Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Arkiv

Kategorier

Kalender

augusti 2020
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Löfvens regeringsförklaring har starka antisemitiska och rasistiska undertoner

Den nya regeringsförklaringen som avgavs idag är ett sorgligt bevis på den svenska politiska agendan. en agenda som tyvärr inte bara förekommer på vänsterkanten utan också bland allianspartierna om än i något mindre extremt skick.

Den tidigare alliansregeringen ansåg sig med rätta inte kunna erkänna ”Palestina” som stat, men kunde dock ta en mot en representant för denna icke-stat som ”ambassadör”. Illa nog. Förfärligt till och med.

Regeringen Löfven avser gå ett steg längre och lämna denna stat ”Palestina” just detta erkännande. Låt oss hoppas att han misslyckas. För motsatsen vore en katastrof.

Det måste vid detta laget vara bekant för alla som bemödar sig med att ta reda på fakta, att den ”Palestinska myndigheten” ledd av ”president” Mahmoud Abbas, till största delen består av organisationer som har till syfte att utplåna Israel och ofta även att fördriva judarna därifrån. ”Presidentens” egna organisation al-Fatah har till exempel detta syfte. Den ”Palestinska Myndigheten” och den antisemitiska terrororganisationen Hamas, som styr över Gaza, har bildat ett slags koalitionsregering. Hamas har som enda syfte att utplåna Israel och döda alla judar.

Men Löfven, han säger så här i regeringsförklaringen:

Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad i enlighet med folkrättens principer. Den måste garantera såväl palestiniernas som israelernas legitima krav på nationellt självbestämmande och säkerhet. En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. Därför kommer Sverige att erkänna staten Palestina.

Detta säger Löfven bara några dagar efter det att Abbas i FN anklagat Israel för än det ena än det andra, utan att i någon som helst liten del tycka att någon del av skuldbördan kunde läggas på ”palestinierna”.

Dessutom ljuger Abbas antagligen när han – i sann taghieh-anda – i FN säger följande: ”The PLO and the Palestinian people adhere to the renouncement of violence and rejection and condemning of terrorism in all its forms …”

Detta hans uttalande motsägs nämligen starkt av det faktum att 80 % av ”palestinierna” enligt en nyligen genomförd undersökning, är positiva till att raketbeskjutningen och därmed terror-, anfalls- och utplåningskriget mot Israel återupptas! Om det vore presidentval idag skulle dessutom 61 % av ”palestinierna” rösta på Hamas-ledaren islamonazisten Islmail Haniyeh!

Men, säger Löfven, staten ”Palestina” kommer att erkännas!

Detta har han mage att säga i nästan samma andetag som han uttalar att regeringen ”står bakom Förenta nationernas kamp mot IS”, dvs. den islamiska staten som på motsvarande sätt som Hamas och med liknande islamistiska bevekelsegrunder – de otrogna ska bort eller dö – bedriver ett terror-, anfalls- och utplåningskrig i i Irak och Syrien. Ingen tvåstatslösning där inte!

Den märkliga skillnaden är då att de som vill utrota kristna, jezidier, mandéer med flera, de som bedriver etnisk rensning i Syrien och Irak, de ska enligt Löfven bekämpas. Men de som bedriver etnisk och religiös rensning i Israel med omnejd, de ska belönas med en egen stat!

Jag kan inte finna annat än att skillnaden beror på att i Israel är det judar som ska utrotas – vilket enligt Löfven tydligen går an och ska belönas. I Irak och Syrien är det kristna m. fl. som ska utrotas, vilket alltså enligt Löfven inte går an och ska bestraffas.

En sådan agenda är tydligt antisemitisk och rasistisk.

Samtidigt säger Löfven, fortfarande i samma regeringsförklaring, följande: ”Rasismen … är oacceptabel … i ett demokratiskt samhälle. … Antisemitism, antiziganism, islamofobi och afrofobi ska inte ha någon plats i Sverige”.

Inte i Sverige alltså. Men i ”Palestina” går det tydligen mycket bra att vara antisemit och rasist. Då belönas man ekonomiskt av Löfven och för övrigt av alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna rikligen och sedan länge.

Och nu ska antisemiterna och rasisterna i ”Palestina” få en egen stat också.

Den rödgröna röran har bildat regering. Men det finns och har länge funnits ett otäckt brunt inslag i denna röra som oroväckande nog framträder alltmer starkt. Inte minst gör den det i dagens regeringsförklaring.

– Slutligen noterar jag att Jom Kippur inträffar i morgon lördag. Försoningsdagen. ”The day of Atonement.” Dagen då man ska förlåta andra och få förlåtelse från dem, bland annat. Det är nog ingen högoddsare att satsa på att åtminstone någon bland de där 80 procenten ”palestinier” i morgon kommer att visa precis hur oförsonliga de är och åtminstone skicka in några raketer mot Israel från Gaza. Det vore närmast förvånande om de lät bli! (Tecknaren Dry Bones har t. h. hittat ännu en ”orsak” till varför judarna inte kan förlåtas.)

