag har redan tidigare med som jag själv tycker någorlunda säkerhet antagit att Sveriges förutvarande borgerliga, men tyvärr i detta avseende också antisemitiska statsledning är brottslig på grund av att man finansierade den ”palestinska” terrorn mot judarna i Israel. Den nuvarande till största delen socialdemokratiska, men i dess helhet antisemitiska, statsledningen har inte visat någon som helst vilja och förmåga att avsluta denna ekonomiska brottslighet. Tvärtom!

Not: Sverigedemokraterna anser att Sveriges ambassad bör förflyttas till Jerusalem, precis som Trump anser att USAs ambassad ska förflyttas dit. Det har de mycket rätt i. Sverigedemokraterna har dessutom inte någon som helst skuld i tidigare svenska borgerliga och nuvarande statsledningars brottsliga finansiering av terrorn och folkmordet som ännu i denna dag utgår från ”Palestina”. Det hedrar dem – åtminstone i denna del!

Israel, judarna och Sverigedemokraterna

Jag bevistade en konferens i helgen, där bland andra Israels nye ambassadör till Sverige, Ilan Ben Dov, deltog. Här ett foto som jag tog med ambassadören till vänster och tolken, Michael Cohn, till höger.

Ilan Ben Dov

Ambassadören berättade att israeliska ambassaden har kontakter med samtliga svenska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna. Några konkreta exempel på varför kontakter med just detta parti inte sker, det gavs inte. I stället talade ambassadören i allmänna ordalag om partiets ”högerextremism” och ”antisemitism”.

Ett konkret exempel på varför ambassadören kanske borde ompröva denna ståndpunkt är, att Sverigedemokraterna var först bland svenska riksdagspartier med att påyrka att ”Sverige” bör avbryta allt ekonomiskt bistånd till den antisemitiska entiteten ”Palestina” intill dess ”Palestina” slutat med att, bland annat med hjälp av detta svenska bistånd, t. ex. ge pensioner till ”palestinska” terrorister och judemördare. Samt t. ex. slutat med sin uppvigling, inte minst i ”palestinska” skolor, till fortsatta judemord och till att utplåna den judiska staten Israel.

Kristdemokraterna har senare i Sveriges Riksdag intagit exakt samma hållning som Sverigedemokraterna: Biståndet till ”Palestina” skall ovillkorligen upphöra intill dess ”palestinierna” gjort om och gjort rätt. Övriga riksdagspartier fortsätter i huvudsak med sin naiva inställning att om inte ”Palestina” gör si eller så, så kommer biståndet eventuellt att upphöra. Sverige- och Kristdemokraterna är mer rakryggade: Först upphör biståndet, sedan är det upp till ”palestinierna” att göra bättring. Därefter kan biståndet eventuellt återupptas.

Nå, på den där konferensen så gjordes också gällande, dock icke av ambassadören, att Sverigedemokraterna inte kan litas på för att man är emot kosherslakt.

Detta är naturligtvis mycket problematiskt utifrån strikt observant judisk ståndpunkt. Än mer problematiskt vore det dock enligt min ringa och förvisso mera sekulära mening om ”Palestina” och dess antisemitiska anhang skulle lyckas utplåna den judiska staten Israel och dess judiska befolkning. För övrigt förbjöds kosherslakt – shechita – i Sverige lång tid innan Sverigedemokraterna satt i Sveriges Riksdag. Dvs. av helt andra partier än Sverigedemokraterna. Detta förbud beslutades nämligen i Sverige år 1937 – och i Nazityskland år 1933. Det är ännu gällande – åtminstone i Sverige. Vad Sverigedemokraterna motionerade om var, att också förbjuda import av kosherslaktade djur.

Mot bakgrund av att antisemitism enkelt kan spåras också i de flesta andra riksdagspartier än Sverigedemokraterna, t.ex. i de partier som år 1937 förbjöd kosherslakt, framstår ambassadörens uttalande som mera diplomatiskt och politiskt korrekt än verkligt faktabaserat. Fast annat kan förvisso inte förväntas av en ambassadör, som har att agera bland annat utifrån det som från tid till annan uppfattas som just ”politiskt korrekt”.

Vad vi alla bör verka för är väl därför att våra respektive ståndpunkter baseras på fakta i stället för på det politiskt korrekta.

Här är resultatet av Sentios senaste faktabaserade opinionsmätning – som säkert ändå anses vara politiskt inkorrekt i vida kretsar:


Källa.

Artikeln har redigerats 2017-11-13.

Ärketerroristen/antisemiten Leila Khaled från PFLP har nyligen tillåtits tala i Europaparlamentet

EU-parlamentarikern, tillika ordföranden i Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Lars Adaktusson skriver om denna kalamitet i sin blogg:

Häromveckan inbjöd partigruppen GUE/NGL, som samlar allehanda kommunister och vänsteraktivister och där bland annat det svenska vänsterpartiet ingår, palestiniern Leila Khaled att tala i Europaparlamentet.

