Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Arkiv

Kategorier

Kalender

september 2020
M T O T F L S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Stöder Advokatsamfundet och Läkare utan gränser Hamas uppenbara krigsbrott i Gaza?

Ja, man funderar. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har skrivit en drapa med direktlänk från samfundets hemsida på internet. Mitt första intryck är att hennes kria är ett led i den pågående delegitimeringen av den judiska staten Israels rätt att existera, genom vad jag kallar ”lagföring”. När nu krigföring aldrig har lyckats få Israel på fall, får man tillgripa andra medel. Jag kan ha fel men Ramberg återger alla de ”juridiska” kvasiargument mot Israels rätt att försvara sig som är legio. Detta sammanfattas under rubriken ”Katastrofen i Palestina – om nödvändigheten att säga ifrån”.

Men om det är en katastrof att Israel försvarar sig mot dem som vill utplåna Israel: Vad är det då som pågår när de kristna i Mosul fördrivs eller dödas? När Kina ockuperar Tibet och Turkiet norra Cypern? När tusentals civila dödas i Syrien? Osv, osv. Allt detta tycks inte vara katastrofer av det slag som förtjänar Advokatsamfundets och Anne Rambergs uppmärksamhet. I alla fall är det inte nödvändigt ”att säga ifrån”, tycks det. Nej, det är endast när Israel försvarar sig som förkastelsedomen kommer – mot Israel.

Ramberg har varit i området för nästan tio år sedan, skriver hon. Här är några av hennes dåvarande intryck:

Vi upplevde de israeliska militära enheter som hindrar normal samfärdsel för palestinierna på Västbanken. Systemet med checkpoints och andra fysiska hinder som vägspärrar, cementblock, metallstaket och jordansamlingar, allt syftande till att kontrollera och begränsa palestiniernas rörelsefrihet. Palestinierna är inte tillåtna att röra sig fritt i sitt eget land. De har på många år inte kunnat åka mellan Gaza och Västbanken, men inte heller fritt inom dessa territorier. Det sätt på vilket palestinier behandlas på Västbanken liksom i Gaza är djupt diskriminerande och mycket försiktigt uttryckt, att jämställa med apartheid.

Inskränkningar för palestinier att använda vissa vägar, liksom omledning av palestinsk trafik till sämre vägar, som innebär långa och tidsödande omvägar var redan då vanligt. Interna barriärer har byggts.

Dessa åtgärder var, enligt FN, det huvudsakliga skälet till fattigdom och ekonomisk depression. Sådana åtgärder förhindrar palestinierna tillgång till hälso- och sjukvård, till skola och utbildning, arbete, liksom till sociala och religiösa kontakter. Det motverkar handel och ekonomisk tillväxt. Det omöjliggör givetvis också ett fungerande rättssamhälle.

Möjligheterna att distribuera humanitär hjälp har alltid varit mycket begränsade. Idag [dvs. 2014] saknas de i det närmaste helt.

Man kan med fog ställa frågan varför jag ånyo uttalar mig i denna så politiskt känsliga fråga. Svaret är att vi alla måste stå upp för mänskliga rättigheter även om vissa må anse det politiskt inopportunt. Vi var tysta när judiska flyktingar förvägrades en fristad i Sverige. Det ska inte kunna sägas om Advokatsamfundet idag.

Jag ska inte argumentera alltför mycket kring detta nonsens. Låt mig bara apropå Rambergs påstående att det idag i det närmaste helt saknas möjligheter att distribuera humanitär hjälp, hänvisa till den israeliska myndighet, Cogat, som just sysslar med detta. Cogat rapporterade samma dag som Ramberg publicerade sin kria, nämligen den 20 juli, om vad som hade förevarit under förra helgen. Här är deras sammanfattning:

Cogat juli 2014

Alla som kan läsa innantill ser att fem lastbilslaster med läkemedel mm. infördes till Gaza från Israel i lördags. Under tiden från den 8 till den 16 juli i år har totalt 673 lastbilslaster med varor införts till Gaza från Israel. Efter den 16 juli har detta inte kunnat ske ”because of the Hamas security threat”!

Det vore då klädsamt av Ramberg att erkänna, att möjligheterna att distribuera varor till Gaza är begränsade och att detta beror på Hamas aktiviteter och alltså definitivt inte är något att anklaga Israel för. Trots detta säkerhetshot från Hamas införde ju Israel i lördags ändå fem (5)! lastbilslaster med läkemedel mm. till Gaza. – Vi bör tacka israelerna för deras mod att göra det, att bistå sin dödsfiende med ”humanitär hjälp”, mitt under brinnande krig.

Ramberg kanske är dåligt påläst. Eller också naiv. Eller också – antisemit!?

Advokatsamfundet har annat att stå till svars för också. År 2009 utsåg samfundet Richard Goldstone, mannen bakom den ökända Goldstone-rapporten, vars syfte tycks ha varit att demonisera Israel, till mottagare av ”Stockholm Human Rights Award”. Goldstone har senare tagit avstånd från sin egen rapport, vilket han förtjänar all heder för. Men det har inte Advokatsamfundet gjort – ännu …

Med detta sagt, övergår jag till att först visa denna bild, förmedlad av Israels Försvarsmakt. Jag kan ge belägg för ettvart av de påståenden som framförs, men det skulle föra för långt att göra det här och nu. Läs och begrunda:

Vad jag vill fokusera på nu är punkten 4, nämligen att Hamas gömmer sig i sjukhus och ambulanser. Det finns ett sjukhus som just nu är särskilt intressant, nämligen Al-Shifa-sjukhuset i Gaza City.

I Dagens Nyheter på nätet från den 15 juli återges ett uttalande av den norske läkaren ”Mads Gilbert, som lånats ut till Shifasjukhuset i Gaza av universitetssjukhuset i Tromsø” (foto nedan t.h.):

– Jag har varit i Gaza under samtliga kriser sedan 1981. Men jag har aldrig sett sådan brutalitet från israelerna – inte på så kort tid. Hälften av de 1.232 skadade vi har fått in är kvinnor och barn. Det tycks räcka med att en misstänkt person finns i ett hus för att man ska ta beslutet att döda en hel familj på ett dussin personer, säger Mads Gilbert till DN.

Tillsammans med den övriga personalen arbetar han dygnet runt för att försöka rädda liv.

– Allt saknas här. Mediciner, reservdelar till utrustningen, och såväl elektriciteten som vattenförsörjningen är utslagen stora delar av dagen, säger han.

Konstigt, kan man tycka, att så mycket saknas, när israelerna ändå för in så mycken medicinsk utrustning …

Man kan också notera, att denne Gilbert tidigare verkat tillsammans med doktor Fosse, om vilken jag tidigare bloggat så här.