Och apropå försoning är det följande första och andra versen på en fin visa med detta tema (text av Thure Byström):

Att få vara försonad med himmelens Gud
att få vara iklädd hans rättfärdighets skrud
att få äga Guds frid i sitt hjärta alltid,
det är nåd, ja, underbar nåd.

Att få vittna om honom, som köpt oss åt Gud
att få bringa all världen försoningens bud
att få leva var dag under kärlekens lag,
det är nåd, ja, underbar nåd.

Men denna försoning och denna kärlekens lag omfattar enligt Löfven av allt att döma inte judarna, i vart fall inte de som bor i Israel. Så tolkar jag honom.

Länk: Ett tidigare inlägg på delvis samma tema. Ett till. Ytterligare ett. Haaretz, SvD.

Har både ärkebiskopen och Svenska kyrkan hamnat i diket, precis som prästens lilla kråka?

Du kanske redan har läst hennes högvördighet ärkebiskopens predikan till de nyvalda riksdagsmän som funnit det mödan värt att infinna sig till ”gudstjänsten” inför riksmötets öppnande i tisdags. Om inte kan du läsa här. Biskopinnans vapen och valspråk – översatt till arabiska – ser du till vänster.

Antje Jackelén, så heter hon, talade i predikan och anlade ett ”dikesperspektiv”: Alla hamnar vi i diket. Detta apropå den barmhärtige samari(t)e(r)n som hjälpte den person som, enligt Skriften, ”på vägen mellan Jerusalem och Jeriko blev överfallen av rövare. Han blev ju omhändertagen av den förhatlige främlingen, som i själva verket är den legendariska barmhärtige samariern.” Men, säger hon, ”hans bror, hans syster, hans barn – de ligger fortfarande där, på vägarna i det Heliga landet, på gatorna i Syrien och Irak, i Ukraina, Nigeria, Liberia, i Medelhavets vågor och på så många andra platser i världen, berövade sin värdighet, halvdöda eller döda. Och just nu blir de fler för varje minut som går. Framför våra ögon. … Vilka är de – männen, kvinnorna och barnen som ligger i världens diken? Ofta ger vi dem samma namn allihop. Namnet ”De andra”. Det är de andra som är i diket. Vi kör ju på vägen!”

Hennes predikan bär förvisso även drag av viss ödmjukhet: ”Det är inte de andra som är i diket utan du och jag. Det är inte vi som är världens barmhärtige samarier utan också vi är i behov av den andre, den främmande, den ratade för att bli sant mänskliga. (Just samarierna var de främmande, de ratade av sin tid)”.

Jag kan dock inte undgå, och kanske var det också avsett av hennes högvördighet, att tänka på barnvisan ”Prästens lilla kråka”. Texten till den lyder ju som bekant så här:

Prästens lilla kråka skulle ut och åka,
ingen hade hon som körde.
Än slank hon dit, än slank hon hit,
än slank hon ned i diket.

Hennes högvördighet lyckas inte så bra med att definiera ”den andre”, nämligen. En mycket distinkt definition tillhandahålls dock av islamisterna, som säger att ”de andra” är de som inte underkastar sig den islamiska lagen, och som därför ska dö, i den mån de inte accepterar att betala tribut, ”jizya”. Den s.k. Islamiska staten, som för närvarande härjar i Syrien och Irak, accepterar dock ingen jizya; ”de andra” ska dö ovillkorligen, tydligen helst genom att få halsen avskuren. Detta gäller inte minst de kristna, ”de ratade” av vår tid för att citera hennes högvördighet. De som inte endast ska berövas sin värdighet, utan de som redan från början saknat värdighet. De kristna, judarna, jezidierna, kort sagt alla som inte redan underkastat sig den islamiska lagen.

Enligt islamismens synsätt finns alltså inget som helst behov av ”den andre, den främmande, den ratade” för att bli sant mänsklig. Nej, alla dessa andra och främmande saknar värdighet, ska ratas och i värsta fall ska de dö.

Man kanske inte kan begära att detta problemkomplex ska beröras i dess helhet i en predikan av detta slag. Men något tål det väl att tänkas på?

Jackelén gör dock inte det. Åtminstone säger hon inget om det.

Nå. Svenska kyrkan är knappast längre en kyrka i egentlig mening, utan har snarare övergått till att vara en vänsterextrem propagandaorganisation, som dessutom ofta står i antisemitismens tjänst.

Om detta har jag skrivit tidigare, t. ex. här:

Man hoppas att svenska kyrkan någon gång kunde ta sitt eventuella förnuft till fånga och faktiskt kräva att islamisterna, vare sig de finns i Gaza eller i Mosul eller någon annanstans, avslutar eller förmås avsluta sina angrepp på judarna och de kristna – och för den delen på den västerländska civilisationen. ”Fred” leder ingenstans i förhållande till islamismen som typiskt sett inte söker fred med ”otrogna” som kristna och judar, utan ”seger”. Detta genom att krossa såväl judendomen som kristendomen – och den västerländska civilisationen. Det är dags för svenska kyrkan att inse det.