Leila Khaled är medlem i den av EU terrorklassade organisationen PFLP och deltog själv i flera uppmärksammade flygplanskapningar på 60- och 70-talen. Under sitt anförande i Europaparlamentet hann hon med att både försvara och glorifiera terrorhandlingar och att fälla grova antisemitiska uttalanden (bland annat genom att jämföra Israel med Nazityskland).

Nåja, kapningarna var nog ”endast” två, inte ”flera”, men två är illa nog. Att hennes uttalanden var antisemitiska framgår dock tydligt och klart:

Som du ser och hör jämställer Khaled å ena sidan det som sionisterna påstås göra i ”Palestina” med nazisternas Holocaust. Hon säger också att det inte ska få finnas en enda sionist kvar i ”Palestina”. Å andra sidan tycker hon uppenbarligen att det som nazisterna gjorde var rätt, emedan hon avser utföra precis samma utrotning och fördrivning av sionisterna från ”Palestina” som nazisterna gjorde under Holocaust! Ett tydligt tecken på detta är att hon hyllar mördaren i Har Adar, och kallar honom ”martyr”. Hon hyllar således en judemördare i EU-parlamentet, detta samma dag som morden genomfördes, nämligen den 26 september 2017. Hon mottas av applåder!

Att en sådan inbiten och förstockad antisemit och ärketerrorist tillåts tala i EU-parlamentet och där framföra sina antisemitiska diatriber, är inget mindre än en skandal!

Men: Detta möts som sagt av applåder – i EU-parlamentet! Av allt att döma inte minst av partigruppen GUE/NGL ”där bland annat det svenska vänsterpartiet ingår”.

Vilket då utgör ytterligare en stark indikation på att Vänsterpartiet är just så antisemitiskt och antisionistiskt som alla andra extremister, oavsett om de kallar sig nazister, islamister eller kommunister. Eller i detta fall ”Vänsterpartiet” …

Slutligen är det svårt att förstå vad Khaled egentligen har med saken att göra, åtminstone utifrån vad som sannolikt borde vara hennes medborgarskap. Hon uppges visserligen vara född i Haifa, men av libanesiska föräldrar. Därmed knappast en person som saknar hemland. Såvitt jag förstår bör hon nämligen därmed vara medborgare i just Libanon, och kan följaktligen sluta tramsa/tjafsa om att återvända till ”Palestina”. Hennes hemland är ju just Libanon!

Fast antisemitismen och antsionismen saknar hemland. Den är tyvärr universell och måste därför bekämpas överallt, alltid. Även i EU-parlamentet och i Vänsterpartiet – bara för att ta två exempel …

Länkar: The Times of Israel; Mera om Har Adar-morden: Fatah uttalar sig så här: ”The Fatah Movement, Jerusalem district, Beit Surik branch, mourns the death of its heroic Martyr Nimr Mahmoud Ahmed Al-Jamal”. Heroiskt att mörda judar/israeler alltså.Göteborg idag: Hammaren och skäran är tillåten – hakkorset förbjudet

Jo, jag stod ju idag därnere vid Gamla Ullevi för att efter bästa förmåga försöka förhindra nazistiska angrepp mot synagogan. Dessbättre kom nazisterna aldrig så långt, så min förmåga sattes aldrig på prov – denna gången.

Innan jag anlände till närheten av Gamla Ullevi spatserade jag över Heden. Här är vad jag såg:

Kommunistiska partiet

Som du också ser var det hundratals människor som av allt att döma inte hade några som helst problem med att ställa sig under detta partis fana – med hammaren och skäran …

Detta är nog lite jobbigt tycker jag, nämligen eftersom kommunisterna under hammaren och skäran har mördat miljontals fler människor än vad nazisterna gjorde. Vilket framgår här:

Kommunistiska partiet
Källa

Nazisternas brott är så klart mycket vidrigare än kommunisternas. För enligt nazisterna skulle/ska varenda jude dö – utan pardon. En gång jude, alltid jude.

Kommunismen menar för sin del att det går an att slippa mördas, blott man blir kommunist. Det finns där alltså en liten möjlighet att anamma kommunismen för att slippa dö. Men enligt nazismen finns ingen återvändo för är man jude ska man dö.

Nåja, det historiska resultatet av allt detta återges i bilden ovan. Det är nog bara därför att judarna är färre än antikommunisterna som de har dödas i färre antal än antikommunisterna.

Jag återkommer då slutligen till frågan varför hammaren och skäran får exponeras över Heden i Göteborg idag. Samtidigt som exponeringen av hakkorset är förbjuden. Hammaren och skäran är ju, har det visat sig, symbolen för det värsta folkmord som mänskligheten någonsin – nåja, i vart fall under 1900-talet – skådat!

Ja det var frågan …

Uppdatering 2017-10-02: Överlevaren Michael Ben-Menachem uttalar sig i Göteborgs-Posten som följer:

– Jag har ju upplevt två terrorvälden. De talar så mycket om nazisterna, på tv och i tidningarna. Den andra terrorn [dvs. Stalins terror] talar man ganska lite om i Sverige, men jag tycker att det bara är gradskillnad mellan dem, säger han. —

Han säger att båda bygger på samma typer av lögner och förenklingar.

Han har rätt!