Vidare hittar jag ett pressmeddelande från organisationen ”Läkare utan gränser”. Jag kan inte se att det är någon fysisk person som ännu har vågat ta ansvar för uttalandet. Förutom de vanliga litaniorna om hur eländigt allt är, skriver man (vem?) ändå följande: ”Läkare Utan Gränser stöttar Al Shifa-sjukhuset i Gaza City med ett kirurgteam, medicinsk utrustning och akutmaterial”.

Aha, så både den norske skummisen Gilbert och Läkare utan gränser tycker att, ja al-Shifa-sjukhuset det är ett lämpligt ställe att jobba på.

Här kan man då läsa att ”Shifa Hospital in Gaza City ‘Has Become a De Facto Headquarters for Hamas Leaders, Who Can Be Seen in Hallways and Offices’”. Detta enligt Washington Post.

Shifa-sjukhuset har alltså blivit ett högkvarter för Hamas! Ändå tycker denne Gilbert och Läkare utan gränser att det är OK att arbeta där! Om man gör det så kan man rimligen inte undgå att samarbeta med Hamas, vars syfte är att, tvärtemot den läkared som jag antar att såväl Gilbert som Läkarna utan gränser svurit, tillfoga sin egen civilbefolkning så mycket lidande som möjligt, och ge Israel skulden för det.

Israel har nyligen öppnat ett fältsjukhus i Israel men nära gränsövergången Erez, nyligen stängd av Hamas. Hamas vill dock att folket i Gaza ska stanna i Gaza. Hellre än söka vård i Israel där de absolut inte kommer att utgöra mänskliga sköldar, ska de sjuka och skadade stanna i Hamas’ kommandocentral i Shifa-sjukhuset, som mänsklig sköld, mot Israels legitima försvarsinsatser. Allt i syfte att kasta skulden på Israel när civilbefolkningen oundvikligen drabbas.

Sådant ser Hamas folkrättsvidriga sätt att behandla sin egen civilbefolkning uppenbarligen ut. Denne Gilbert och Läkare utan gränser tycks hålla med. Deras syfte har i så fall har övergått från att ge vård till att medverka i Hamas’ dödande av Gazas civilbefolkning!

Men att Läkare utan gränser skulle delta i ett så uppenbart samarbete med islamonazisterna i Gaza, som ju jobbar direkt emot läkareden, var kanske inte att vänta. Eller …

Läkare utan Gränser har, precis som Advokatsamfundet, hursomhelst en hel del att svara för.

En ytterligare länk om Gilberts minst sagt egendomliga verklighetsuppfattning finns här.

Riksdagsvalet närmar sig: Möjliga partier att rösta på minskar allteftersom …

Tänk bara på den nuvarande riksdagsmannen Mehmet Kaplan från Miljöpartiet (MP) (foto t.v.) som för en tid sedan tyckte att det inte var någon skillnad att resa till Finland på 1940-talet för att kämpa mot den imperialistiska och antidemokratiska Sovjetkommunismen och för Finlands frihet, och att resa till Syrien idag för att kämpa för införandet av ett världsomspännande islamistiskt antidemokratiskt imperialistiskt kalifat. Han har visserligen försökt ”pudla”, men visst ger ett sådant uttalande anledning att ifrågasätta om Kaplan verkligen omfattar demokratins grundläggande principer.

I helgen talade han dessutom på Medborgarplatsen i Stockholm inför en sannolikt till största delen antisemitisk åhörarskara, och manade till kamp för att ”befria Jerusalem”. Jerusalem, som har varit judarnas huvudstad i tre olika judiska stater inklusive den nuvarande, skulle befrias tyckte han – från judar då, eller från judisk ockupation. För att övergå i arabisk/muslimsk ägo. Eller vad annars?

Det finns ingen arabstat, ingen muslimsk stat som någonsin haft Jerusalem som sin huvudstad. Att uppmana till kamp för att ”befria Jerusalem” låter i ljuset av dessa uppenbara fakta närmast som att uppmana/uppvigla till antisemitism, judehat.

En annan av talarna var riksdagskvinnan Veronica Palm från Socialdemokraterna (S) (foto t.h.). Vare sig hon eller Kaplan tycktes ha något problem med att det samtidigt och på samma Medborgarplats höjdes en banderoll med texten ”Krossa den sionistiska staten”:


Foto: Tobias Petersson

Jag återkommer till vad som bland annat sägs här. En definition av antisemitism är följande: ”Tillämpning av dubbla måttstockar genom att kräva ett agerande av Israel som inte förväntas eller krävs av någon annan demokratisk nation”.

Men det är precis det som banderollen kräver. Inte enbart att den demokratiska nationen Israel ska upphöra att existera – det krävs inte av någon annan demokratisk nation utom Israel att den ska upphöra att existera. Inte heller uppmanas det till att ”krossa” någon annan demokratisk nation än just den judiska staten Israel.

Man förvägrar därigenom också just judarna rätten att ha en egen stat. Detta innebär en ”Förnekelse av det judiska folkets rätt till självbestämmande” vilket är en annan definition på antisemitism.

Mehmet Kaplan och Veronica Palm har till synes inget som helst problem med att förekomma tillsammans med uttalanden av detta slag. Kaplan gjorde själv ett antisemitiskt uttalande när han förvägrade det judiska folket rätten till sin huvudstad.

Sedan har vi då den där SSU:aren Amne Ali som tyckte att Israel inte har rätt att försvara sig. Till detta kan fogas kommentarerna till Stefan Löfvens beramade Facebook-inlägg för en tid sedan där han faktiskt tillerkände Israel rätten att försvara sig. Heder åt Löfven i den delen, men kommentarerna till hans inlägg innehöll ofta direkt antisemitiskt judehat. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har kartlagt dessa kommentarer i ett dokument som du kan ladda ned från deras blogg, eller härifrån (pdf).

Det förtjänar ju också att i detta sammanhang notera, att Socialdemokraternas enligt egen utsago ”kära systerparti” i ”Palestina”, ja det är Fatah, en rörelse vars syfte är att – utplåna Israel …

Alltså förefaller det som om Miljöpartiet och Socialdemokraterna åtminstone till en del – och sannolikt till alltför stor del – består av medlemmar, riksdagsmän och sympatisörer som antingen är uttalade antisemiter eller som inte drar sig för att samverka med antisemiter.

Den ”rödgrönbruna” röran formerar sig, åtminstone såtillvida att man mer och mer kan urskilja vilka partier som man inte ska rösta på i höstens riksdagsval.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna hör alldeles uppenbart till de partier som man bör välja bort, om man står upp för Israels rätt att existera och att försvara sig mot dem som vill utplåna den judiska staten.

Fast den borgerliga sidan har nog en del att svara för också. Den moderate riksdagsmannen Abdirisak Waberi (foto t.v.) är enligt Wikipedia ”vice ordförande i The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) och ansvarig för medborgarskap och PR. FIOE är en paraplyorganisation för muslimska organisationer i Europa, och dess president är Chakib Ben Makhlouf. Muslimska brödraskapet anser att FIOE är deras representant i Europa, och att Abdirizak Waberi företräder dem.” Läs även denna länk, som bekräftar Wikipedias uppgifter.