Jag har också skrivit här om kyrkomötet 2012:

Svenska Kyrkan tror att Israel ockuperar Gaza. Men det finns ingen enda israelisk soldat i Gaza. Detta uttalande är därmed alldeles falskt – även om ståndpunkten tyvärr delas av mången stat, inklusive Sverige tror jag.

Man stödjer dessutom bojkott mm. mot att judar ska få bo och verka i Judéen och Samarien (Västbanken). Västbanken ska tydligen enligt kyrkan vara judenrein? Helt enligt nazistisk ideologi i så fall. Enligt denna ideologi ska nämligen hela världen vara just detta: judenrein. Judarna ska utplånas! – Man säger också att man vill stödja ”de krafter i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter”. Men vilka krafter skulle det vara då? Knappast Hamas, som är en islamistisk och islamonazistisk organisation som vill utplåna Israel. Den islamiska lagen som islamisterna vill införa står dessutom i motsättning till demokratins grundläggande principer. Fatah vill också utplåna Israel. En annan organisation som verkar i Gaza är Palestinska Islamiska Jihad (PIJ) – som också vill utplåna Israel.

Det finns knappast någon tongivande organisation i Gaza, som inte vill utplåna Israel och som därmed motsätter sig såväl demokrati som mänskliga rättigheter. Man undrar alltså vem Svenska Kyrkan egentligen vill samarbeta med?

Jag skrev på samma ställe även följande:

Man vill att entiteten ”Palestina” ska bli ”fullvärdig medlemsstat i FN”. Kriterierna för att vara stat är att man har en befolkning, ett territorium och kontroll över detta territorium. Nog finns det ”utanför 1967 års gränser” en befolkning, som då – märk väl! – består av både judar och araber. Man har möjligen ett territorium, vars gränser dock inte är fastställda i fredsförhandlingar med den grannstat som man vill utplåna (åtminstone vill t.ex. Fatah, där palestiniernas ”president” Mahmoud Abbas är ordförande, utplåna Israel). Men man har definitivt inte kontroll över detta territorium. Kriterierna är alltså inte uppfyllda.

Frågan kan ju också ställas varför kyrkan tycker att den entitet – Palestinska entiteten – som vill utplåna staten Israel, uppfyller det grundläggande kriteriet för att vara medlemsstat i FN, som går ut på att staten ska leva som en god granne i förhållande till de intilliggande staterna. För det vill ju ingen av de tongivande krafterna i den Palestinska entiteten göra. Dessa krafter vill entydigt utplåna Israel. Därmed är det enligt mitt sätt att se uteslutet att någon palestinsk entitet någonsin kan bli medlem av FN, så länge de tongivande krafterna där vill utplåna sin grannstat.

Min slutsats var då, år 2012, denna: ”Svenska Kyrkan måste nog tyvärr i realiteten härmed anses ha ställt sig i islamonazismens, antisionismens och antisemitismens tjänst.” Det finns ännu år 2014 ingenting, inte ens i hennes högvördighets predikan i tisdags, som tyder på något annat.

Så nog ligger såväl prästens lilla kråka som hela svenska kyrkan med den i diket med förlov sagt. Frågan är om hon någonsin ska komma upp på banan igen. Jag tvivlar. Det måste nämligen finnas någon som kör, någon körsven. Herren Gud och Jesus kanske någon kristen tycker, men hennes högvördighet har avvisat sådan ledning, åtminstone enligt vad ledarskribenten i Världen Idag Lukas Berggren ansåg förra hösten:

Svenska kyrkan får i Antje Jackelén en biskop som inte tror på jungfrufödseln, som inte tror på en dubbel utgång, som inte tror på ett helvete, som inte tror att det är skillnad på islams gud och den kristne guden – Herren, som inte tror att Jesus är den enda vägen till Gud. Det är alls inte vår sak att döma andra människor, så låt oss undvika att gå i den fällan. Men vi måste kunna bedöma, eller urskilja, vad som är kristen tro och inte. Och låt det bli tydligt: detta är inte kristen tro.

Inte undra på att man hamnar i diket om man har en ärkebiskop som tycker så. Tom. kan det gå för svenska kyrkan som för kråkan på bilden överst t.h. Om man inte tar sig till vara medan tid är alltså!

Böckerna på min hylla …

I avvaktan på att jag ska samla mig till ytterligare ett mera spetsfundigt inlägg än detta, kan du här till vänster betrakta de böcker som jag under senare tid har staplat upp.

För närvarande rekommenderar jag först och främst läsning av Sennertegs ”Hakkorset & Halvmånen”, som ligger överst i högen. En mycket bra redovisning av hur många tyska nazister välkomnades till Egypten och Syrien efter det andra världskriget, för att därifrån fortsätta kampen att utplåna judarna och Israel. Två namn står ut: Otto Skorzeny och Johann von Leers. Den sistnämnde odlade under sin tid i Egypten i hög grad sin vänskap med den islamonazistiske förutvarande stormuftin i Jerusalem Hajj Amin al-Husseini som stod Adolf Hitler mycket nära. Läs och begrunda!

Näst därefter i högen ligger Koranen. Jag rekommenderar även läsning av denna skrift, och då särskilt de suror och hadither som anges här. Frågan uppstår: Är islam fredens religion eller ej?