Hamas – en islamonazistisk terrororganisation som genom just nu pågående angreppskrig vill utplåna den judiska staten Israel – är det Islamiska Brödraskapets gren i ”Palestina”. Waberi företräder det Islamiska Brödraskapet i Sverige – som moderat riksdagsman! Samtidigt är han suppleant i försvarsutskottet!

Det är ganska obegripligt att en företrädare för det muslimska brödraskapet, en organisation som vill utplåna den västerländska demokratin – inklusive demokratin i Israel – och istället införa den islamiska lagen, kan ha en plats i försvarsutskottet i Sveriges riksdag. Sveriges försvar syftar till att försvara den svenska demokratin, men Waberi syftar uppenbarligen till att avskaffa den. F.ö. har han, som du kan se här, uttalat att han helst vill bo i ett islamiskt land. Tom. hellre än i Sverige kanske? Om så: Varför är det så viktigt för honom och de svenska Moderaterna att han ska vara riksdagsman i just Sverige? Här är ytterligare en min bloggning om denne Waberi.

Och hoppsan! – på Waberis hemsida kan du se att han skrivit under ett slags upprop(?) – om vad är ganska ointressant, tillsammans med företrädare för just Socialdemokraterna, men även Vänsterpartiet och – tillsammans med Mehmet Kaplan från Miljöpartiet!

Om Moderaterna tillåter denne Waberi att ställa upp som kandidat också i detta års riksdagsval, måste även Moderaterna avföras från listan på möjliga partier att rösta på. (Dessutom tycks de vilja behålla Carl Bildt som utrikesminister vilket gör det än mer omöjligt att rösta på Moderaterna i år. Det var på grund därav omöjligt redan i förra riksdagsvalet förresten …)

Frågan återstår: Vem i hela Riksdan ska vi rösta på? ”None of the above” i alla fall, enligt min ringa mening …

Tillägg 2014-07-25: Tillgängliga fakta tyder på att denne Waberi tack och lov inte kandiderar i årets riksdagsval. (Men vad med Carl Bildt? Och hur kom det sig att Waberi valdes in förra valet?)

Attentatet mot Hitler i Rastenburg den 20 juli 1944: Ett sjuttioårsminne

Just idag är det sjuttio år sedan min enligt Geni avlägsne släkting översten, greve Claus Schenk von Stauffenberg försökte avliva Adolf Hitler och därmed avsluta det andra världskriget i Europa. Detta i ”Wolfsschanze” vid Rastenburg (nuvarande Kętrzyn), Ostpreussen.

Även om det kanske inte var hans främsta syfte, skulle det, om han lyckats, ha medfört att många fler judar överlevt de nazistiska utrotningslägren. Som det står på Wikipedia: ”the growing systematic ill-treatment of Jews and suppression of religion had offended Stauffenberg’s strong personal sense of Catholic religious morality and justice”.

Han misslyckades tyvärr, och fick plikta med livet, precis som flera av hans kamrater. Och ytterligare många fler judar.

Heder åt hans och hans kamraters minne och inte minst åt hans mod!


FN: Hamas lydiga vapendragare

Som jag skrev för några dagar sedan, hade FN-organet UNRWA då påträffat 20 raketer i en av UNRWAs skolor i Gaza.

UNRWA är som du säkert vet en organisation vars syfte är att hålla alla araber som ”flytt” från nuvarande Israel och deras ättlingar på manssidan som flyktingar i evig tid, detta för att hålla press på Israel att tillåta dessa människor att ”återvända” till Israel för att därmed utplåna den judiska staten. Det kommer givetvis Israel aldrig att göra. (En delvis ganska insiktsfull artikel om bland annat detta märkliga flyktingskap finns i Dagens Nyheter idag.)

Nu visar det sig att UNRWA av allt att döma överlämnat dessa raketer till Hamas! Vad Hamas tänker göra med dem kan väl ingen, inte ens UNRWA, tveka om. De kommer att avskjutas mot Israel i samma syfte som UNRWA har, nämligen att utplåna den judiska staten.

Vi får därmed, om allt detta är sant, ytterligare ett uppenbart bevis för att FN-organet UNRWA går judehatets och antisemitismens ärenden i Gaza.

Härnedan en film som visar hur en beväpnad man stiger in i en vit bil märkt ”UN”. FN-bilar används alltså för att frakta soldater …

Hamas tackar säkert för detta stöd från FN. Här en illustration:

FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon, dvs. högste ledaren för den organisation som är allierad med den anfallande parten, ska i dagarna resa till Mellanöstern för att, som det heter, ”hjälpa till med att medla i konflikten i Gaza”. Läs här. Man frågar sig hur denna organisation, som alltså klart tagit ställning för den anfallande sidan i konflikten, nämligen den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, kan förvänta sig att tas på allvar hos den sida som försvarar sig, dvs. Israel. – T.v. ser vi denne Ban Ki-Moon skaka hand med den ”Palestinske” ”presidenten” Mahmoud Abbas, ledare för Fatah, en organisation som – också vill utplåna Israel!

Här en artikel från JPost om Hamas’ krigsbrott.

Islamiska statens ultimatum idag till de kristna i Mosul: Fly, konvertera/betala jizya eller dö. Men svenska kyrkan tiger därom…

Om detta ultimatium kan du läsa bland annat i New York Times och på Nuri Kinos sida. Även DN och SvD skriver om saken. Här är en äldre artikel ur tidningen Dagen.

Den islamiska staten (du ser dess flagga till höger) kräver sin tribut, i fullständig överensstämmelse med islamismens påbud. Alltså kommer staden Mosul (Nineve), som är en från början kristen stad och som befolkats av kristna i 1 700 år, nu att tömmas på kristna. De kommer att fly, dö eller tvingas att konvertera. Att budskapet att de kan accepteras som dhimmis, dvs. underkasta sig islam och betala den särskilda straffskatten för att de insisterar att vara kristna, dvs. jizya, förefaller föga sannolikt.

Det islamistiska kriget mot dem som inte vill underkasta sig bedrivs således på flera fronter för närvarande. Mest påtagligt är det ju i Gaza, ett område där Israel nu försvarar sig mot Hamas islamistiska anfalls- och utplåningskrig mot judarna och judestaten.

Det pågår också i Irak, med Mosul i fokus just idag. Det pågår även i Syrien och Nigeria.

Det riktar sig inte minst mot kristna i Syrien, Irak och Nigeria. Det riktar sig alldeles påtagligt mot judarna i Israel.