Och därefter kommer Huntingtons bok, där han identifierar ”Islams blodiga gränser”. Detta har jag tidigare skrivit om, men dessa gränser tycks för närvarande vara mycket mer blodiga än på hans tid. Boko Haram härjar i Nigeria, Hamas i ”Palestina”, den ”Islamiska staten” i Syrien och Irak mm. Alla syftar de till att antingen medelbart eller omedelbart utplåna alla de människor och stater som inte underkastar sig den islamiska lagen sharia. Såsom exempelvis Israel och judarna – men antagligen också Sverige och svenskarna …

I fallet med den Islamiska staten verkar det tom. vara så att alla icke-muslimer måste dö oavsett om de är judar, kristna, jezidier eller något annat. Helst tycks detta böra ske genom halshuggning, detta emedan de inte i tid underkastat sig sharia. Och för att återknyta till Koranen så står ju förvisso följande skrivet där i åttonde suran (ayah 12) kallad ”Krigsbytena”:

”Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!”

Uppenbarligen är det just det som den Islamiska staten håller på med i Syrien och Irak för närvarande, detta dessutom av allt att döma också helt i enlighet med Koranens bud! Eller har jag fel?

Nåja, övriga böcker på min hylla är också mycket läsvärda, antingen som exempel på förtäckt antisemitism (Ingmar Karlssons kria), som akademiskt föredöme (Morris’ bok) eller som ett ”varningsord” (Bostom).

Lämna gärna dina recensioner genom att kommentera detta inlägg!


Sluta stödja den ”palestinska” myndigheten!

Skriv på denna ”petition”:

Petition to the United States and the European Union:

We demand that all funding of the PA be stopped immediately. The brutal murder of three Israeli teenagers followed by over 4400 Hamas rockets and terrorist infiltrations from Gaza is the latest result of ongoing PA incitement against Israeli citizens.

Funding the Palestinian Authority is equivalent to funding terror.

Visst är det väl så, eller?

Om du håller med kan du som sagt skriva under på ditt stöd till detta vällovliga syfte genom att gå in på länken ”stopfundingpa.org” och där ange ditt goda namn.

Det har jag gjort!

Det finns tyvärr ännu endast ett svenskt riksdagsparti som på motsvarande sätt kräver att det svenska stödet till nazisterna i ”Palestina” ska upphöra. Borde vara många fler partier.

Valresultatet 2014 ur judiskt, israeliskt och demokratiskt perspektiv: En första betraktelse

Jag var ute och flög idag. Dvs. inte för egen maskin utan i ett reguljärt flygplan. Där råkade jag händelsevis och helt oavsiktligt komma över dagens Aftonbladet i dess pappersversion. Hela tidningens huvuddel upptas av rapporter, analyser och kommentarer rörande gårdagens val. Väldigt tråkig läsning på det hela taget:

En Anders Lindberg skriver på ledarsidan t.ex. följande. Något som jag ska återkomma till (det finns även på nätet):

I går gick nazister till anfall mot vallokaler och ett rasistiskt parti blev tredje störst i riksdagen.

Sverigedemokraterna vann hela 12,9 procent av väljarna.

Det demokratiska och anständiga ­Sverige måste säga stopp nu. Att bekämpa fascismen bör bli en av den kommande mandatperiodens allra viktigaste ­frågor.

Lindberg tycks således mena att Sverigedemokraterna är såväl ett rasistiskt, icke-demokratiskt, oanständigt och fascistiskt parti. Såpass!

Längre fram i blaskan talas under rubriken ”Här faller en brun skugga över Sverige” om att Sverigedemokraterna nu är Sveriges tredje största parti. Man återger också denna bild från SVT Grafik om överströmningarna från andra partier till just Sverigedemokraterna:


Källa.

Men man talar inte alls om den rödgrönbruna röra som under tidernas lopp knappast inte alls innefattat Sverigedemokraterna, men som alltid haft som syfte att utplåna antingen den judiska staten Israel, judarna eller bådadera! De röda (vänstern) lierar sig nämligen ofta med just den islamonazistiska organisationen Hamas som vill döda alla judar. Att döda ett helt folk kallas folkmord. Det är det Hamas syftar till. Det gröna är islams färg. Hamas består av muslimer som, när de övergår till att verka politiskt/militärt inte enbart är muslimer, utan islamister, tom. islamonazister, just när de övergår från att enbart tillbe sin gud, vilket är helt OK, till att genom angreppskrig försöka utplåna Israel och alla judar – vilket många av dem gör. Det bruna inslaget i denna röra består t.ex. av Nazi-Tysklands och Adolf Hitlers nära vänskap med den palestinske ledaren under det andra världskriget, Hajj Amin al-Husseini som var i lika grad anhängare av det folkmord som nazisterna under andra världskriget försökte genomföra, som – om han ännu vore i livet – det folkmord som Hamas i Gaza nu försöker genomföra – mot judarna märk väl!