Vad säger då den kristna kyrkan? Svenska kyrkans hemsida idag fokuserar inte alls på angreppen mot de kristna utan har som förstanyhet ett inlägg från den 17 juli, dvs. två dagar sedan, om det islamistiska angreppskriget i Gaza. Något avståndstagande från detta angreppskrig gör kyrkan inte. Däremot förespråkar man ”fred”. Visst men eftersom islamisterna inte vill ha fred utan vill utplåna judarna och judestaten blir det nog svårt att uppnå någon fred. Svenska kyrkan förmedlar bara en tom till synes godhjärtad retorik, som inte kommer att lämna något som helst avtryck i verkligheten.

Vad svenska kyrkan inte alls förmedlar är ett uttryckligt stöd för judarna i Israel, som bara försvarar sig. Inte heller förmedlas något uttryckligt stöd för de kristna i Mosul – i den mån de ännu existerar.

Man hoppas att svenska kyrkan någon gång kunde ta sitt eventuella förnuft till fånga och faktiskt kräva att islamisterna, vare sig de finns i Gaza eller i Mosul eller någon annanstans, avslutar eller förmås avsluta sina angrepp på judarna och de kristna – och för den delen på den västerländska civilisationen. ”Fred” leder ingenstans i förhållande till islamismen som typiskt sett inte söker fred med ”otrogna” som kristna och judar, utan ”seger”. Detta genom att krossa såväl judendomen som kristendomen – och den västerländska civilisationen. Det är dags för svenska kyrkan att inse det.

I fallet Mosul är det nog försent att göra något just nu, tyvärr. Men i Gaza går kampen vidare.

Tillägg 2014-07-23: Ivar Arpi skriver på SvD:s ledarsida igår den 22 juli (på nätet redan dagen innan) och argumenterar i denna fråga nästan exakt som jag, detta under rubriken ”Ingen hjälper Iraks kristna”. Ivar, har du läst min blogg? 🙂 – Ännu i denna dag saknas kommentar till vad som sker på Svenska kyrkans hemsida. Bryr sig inte den kristna Svenska kyrkan alls om när kristna i Irak utrotas och fördrivs? Inte mycket till ”kristen” kyrka i så fall.

– Ser senare samma dag att biskopen i Skara, Åke Bonnier (foto t.h.), just idag den 23 juli har publicerat en ”Bön för Gaza”. Som en slutkläm slänger Bonnier närmast pliktskyldigast med en bön för ”alla civila i Israel”. Bara de civila alltså. Men när det gäller Gaza ska bönen – märk väl! – omfatta hela ”befolkningen i Gaza”, dvs. uppenbarligen även de islamonazistiska terroristerna där vars enda mål är att utplåna den judiska staten Israel genom anfallskrig!

Vad är detta för kyrka!? Vad är detta för biskop!?

– Vid närmare eftertanke tror jag det är bäst att återge hela denna ”bön” in extenso, innan den tas bort eller modifieras på Svenska kyrkans hemsida:

Bön för Gaza i juli 2014
Jul 23
Skapat av Åke Bonnier

”Rättvisans och barmhärtighetens Gud,

vi fortsätter outtrötligt att be om skydd för befolkningen i Gaza, för barn, kvinnor och handikappade och äldre. Vi ber för alla som mist sina närmaste, barn, hem och försörjning, för de som blivit föräldralösa. Vi ropar till dig Gud: Låt det bli ett slut på den fasansfulla situation de nu befinner sig i och ge alla skydd, säkerhet och ett hopp om en snar förändring.

Rättvisans och barmhärtighetens Gud, vi ber att det egyptiska eld-upphörinitiativet ska lyckas så att strider, våld och förstörelse upphör och en återgång till lugnare och tryggare tillvaro kan ske.

Rättvisans och barmhärtighetens Gud, öppna ögonen på världens ledare så de ser det lidande och den smärta som folket i Gaza drabbas av och griper in mot våldet och övergreppen. Och inse att nu är det tid för det internationella samfundet att vakna upp och kräva att rättvisa skipas så en varaktig fred kan byggas.

Rättvisans och barmhärtighetens Gud, vårt folk är trötta på alla tillfälliga lösningar och ber att det internationella samfundet genom FN ska ha mod och beslutsamhet att ta itu med grundorsakerna till konflikten och komma fram till en hållbar lösning genom ett slut på ockupationen av det palestinska området.

Gud förbarma dig!

Kristus förbarma dig!

Herre förbarma dig!”

Amen!

Bönen är översatt av Kjell Jonasson och bygger på en bön från det palestinska befrielseteologiska institutet Sabeel i Jerusalem.

Likaledes får vi be för alla civila i Israel, för alla som lever i rädsla för missiler och attentat:

Herre låt fredens krafter segra, den fred som ryms i och formas av shalom. Var med alla som sörjer, alla som längtar, alla som hoppas och låt oss alla på de sätt som är möjliga tillsammans bygga en fredens, försoningens och syskonkärlekens framtid, oavsett religion och oavsett etnicitet.

Gud förbarma dig!

Kristus förbarma dig!

Herre förbarma dig!

Amen

Länk: Anna Ekström i Kvällsposten.

Problemet i Mellanöstern: Den ena sidan vill döda den andra

Det framgår av Dennis Pragers framställning i denna film:


Källa.

Klockrent!

Verkligheten i Gaza – just nu!

Visserligen bara en tecknad film. Men väldigt rätt ute!

Håll till godo!

”Israels agerande i Gaza är olagligt” – Men vad säger Israels ambassadör?

”Israels agerande i Gaza är olagligt.” Ja, det påståendet har man hört och läst till leda genom åren. Judehatet i världen tar sig ofta uttryck i krigföring mot den judiska staten Israel. Just nu bedriver den antisemitiska terrororganisationen Hamas i Gaza anfallskrig mot Israel och främst mot dess judiska civilbefolkning. Hatet tar sig också uttryck i lagföring, såsom när den antisemitiska terrorstödjande organisationen Ship to Gaza lyckats få en svensk åklagare att inleda förundersökning mot Israels legitima försvarsåtgärder just mot Ship to Gazas aktiviteter.

Israel har givetvis rätt att försvara sig mot anfalls- och utplåningskrig som riktas mot Israel. Det kan då naturligtvis hända att Israel i ett eller annat avseende gör fel, ja, tom. att företrädare för den judiska staten i detta försvar gör sig skyldiga till brott. För detta förtjänar de såväl berättigad kritik som straff. Men det medför inte att Israel för den skull har förverkat sin rätt att existera.

Retoriken utgår dock tyvärr alltför ofta från att allt Israel som gör i sitt försvar är olagligt. Man går till och med så långt som en SSU:are nyligen gjorde, nämligen att uttala att Israel överhuvudtaget inte har rätt att försvara sig. Därmed säger man implicit att Israel inte har rätt att existera.

En sådan ståndpunkt är ren antisemitism eftersom det utgör ett ”förnekande av det judiska folkets rätt till självbestämmande”. Läs här.

Tyvärr får denna antisemitiska retorik oförtjänt stort utrymme i svenska media. För ett tag sedan införde Dagens Nyheter en artikel av den israeliske vänsterextremisten Gideon Levy (foto t.h.). Den hade rubriken ”Israel vill inte ha fred”, och är en artikel av den typ där nästan varje ord och mening är fel, falskt och förvrängt och därmed har föga med sanningen och verkligheten att göra. Det är därför inte svårt att smula sönder hans argumentation för den som orkar, men det är inte plats för detta nu. Levy avslutar med orden ”Jag hoppas bara att jag har fel.” Utifrån min verklighetsuppfattning är jag förvissad om att, ja, Gideon Levy, du har verkligen fel!

Arutz7 har igår infört en karikatyrbild av bemälde Levy, se nedan. Där framgår nog vartåt hans tirader egentligen leder, nämligen till att underbygga hatet mot judestaten, att underminera grunden för Israels existens. Och detta bidrar alltså Dagens Nyheter till!

Gideon Levy
Källa

Idag har så Svenska Dagbladet infört en artikel, med samma rubrik som denna bloggning, fast utan citationstecken: Israels agerande i Gaza är olagligt.

Det är en Raji Sourani (foto: Wolfgang Schmidt, källa SvD) som anges vara grundare av människorättsorganisationen ”Palestinian Centre for Human Rights”, tillika mottagare av ”Right Livelihood-priset” och enligt SvD ”bosatt i Gaza”, som uttalar sig.

Israels ”plan” i Gaza är enligt Sourani ”enkel: att orsaka lidande och terror bland civilbefolkningen i avsikt att utöva politiska påtryckningar på myndigheterna i Gaza. Denna kollektiva bestraffning och att medvetet ingjuta skräck bland vanliga människor, är olagligt enligt internationell rätt. Men, det är vad som nu sker.”

Morden på tre palestinska ungdomar på Västbanken kallar han för en tragisk kidnappning.

Han kritiserar vidare ”attackerna mot byggnader där medlemmar av Hamas och Islamiska jihad bor” och säger mycket riktigt att ett hem inte kan ”betraktas som militärt objekt bara för att en kombattant bor eller äger det”. Men hur vet vi att en kombattant inte leder striden därifrån? Vad vi vet är att det är en uttalad strategi hos Hamas att just gömma sig, sin stridsledning och sin vapenarsenal bland civilbefolkningen, under sjukhus och i moskéer. ”I de allra flesta fall”, skriver Sourani, finns enligt hans organisation inga bevis för att bostäder har använts för sådana syften. Och ”om det finns några som helst tvivel om huruvida” sådana faciliteter ”används för militära syften, ska man förutsätta att så inte är fallet”.

Det sistnämnda kan Sourani ha rätt i, när det gäller normal krigföring. Men i och från Gaza pågår ingen normal krigföring. Att ställa krav på att Israel ska tillämpa normal krigförings principer, samtidigt som Sourani inte ställer några som helst krav på att den anfallande sidan, Hamas, också ska göra det, liknar antisemitism.

Han hänvisar också till förbud mot terrorbombningar av civila och förbud att sprida terror bland civilbefolkningen, men påstår ingen gång att Hamas i någon mån kan ha gjort sig skyldigt till sådana gärningar i förhållande till Israel.

Mot slutet övergår han till att tala i pluralis majestatis: ”[Vi] konstaterar … att Gazas civilbefolkning är lämnad utan något som helst skydd” samt ”kräver att internationell rätt respekteras av både Israel och Palestina”. Han nämner som du ser alltså ”Palestina”, men att just Hamas har något att stå till svars för, det framgår inte. Israel utpekas så gott som genomgående som ”the usual suspect” vars enda ”plan” är ”att orsaka lidande och terror bland civilbefolkningen” i Gaza.

Detta gränsar också till antisemitism. Israel vill sannerligen inte orsaka lidande och terror i Gaza. Israel vill skydda sin egen civilbefolkning genom att slå ut dem i Gaza som försöker och ibland lyckas ”orsaka lidande och terror bland civilbefolkningen” i Israel! Det är det som är Israels ”plan”, ingenting annat.

Hamas har för sin del också en plan som Sourani, kanske av mycket välgrundad fruktan för förföljelse från just Hamas underlåter att nämna; han bor ju i Gaza. Planen är den att först attackera den israeliska civilbefolkningen så pass mycket att Israel måste besvara elden. När israel besvarar elden i syfte att slå ut Hamas stridsledning, avskjutningsramper och vapenarsenal har Hamas placerat ut så många som möjligt av sin egen civilbefolkning på just de platser där Israel rimligen bör attackera. Alltså förlägger man ledningscentraler under sjukhus, vapenarsenaler i moskéer eller under bostäder, och Hamas’ stridsledning, ja den finns ju där Hamasbefälhavarna finns, nämligen bland annat i deras egna bostäder. Att göra så innebär krigsbrott, men därom tiger Sourani.

När Israel genomför sina försvarsattacker kommer tyvärr såväl civilbefolkning som andra faciliteter att oundvikligen drabbas. Men detta beror alltså, till skillnad från vad Sourani tror, inte på någon plan från Israel, utan på en strategi från Hamas.

För när tillräckligt många civilpersoner i Gaza dör, föranleder detta inte minst svenska media att införa krior av detta slag. Därmed har Hamas strategi lyckats, en strategi som innebär att få omvärlden att vända sig mot Israel, i syfte att delegitimera den judiska staten, i syfte att utplåna den. Hamas har inte militära medel att göra det. Alltså offrar man sin egen civilbefolkning i stället, samtidigt som skuldbördan förläggs på den sida som man avser utplåna.

Genialt kanske man kan tycka. Men alltfler av oss genomskådar detta. Kanske inte Gideon Levy. Kanske inte Raji Sourani. Fast Sourani kanske bara är rädd om livhanken. Om man drabbas av Hamas vrede riskerar man att lynchas. Men om det är så kunde han lika gärna hålla tyst i stället för att gynna Hamas agenda så som han gör. När han gör det, så står han dessutom sannerligen inte upp för något ”right livelihood”.*)

En som inte håller tyst, och nog inte är så rädd av sig heller, är Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman (Foto: Israels ambassad). Han har flera gånger på senare tid försökt få utrymme i svensk media, för att ge Israels syn på saken. Framgången har varit minimal. Figurer som Levy och Sourani har rönt större framgång – vad nu det kan bero på …

Nå, igår, den 16 juli 2014 (på nätet idag, den 17 juli), så publicerade i alla fall tidningen Världen Idag en debattartikel av ambassadör Bachman där han på ett mycket förtjänstfullt sätt sammanfattar vad saken gäller. Den har rubriken ”Fördöm extremismen”. Till skillnad från de avskräckande exemplen ovan, finns det här inte en mening som jag inte kan ställa mig bakom. Ambassadör Bachman har så rätt i allt han säger!