Sverigedemokraterna är däremot kända som det enda riksdagsparti som vill att Sverige ska upphöra med det ekonomiska stödet till den islamonazistiska entiteten Gaza, vars regim just heter Hamas och som enda syfte har att genom angreppskrig och i Nazi-Tysklands efterföljd utplåna den judiska staten Israel och alla judar. Alla andra riksdagspartier utom Sverigedemokraterna vill att Sverige ska fortsätta med detta stöd! Jag har, som du ser i länken ovan, inför årets riksdagsval efterfrågat fler svenska riksdagspartiers avståndstagande från stöd till de antisemitiska folkmördarna i Gaza. Utan någon som helst framgång!

Den ”bruna skuggan” faller således för närvarande inte så värst mycket över Sverigedemokraterna, kan man tycka, utan över alla Sveriges övriga riksdagspartier! – En inte alldeles så väl vald Aftonbladet-rubrik alltså …

Man behöver sedan bara bläddra till nästa upplägg (s. 18-19) för att mötas av rubriken ”Vi är 87 procent”. Dvs. 87 procent som inte röstat på Sverigedemokraterna. Underrubrik ”Övriga partierna: Vi ska inte samarbeta med SD”. (Man kan ju då inflika att det är ännu fler personer som inte röstat på vare sig Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet eller Kristdemokraterna.)

Här är ett foto på AB:s löpsedel idag:


Foto: Tobias Petersson

Vi kan då konstatera att hela 87 procent av Sveriges väljare – vare sig de ville det eller ej, vare sig de förstod det eller ej – tyvärr röstat för att Sverige ska fortsätta med sitt ekonomiska stöd till entiteten Gazas antisemitiska, judehatande folkmords-regim. Alla de partier som dessa väljare röstat på anser tillika (åtminstone om man följer vad Aftonbladet skriver) att man inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna, vilket är det enda riksdagsparti som vill att Sverige ska upphöra med detta stöd!

Men det är endast Sverigedemokraterna som i denna blaska – vilken av malisen stundom kallas AftonStürmer (bild t.v.) – kallas för ett rasistiskt, icke-demokratiskt, oanständigt och fascistiskt parti!

Vad som är mest rasistiskt av den antisemitiska organisationen Hamas, vilken alltså alla svenska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna stödjer direkt eller indirekt (och därmed dess avsedda folkmord mot judarna), eller Sverigedemokraterna, som vill upphöra med detta stöd, det får ju då var och en bedöma.

– Apropå den där ledaren av Anders Lindberg: Såg du f.ö. att han skrev att nazister gick till anfall mot vallokaler. Aftonbladet rapporterar även om detta på nätet.

Ingenstans på nätet rapporterar dock Aftonbladet vad jag kan se om det som anges på sid. 20 i samma tidnings pappersupplaga (författare: Olof Svensson), nämligen följande:

I Stockholms norra förorter vittnade flera personer om att islamister, med kopplingar till IS och andra extremgrupper, delat ut propaganda.

– De har varit aktiva hela valrörelsen och försöker få människor att inte rösta eftersom det inte är förenligt med deras stränga tolkning av islam, säger folkpartisten Mustafa Ismail.

För två dagar sedan fick han en broschyr med texten ”Västerländsk politik – nej tack” från två sympatisörer i Rinkeby. Gruppen kallar sig Hizb ut-Tahrir. Den vill, precis som IS, upprätta ett kalifat med en sträng tolkning av islam.

Sådan direkt anti-demokratisk propaganda förekommer alltså inför ett demokratiskt val i Sverige, se fotot t.v. Detta kopplas i samma artikel till att nazister attackerat vallokaler. Detta kopplas i samma tidning – Aftonbladet remember – till Sverigedemokraterna!

Jag tror inte att Sverigedemokraterna på långa vägar kan kopplas till Hizb ut-Tahrir. Aftonbladet gör det likväl!

Vidare: Apropå den stora överströmningen från Moderaterna till Sverigedemokraterna som man kan skönja i den översta bilden, så måste man nog rent generellt konstatera att Moderaterna har gjort fel i något väsentligt avseende. För egen del har jag inte röstat på Moderaterna vare sig i detta riksdagsval, i tidigare EU-val eller i det ännu tidigare riksdagsvalet 2010. Detta beror helt och hållet på att Moderaterna har tillåtit Carl Bildt som utrikesminister samt att man åtminstone i år 2014 i riksdagen sanktionerat att Sveriges folk ekonomiskt understött den islamonazistiska strävan till folkmord som utgått från Hamas i Gaza. Denne Bildt har dessutom strävat efter att den alltmer islamistiska regimen i Turkiet ska bli medlem i EU, och har med öppen hand mottagit islamonazisternas medlöpare i Ship to Gaza, vilket framgår av fotot ovan till höger. Han har även rest till Iran för att i sin till synes bottenlösa naivitet försöka påverka dess islamonazistiska regim att avstå från att utveckla kärnvapen, att avstå från att försöka utplåna Israel. Något som islamister aldrig kommer att avstå från, oavsett vad Bildt gör.

Så att Carl Bildt nu har försatts ur stridbart skick, det är en mycket stor välgärning!

– Jag avser att inom kort återkomma med analys av vad som valresultatet i övrigt kan bära i sitt sköte. Håll ut!

Länk: Hizb ut-Tahrirs svenska hemsida.

Inlägget redigerat 2014-09-16: Jag har ändrat några ordvändningar. Fler än brukligt. Var trött i går kväll efter att dels ha flugit som sagt, både bittida och sent, men även för att dagen innan ha varit ordförande i ett valdistrikt. Kom hem först kl 00.30 i går. Men det får man ta i försvaret av demokratin. Ber således om ditt överseende!

Var det ”palestiniernas” ledare Hajj Amin al-Husseini som förmådde Adolf Hitler att försöka utrota judarna?

I filmen, som du kan se nedan, hävdas bland annat detta, samtidigt som man får en överblick över den arabiska antisemitismens utveckling sedan andra världskriget:

The algemeiner refererar en nyligen gjord opinionsundersökning i ”Palestina”. Enligt denna undersökning anser 79 procent av ”palestinierna” att Hamas vann det senaste ”kriget i Gaza”. Vidare kan man läsa följande:

The survey, conducted by the Palestinian Center for Policy and Research, says that 61 percent of Palestinians would vote for Hamas leader Haniyeh and over 32 percent for rival Palestinian Authority Chairman, Mahmoud Abbas.

Hamas ledare, dvs. ledaren för den islamonazistiska terrororganisation vars enda syfte är att i Hajj Amin al-Husseinis och Adolf Hitlers efterföljd genom angreppskrig utplåna den judiska staten Israel, får alltså ett övervägande stöd från alla ”palestinier”, inte enbart de som finns i Gaza.

Som jag brukar säga: Det andra världskriget pågår fortfarande. Inte minst i Israel och dess omgivning. Snart lär det komma till Sverige också.

I Svenska Dagbladet kan man för övrigt läsa om att ”Gazaborna söker ny framtidstro”. Man talar med en Nasrin al-Masri och även en Ramez al-Masri, dessutom en Omar al-Masri, för som det heter i texten: ”i Beit Hanoun bor många med samma släktnamn”. Beit Hanoun var, enligt SvD-artikeln ”ett av de områden som utsattes för störst förödelse. 630 hus förstördes, inklusive ett sjukhus och en moské”.

Det heter i artikeln också att ”I Israel och Västvärlden betraktas Islamiska Jihad och Hamas som terrorister, men i Gaza är de frihetskämpar och hjältar.”

Just det! Precis det som till stor del framgår av opinionsundersökningen. Majoriteten av befolkningen i Gaza är av allt att döma (islamo)nazister som vill utplåna såväl Israel som judarna.

För övrigt kan man notera, att namnet al-Masri indikerar en härkomst från Egypten, ett land som på arabiska heter Misr. Varför måste egyptier ha det eländigt i Gaza? Vore det kanske bättre för dem att återvända till just Misr?

Enligt en Hamas-minister härstammar tom. så många som hälften av ”palestinierna” just från Egypten …

Detta då till skillnad från alla judar som till etthundra procent härstammar från – Israel!

Demonstrera för Israel på söndag!

Read all about it:

*** Söndagen den 31:a augusti kl. 14:00 i Humlegården, Stockholm.***

OBS: 500 israeliska flaggor delas ut på plats!

Talare (från vänster till höger på bilden nedan):

– Saskia A. Pantell, Generalsekreterare för Sionistiska Federationen i Sverige
– Isaac Bachman – Israels ambassadör i Sverige
– Margareta Cederfelt – Riksdagsledamot (M)
– Mostafa Mostafa Geha – libanesisk författare & Israelvän
– Ulf Cahn – Generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod
– Ulf Öfverberg – Ordförande för Samfundet Sverige-Israel i Stockholm
– Robert Singer – CEO World Jewish Congress
– Jonatan Möller Sousa – Vice ordförande för Sionistiska Federationen i Danmark

+ samt en mycket speciell överraskningstalare som du absolut inte vill missa – garanterat!

Arrangör är Sionistiska Federationen i Sverige med stöd av WZO, Stoppa Bojkott, Förenade Israelinsamlingen – Keren Hayesod, Keren Kajemet, Bnei Akiva, WIZO, Svensk Israel-Information, Svenska Makkabiförbundet, Samfundet Sverige-Israel Stockholm och Svenska vänföreningen till Magen David Adom.

Manifestationen är religiöst och politiskt obunden.

VARMT VÄLKOMMEN!

Själv kan jag tyvärr inte komma. Jag var dock med på demonstrationen i söndags den 24 augusti på Norrmalmstorg. Då tog jag detta foto:

Här är ett foto till (okänd fotograf) från Norrmalmstorg sedan raketerna – förlåt regnet – börjat falla. Skummisen i Panamahatten i mitten – det är jag. För Israel i vått och torrt!

Vi måste stå på oss, annars gör någon annan det!

Israel besegrar Hamas men Nai-Gaa får ekonomiskt och moraliskt stöd från svenskar

Det glädjande budskapet når oss att fyra nai-koryféer tillhörande Hamas i Nai-Gaa i dagarna har fått plikta med livet för sitt antisemitiska och islamonaistiska anfalls- och utplåningskrig mot den judiska staten Israel. Israels Försvarsmakt är att gratulera!