Mot bakgrund av att det israeliska – och därmed rättsstatliga, demokratiska och liberala – perspektivet har haft så svårt att göra sin röst hörd i dagens svenska gammelmedia, återger jag här nedan ambassadör Bachmans debattinlägg i dess helhet så att det ska kunna spridas än mer.

Så här ligger det till alltså:

Hamas och den islamistiska terrorismen som lever och frodas i Gaza ses som den ”svaga parten” i den pågående konflikten med Israel. De islamistiska gruppernas interna krig i Gaza och sättet de behandlar sina egna civila verkar inte spela någon roll. I helgen sköt Hamas raketer mot gräns­övergångarna där Israel överför förnödenheter till gazaborna och en raket slog ut elförsörjningen till 70 000 gazabor.

Det finns endast en bov – Israel – som lever i ett permanent tillstånd av terror och där man försöker försvara sin civilbefolkning mot den islamistiska fundamentalismen som i dag kommer till uttryck genom raketbeskjutning.

Detta är ett konstigt synsätt eftersom de flesta länder i världen, inklusive Sverige, skulle vara den starkare parten i ett reguljärt krig mot terrorism.

Problemet med denna traditionella syn på konflikter är antagandet att det finns något sorts fredligt alternativ som skulle kunna leda till en lösning på konflikten. Enligt Hamas finns bara en lösning och den står att läsa i deras stadgar som antogs 1988 och som gäller än i dag. Där kan vi bland annat läsa i dess 13:e artikel att ”det finns ingen lösning på den palestinska frågan förutom jihad” och i stadgarnas inledning står det att ”Israel kommer att existera till dess att Islam utplånar det”.

Islamistisk terrorism mot Israel beror på att den part som beskrivs som svag, alltså terroristgrupperna i Gaza, ser territoriet Israel som på religiösa grunder tillhörigt dem. Ingen territoriell kompromiss är möjlig och det är därför endast en lösning som anses möjlig – utplånandet av staten Israel och dess folk. Detta är det heliga kriget – jihad.

Eftersom israeler inte har några planer på att frivilligt lämna sitt hemland och åka någon annanstans, lika lite som svenskar skulle kunna tänka sig att lämna Sverige, och eftersom det på religiösa grunder är ”omöjligt” för motparten att förhandla med Israel om en kompromiss, befinner vi oss i denna svåra situation. De senaste 66 åren har visat att Israel måste försvara sig mot dem som inte kan tänka sig att acceptera en judisk stat.

Vid Israels grundande 1948 anfölls det nya landet av regul­jära arabiska arméer med målet att driva bort judarna, men då detta inte fungerade efter flera försök inleddes i stället en era av terrorism, självmordsbombningar, kidnappningar och raketbeskjutning. Det är där vi befinner oss än i dag.

Om Israel faller offer för jihad kommer det inte att stanna där; fler västländer kommer att drabbas i islamisternas kamp för att nå sitt mål – ett islamistiskt Storkalifat. Inom islamistiska kretsar används begreppet ”först lördagsfolket, sedan söndagsfolket” för att beskriva hur det heliga kriget skall fortsätta efter det att Israel utplånats. I Västvärlden har man redan sett hur denna ”kamp” kan gestaltas – terrorattentat i New York, Madrid, London, Washington och till och med Stockholm.

Att ge stöd till den ”svaga parten” i detta sammanhang, Hamas, är att stödja religiös och våldsförhärligande extremism. Erfarenheter från tidigare konfrontationer har föranlett Hamas att tro att de är immuna mot internationellt fördömande. Gång på gång har stora delar av det internationella samfundet ignorerat Hamas grymhet och brott mot folkrätten. På grund av detta fortsätter Hamas terrorhandlingar dag efter dag, vecka efter vecka. Tiden är kommen för det internationella samfundet att agera, att fördöma dem som fördömas bör och stoppa Hamas våld mot både gazabor och israeler.

Isaac Bachman
Israels ambassadör i Sverige

Now, listen and learn!

Tillägg senare samma dag: Ungefär samtidigt som jag publicerade detta inlägg, når mig nyheten att man har påträffat cirka tjugo raketer gömda i en skola i Gaza. UNRWA ”fördömer” pliktskyldigast. Sourani nämnde ”skola” i sin artikel (jag gjorde det inte ovan); och menade att Israel måste förutsätta att en skola inte används för militära syften. Det kanske det som Israel har förutsatt här! Det kanske är därför som Israel inte attackerat ”skolan”, förlåt vapengömman. – Vilket väsen det skulle ha blivit om Israels försvarsmakt hade attackerat ”skolan”, förlåt vapengömman. Tillräckligt med väsen ändå, förresten …

Tillägg 2014-07-18: Kort efter att jag igår publicerade detta inlägg, erfor jag att Israels ambassadör faktiskt kunnat framföra den judiska statens syn på saken såväl i Aftonbladet den 14 juli som i Expressen den 16 juli. Och som du såg ovan, även i Världen Idag. Gott så!

*) Daniel Pipes har motsvarande analys/slutsats här.

Stefan Löfven, Hamas, ”Världens största utomhusfängelse” och SSU:are som skriver att Israel inte har rätt att försvara sig

Enligt DN m.fl. har den judehatande islamonazistiska terrororganisationen Hamas, vars enda syfte är att genom anfallskrig utplåna den judiska och demokratiska staten Israel och döda alla judar, idag stängt den gränsövergång till Israel som kallas Erez, och genom vilken man bland annat transporterat personer från Gaza som behövt sjukhusvård i Israel. Om Gaza alltså, som en ledarskribent i Aftonbladet, nämligen Eva Franchell, nyligen tyckte, är ”världens största utomhusfängelse”, så är det knappast Israels fel.

Hamas har stängt den gränsövergången inifrån nämligen. Kanske är det ett led i Hamas strävan att palestinska araber i norra Gaza inte ska söka skydd längre söderut i Gaza som Israels försvarsmakt har uppmanat till och inte heller ska lämna Gaza. Vad Hamas önskar är snarare att Gazas befolkning ska gå upp på taken och utgöra ”mänskliga sköldar”, mot Israels försvarsåtgärder, precis som denna propagandaaffisch uppmanar till, och som även klargörs här (PMW). Texten på affischen lyder ”Ett starkt folk”:


Källa.

Det är också ganska klarlagt att det under de tak som detta stackars folk tvingas gå upp på, ofta finns terroristledares bostäder och vapenförråd, och i närheten finns ofta avskjutningsramper för dessa angreppsvapen. Här är en bild som belyser detta tråkiga faktum, i kontrast mot hur Israel agerar:


Källa.

Företrädare för Hamas säger till och med att man ”leder sitt folk till döden”. Läs och se här.

Filmen kan du se härnedan:

Här är ett foto på samma tema från IDF:

Eftersom Hamas alltså uppenbarligen har som syfte att ”leda sitt folk in i döden” får Israels försvarsmakt därför naturligtvis svårigheter att slå ut vapenförråd, avskjutningsramper och Hamasbefälhavare utan att också tillfoga civilbefolkningen lidande. Denna civilbefolkning ska ju ledas in i döden enligt Hamas!

Man bör då ha i åtanke, att Israel försöker varna civilbefolkningen i Gaza för sina försvarsattacker, och har ju t. ex. uppmanat civilbefolkningen att lämna norra Gaza, vilket dock Hamas som vi såg å andra sidan uppmanat civilbefolkningen att inte göra! Så klart att Hamas inte vill att de ska lämna; de ska ju ledas in i döden …

I beaktande av att Israels försvarsinsatser i Gaza i första hand syftar till att skydda den israeliska civilbefolkningen från raketanfall från Gaza, riktade just mot civilbefolkningen, men också försöker minimera skadeverkningarna på civilbefolkningen i Gaza av sina nödvändiga försvarsåtgärder där, försvarsåtgärder som inte är riktade mot civilbefolkningen, utan mot Hamasbefälhavarna och deras vapen och avskjutningsramper, kan man inte gärna säga att Israels våldsanvändning a priori är oproportionerlig. Än mindre kan man, som en SSU-are, tillika kandidat till Sveriges riksdag, nämligen Amne Ali, gjorde i Nyheter24, uttala att Israel inte ens har rätt att försvara sig. Israel är den part i detta krig som tar mest ansvar för att försvara såväl sig själv som civilbefolkningen, såväl sin egen som den i Gaza. För det är ju Israel som försvarar sig och Hamas som angriper. Hon upprepar för övrigt mantrat att Gaza är ”världens största utomhusfängelse”. Men om det är så så stängdes det först idag alltså. Inifrån. Av Hamas. Det är Hamas som är fångvaktaren, inte Israel.

Israel har all rätt i världen att försvara sig. Något som Stefan Löfven också mycket förtjänstfullt gjorde klart på Facebook i helgen. Vilket ledde till vad SvD (i papperstidningen i går den 14 juli) beskriver som ”hård kritik” i media. Men, som framgår bland annat i Folkbladet, var ”majoriteten av kommentarerna … öppet antisemitiska”. Så här skriver Folkbladet:

Läsningen är lika skrämmande som att fördjupa sig i någon av de propagandaskrifter som präglade det forna Nazityskland. Den klassiska naziretoriken, där det talas om en judisk världskonspiration och om att det var judarna som mördade Olof Palme, blandas med den retorik som används i arabvärlden. ”Hitler hade rätt om judarna, han visste att de är det hemskaste folket i världen” skriver en person. Ord som ”judesvin” och ”judejävlar” används flitigt, och i var och varannan kommentar får vi veta att Hamas är frihetshjältar och att judarna inte borde få finnas.

Ingenting av detta nämns i tidningarna. Istället kallar man de rasistiska vidrigheterna som luftas för ”kritikstorm”. Hur är det möjligt?”

Visst är det, som Folkbladet noterar, konstigt att detta uppenbara ”näthat” inte väcker berättigad uppståndelse. Konstigt att de som ”hatar” inte hängs ut till allmänt spott och spe av till exempel Expressen, precis som Expressen hängde ut ”näthatande” kommentatorer på Avpixlat för ett tag sedan. I stället kritiserar Franchell i länken ovan Löfven för att han lade ut sitt Facebook-inlägg på en lördagskväll då ”många av hans följare … inte är” nyktra. OK, så antisemitism kan ursäktas om man är full, eller?

I Barometern skriver Marika Formgren bland annat följande:

De gravt antisemitiska kommentarerna är skrivna på svenska, och nästan alla har författare med arabiskklingande namn. Det tyder på att det är personer som har flytt till Sverige från konfliktdrabbade länder i Mellanöstern som fyller Stefan Löfvens Facebooksida med rått och öppet judehat.

Kanske var det därför som TT valde att inte nämna antisemitismen i den nyhetstext som många svenska tidningar publicerade i går. TT skriver att Löfven har ”utsatts för en kritikstorm” efter sitt Facebookinlägg, och låter två statsvetare kommentera hur känslig Israelfrågan är. Judehatet i Löfvens kommentarsfält nämns inte.

Hon fortsätter:

Att det grova hatet i Löfvens kommentarsfält inte uppmärksammas är ett övertydligt bevis på dubbla måttstockar. Hets mot folkgrupp är ett lika allvarligt brott oavsett om förövaren är en svensk nynazist eller en invandrare från Mellanöstern. Judehatet i Löfvens kommentarsfält måste få rättsliga konsekvenser, och borde få samma mediala uppmärksamhet som annat näthat.

Det har hon alldeles rätt i. Det har visserligen senare framkommit att några av dessa inlägg faktiskt har polisanmälts. Rätt så! Nu återstår bara att Expressen hänger ut även dessa antisemiter med namn i sin tidning. Då kanske Expressen kan få ”Guldspaden” en gång till. Expressen-reportern David Baas säger följande: ”– Den vanliga mytbildningen kring näthatare är att de drivande är unga, arbetslösa män. Men vi kunde visa att många inte stämmer in på den beskrivningen utan är etablerade personer i samhället.” Om David tar några spadtag till tycks det att döma av vad Formgren skriver inte bli svårt för honom att fastställa att de i vissa fall också är ”invandrare från Mellanöstern”. – Men sådant folk kanske är straffriförklarade oaktat de häver ur sig antisemitiskt judehhat? De kanske var onyktra också för den delen, och ingen ska väl bära ansvar för det man gör när man är full, kanske Baas och Franchell tycker?

Jag noterar vidare att Hamas i morse sade att man inte gick med på vapenvila. Israel sade att man tvärtom gick med på den. Därefter avsköt Hamas bortåt femtio raketer mot Israel. Därefter besvarade givetvis Israel elden. Det framgår här. Därefter fick Israel kritik för att man besvarade elden för man hade ju gått med på vapenvilan. Det framgår i Aftonbladet: ”Sex timmar efter att de accepterat en vapenvila inleder Israel nya attacker mot Gaza”. Man skriver visserligen också att ”Beslutet kommer som en reaktion på 50 raketattacker från Gaza”. Men det är ändå Israel som ”inleder”. – ”Allt börjar när Israel skjuter tillbaka”, alltså. Detta enligt gammal känd antisemitisk agenda. Det är bara Israel som ska iaktta vapenvila. Det är bara Israel som inte får försvara sig.

Jag håller dessutom med ordföranden i Samfundet Sverige-Israel i Stockholm, Ulf Öfverberg, när han i dagens Svenska Dagbladet – som rubriken på internet lyder – uttalar att ”Hamas är problemet – inte Israel”. Så rätt han har!