Några mindre glädjande nyheter når oss från Sverige. På måndag den 25 augusti ska det till exempel anordnas en ”stödgala för folket i Gaza”, då alltså rimligen även för de islamonaistiska Hamas-terroristerna och deras anhängare i Gaza, som ju obestridligen tillhör ”folket” där. Vad man är för är enligt affischen (t.v.) ”ett fritt Palestina”. Frågan är vad som avses därmed. Hamasfolket, som man alltså uppenbarligen stödjer, är å sin sida inte alls för ett fritt Israel. Man är inte för Israel alls. Hamasfolket i Nai-Gaa har som sitt enda syfte att utplåna Israel och döda alla judar, nämligen. Så stödgalan verkar alltså syfta till att uppnå just detta. Annars skulle man ju inte rimligen stödja Hamas-folket i Gaza, eller hur!

Inträdesavgiften ska oavkortad lämnas till International Solidarity Movement (ISM), en anti-israelisk organisation som bland annat ”erkänner de palestinska flyktingarnas rätt att återvända”. ”Vårt mål är ett stopp för den israeliska ockupationen av de palestinska områdena”, heter det också. Men vilka ”de palestinska områdena” exakt är, det får man inte reda på. Fast om de cirka fem miljoner personer som f. n. definieras som ”flyktingar” har en rätt att ”återvända” dit varifrån de flesta av dem aldrig någonsin flytt, så lär ”de palestinska områdena” även komma att omfatta nuvarande Israel, märk väl. ISM nyttjar vidare ”icke-våldslig direkt aktion för att konfrontera och utmana Israels illegala ockupationspolitik och väpnade styrkor”. Såpass.

ISMs syfte är alltså bland annat att utplåna Israel genom att låta miljontals personer varav vilka flertalet enligt normala definitioner (läs t.ex. mitt inlägg igår) inte är flyktingar, och varav många säkerligen önskar och vill verka för Israels utplåning, invandra just till – Israel. Dessutom vill man konfrontera Israels väpnade styrkor och därmed ytterligare försvåra deras försvar av Israel mot de folkrättsvidriga angrepp som hela tiden sker i vart fall från det av islamonaister styrda Gaza.

Det är obegripligt och även oursäktligt att människor i Sverige ännu nästan sjuttio år efter det att Nai-Tyskland besegrades kan ställa upp på att stödja åtgärder som syftar till eller underlättar Nai-Gaas strävanden att utplåna Israel. Antisemitismen lever och frodas tydligen ännu.

Jag läser också att Roger Akelius (foto t.h.) genom sin stiftelse Akelius Foundation donerar etthundra miljoner (100 000 000) kronor till SOS Barnbyar i Gaza. För, säger Akelius ”Jag tror att de flesta människor vill hjälpa till. I detta fall är beslutet ganska enkelt om man tänker på sina egna barn i den miljön. Vår stiftelse står helt fri och obunden politiskt och religiöst. Det gör alla de barn som drabbats i Gaza med”.

Det var ju ett ganska naivt uttalande från Akelius. Barnen i Gaza står absolut inte helt fria och obundna politiskt och religiöst. Det finns många bevis för att barnen i Gaza ständigt och jämt tvingas att bli indoktrinerade i islamonaistiskt tänkande, där fienden inte blott är Israel utan alla judar. Barnen i SOS Barnbyar i Nai-Gaa lär inte undgå att drabbas. Jag visar här endast ett av alla bevis som finns för att så är fallet:

SOS Barnbyar har visserligen även mitt stöd, om än i mycket mera blygsam omfattning. Mitt stöd går inte just till Gaza, dock. Inte just nu. Det har jag sett till.

Men om nu Akelius har hundra miljoner till övers, så är det i vart fall väldigt dålig timing att just nu gå ut med budskapet att dessa pengar ska överföras just till Nai-Gaa, till befolkningen i den ”entitet” som just nu bedriver ett våldsamt och folkrättsvidrigt angrepps- och utplåningskrig mot just den judiska staten Israel. Hade Akelius stött befolkningen i Nai-Tyskland som befann sig i motsvarande situation under det Andra Världskriget? Barnen där var också indoktrinerade i nazism och judehat. Eller menar Akelius att judehatet i Nai-Gaa är en bättre sortens judehat än judehatet i Nai-Tyskland?

Nej, det hade varit mycket bättre att vänta till dess att Israel slutgiltigt och oåterkalleligen besegrat Nai-Gaa och dess islamonazistiska regim och till dess att Gaza får en regim som omfattar demokratins och frihetens principer och inte gör barnen där till judehatare, utan i stället undervisar dem om FN-stadgan där det heter att stater ska leva tillsammans som goda grannar och inte utplåna varandra. Tyskland fick tillgång till Marshallhjälpen, men först när Nai-Tyskland väl besegrats slutgiltigt och oåterkalleligen. Hundra miljoner nu – eller som det heter i artikeln när ”oroligheterna lagt sig” – innebär tyvärr bara ett stöd till islamonazisterna där. Jag tror således, och det kan tyckas cyniskt men det står jag för, att det behövs lite mer ”creative destruction” i Nai-Gaa, innan någon ”Akeliushjälp” kan göra egentlig nytta där.