Slutligen en film från problemet Hamas, daterad den 10 juli i år, där antisemiterna sjunger på (sista versen kunde man hoppas, men nej, på) hebreiska om att ”utplåna sionisterna” och ”utrota kackerlackornas bo”. Det boet kallas vanligen för – Israel:


Källa – filmen dock inbäddad via YouTube.

– Förresten, du vet väl att Hamas ingår i den Palestinska Myndighetens ”regering” som uppbär stöd från Sveriges regering med hundratals miljoner kronor per år. För att ”utrota kackerlackornas bon” alltså.

Varför ska Sveriges skattebetalare stödja att Sveriges regering med hundratals miljoner kronor håller den antisemitiska terrororganisationen Hamas under armarna, så att de kan bedriva sin terror och sitt utplåningskrig mot den judiska staten Israel? Finns ingen giltig orsak enligt min mening.

Den viktigaste frågan att ställa till partierna inför höstens riksdagsval är således denna: Avser partiet att stödja den Palestinska Myndigheten ekonomiskt?

Rösta absolut inte på något parti som svarar ja på den frågan! Rösta endast på något av de partier som entydigt svarar nej!

Tillägg 2014-07-16: SSU-aren Amne Ali får idag mothugg i Nyheter24 av Tobias Petersson som är talesperson för ”Perspektiv på Israel”, PPI. Petersson menar att Israel så klart har rätt att försvara sig. Och det är ju så uppenbart klart att det förhåller sig just så.

Klicka på länken ovan till Nyheter24 och ge där även ditt stöd för Israels rätt att försvara sig (längst ned)!

Består Sveriges regering av brottslingar som ger ekonomiskt stöd till terroristerna i ”Palestina”?

Regeringen
Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet

Frågan är mer eller mindre redan ställd i föregående bloggning. Här kommer ett försök till svar – beträffande vilka av ovan avfotograferade statsråd som eventuellt borde anmälas för brott:

Vi såg i denna min tidigare bloggning att inte ens Folkpartiets ledare Jan Björklund eller Kristdemokraterna hade något problem att ge ytterligare ekonomiskt ”bistånd” – av skattebetalarnas pengar! – till den Palestinska Myndigheten vars ”regering” numera inte endast består av t.ex. Fatah – illa nog! – utan även av företrädare för den islamonazistiska terrororganisationen Hamas vars enda syfte är att utplåna den judiska staten Israel och dess judiska befolkning.

Företrädare för denna islamonazistiska och judehatande terrororganisation Hamas gör sig för närvarande och just i denna dag skyldiga just till terrorbrott, genom att avskjuta hundratals raketer mot civilbefolkningen i Israel. Det är alldeles klart.

Men vari består då den svenska regeringens eventuella brott?

Jag hänvisar i första hand till den svenska Lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. I dess andra paragraf finner man följande:

2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.
Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.
Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff. Lag (2009:399).

Du kan gärna klicka på länken för att se vilka gärningar som ”anges i 3 §”, men ingen kan väl undgå att inse att Hamas avsikt med sin raketbeskjutning åtminstone är att ”injaga allvarlig fruktan hos” den israeliska befolkningen. – Avsikten är ju till och med att utplåna just denna befolkning! Detta kallas folkmord och är också straffbart enligt svensk rätt, nämligen enligt SFS 2004:406.

Alltså har vi så här långt nog funnit ganska stark bevisning för att Hamas dels är en terrororganisation (Sveriges regering anser ju detta till exempel), dels är i färd med att begå brottet folkmord.

Hamas ingår numera i den ”Palestinska” myndighetens regering. Jan Björklund (FP), som är svenskt statsråd, anser till exempel att det, detta synbarligen oaktat, ändå är möjligt för Sveriges regering att ge ekonomiskt ”bistånd” till denna samma ”Palestinska” regering.

Låt oss då konsultera ytterligare ett i detta sammanhang mycket intressant inslag i svensk lagstiftning, nämligen Lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

I 2 § 2 st i denna lag får vi reda på vad som bland annat avses med sådan ”särskilt allvarlig brottslighet”, nämligen: ”2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, …”. Märk väl: Lagen om straff för terroristbrott omfattas, nämligen den lag som jag länkade till ovan.

Vidare finner vi i 3 § i den ovanrefererade lagen 2002:444 följande bestämmelse:

Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2014:312).

”I ringa fall ska det inte dömas till ansvar”, alltså. Men hur ringa fall är det när terrororganisationen Hamas, som numera är en del av den ”palestinska” regeringen avser att helt och hållet utplåna såväl den judiska staten som judarna, får ekonomiskt stöd av Sveriges regering!? Icke ringa fall, enligt min ”ringa” mening.

Enligt min ringa mening är Sveriges regerings hållning brottslig enligt svensk lag! Om man, som Sveriges regering vill göra, tillhandahåller pengar med vetskap om att pengarna är avsedda att användas för att begå särskild allvarlig brottslighet, varmed bland annat avses terroristbrott, så blir straffet fängelse. Att det ”bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art” verkar också klart.

För om en stat, i detta fall den svenska statens företrädare i skepnad av Sveriges regering, bedrivit det, med en statsmakts resurser bakom sig, gör denna omständighet att det eventuella brottet måste anses som särskilt farligt i vart fall. För att inte tala om omfattningen: 700 miljoner per år av skattebetalarnas pengar! Minst!

Tänker verkligen Sveriges regering bryta mot Sveriges lag!? Mycket talar för det tyvärr …

Hur ska vi då straffa dem – enligt svensk lag? Jan Björklund verkar ligga särskilt illa till; skriftlig bevisning föreligger som du ser. Men jag antar att även andra statsråd inte kommer att kunna undgå en polisanmälan …

(OK, jag är beredd att ge Sveriges nuvarande regering tillfälle att bevisa att icke en krona, icke ett öre av svenska skattebetalares pengar gått till finansieringen av Hamas’ terrorbrott, vare sig direkt eller indirekt. Därmed kan statsråden möjligen exculperas. – Lycka till!)

Tillägg 2014-07-11: En min kortare rättsutredning leder mig till slutsatsen att det endast är Riksdagens konstitutionsutskott som kan anmäla ett statsråd till åtal (jfr. Regeringsformen 13 kap 3 §). Så om Björklund med flera statsråd avsänder svenska skattebetalares pengar till terroristerna i Gaza, lär nog ingen i konstitutionsutskottet invända emot det – utom möjligen Sverigedemokraterna, men de är ju i minoritet. Alla riksdagspartier utom just Sverigedemokraterna tycker ju för närvarande att det är OK att stödja den antisemitiska islamistiska terrorn mot Israel ekonomiskt. Sorgligt men sant. Björklund med flera statsråd kan alltså vila trygga i förvissningen att deras enligt svensk lag uppenbart brottsliga stöd till Hamas utplåningskrig mot Israel, det kommer de aldrig att behöva stå till svars för i svensk domstol. Inte i denna världen i vart fall. Men kanske i nästa – och då inför en helt annan domstol …