Slutsatsen blir alltså: Inget stöd till Nai-Gaa förrän islamonaisterna där besegrats slutgiltigt och oåterkalleligen!

Du kan – och bör! – demonstrera just för detta, nämligen för kravet ”att Sverige upphör med bistånd till den Palestinska myndigheten som sprider antisemitism. Vi demonstrerar också mot demoniseringen av Israel i media och bland politiker.”

Tillfället att göra det infinner sig snarare än du kanske tror, för redan nu på söndag den 24 augusti kl 1400 kan du komma till Norrmalmstorg i Stockholm och demonstrera mot antisemitismen tillsammans med hundratals andra. Det gör jag!

Länk: Doktoranden Björn Ottosson analyserar på ett för ”akademin” ovanligt förtjänstfullt sätt sakernas tillstånd.

Något om ”palestinsk” och europeisk genealogi

Som du vet brukar ”palestinska” ”flyktingar” ofta visa fram nycklar vilka uppges höra till hus i nuvarande Israel, som de tvingats lämna på grund av de onda judarnas framfart i ”deras” land och som de nu kräver att få återvända till. Se bild nere t.v. (Den arabiska texten ska på engelska lyda enligt följande: ”International day for indigenous people”. Källa).

Som du kanske också vet är ”palestinska” ”flyktingar” unika i världen såtillvida att deras flyktingskap ärvs på manssidan i all evighet. Inga andra flyktingar blir flyktingar på förfädernas ”meriter” utan enbart på grund av att de själva tvingats fly. Du tror mig inte? Nå läs då detta:

Persons who meet UNRWA’s Palestine Refugee criteria.
These are persons whose normal place of residence was Palestine during the
period 1 June 1946 to 15 May 1948, and who lost both home and means of
livelihood as a result of the 1948 conflict. Palestine Refugees, and descen-
dants of Palestine refugee males, including legally adopted children, are
eligible to register for UNRWA services. The Agency accepts new applica-
tions from persons who wish to be registered as Palestine Refugees.

Källa (pdf), sid. 457.

Det ”palestinska” flyktingbegreppet har därefter utvidgats till att avse även de som tvingats fly på grund av ”1967 and subsequent hostilities” (ibid., s. 460), vilket är gott och väl vad beträffar dem som verkligen tvingats fly, men knappast beträffande deras manliga ättlingar. Du ser också att kvinnor är tydligt diskriminerade. Kvinnor kan inte ärva flyktingskap, bara män.

Från början, dvs. år 1948, fanns ca 750 000 ”palestinska” flyktingar från nuvarande Israel (och ungefär lika många judar från arabstaterna, märk väl!). De nuvarande ”palestinska” ”flyktingarnas” antal anges till cirka fem miljoner (se UNRWAs hemsidas framsida). Samtidigt måste de ursprungliga och verkliga ”palestinska” flyktingarnas antal rimligen vid detta laget ha decimerats radikalt på grund av naturlig avgång. De flesta nu levande ”flyktingar” har alltså ärvt sitt flyktingskap, vilket är direkt motsatt vad som annars gäller för alla andra normala och verkliga flyktingar. Om man skulle använda normala principer för att bestämma vem som är flykting, skulle sannolikt bara en liten minoritet av dessa ”palestinska” ”flyktingar” vara att anse som verkliga flyktingar. Det ”palestinska” ”flyktingskapet” följer alltså definitivt inte normen; jag skulle tom. beskriva det som abnormt.

Nå, alla dessa abnorma ”flyktingar” kan inte rimligen var och en ha en nyckel till varsitt hus i nuvarande Israel. Antalet hus måste rimligen vara avsevärt färre än 750 000. Låt oss säga att husen ändå är en fjärdedel av antalet personer, dvs. 187 500, vilket nog är högt räknat. Om alla dessa fem miljoner ”flyktingar” ska inhysas i dessa 187 500 hus, blir det 26,66 personer per hus. Nåja det kanske går. Om husen alls finns kvar. Och om de alls har rätt till detta, givetvis.

Men låt oss då anta att de har denna rätt, och att motsvarande rätt även föreligger för alla européer att ovillkorligen återvända dit där deras förfäder en gång bott. Det finns då många indikationer på att alla nuvarande européer, dvs. mer än sjuhundra miljoner människor, är ättlingar i rakt nedstigande led till Karl den Store (bild ovan t.h.). Bland annat kan du läsa lite här om det.

Och mycket riktigt anges på geni.com att även jag själv har Karl den Store som direkt förfader, låt vara inte i agnatisk succession.

Karl den Store han bodde bland annat i Aachen i nuvarande Tyskland, där han hade sitt palats.

Palatset är tyvärr förstört nu, och jag har ingen nyckel, ej heller har jag flytt därifrån, men jag kräver härmed att ovillkorligen få omedelbar och fullständig tillgång till mitt arv, att få flytta dit och att få bo där tillsammans med alla mina andra släktingar, dvs. minst 700 miljoner européer. Sjuhundra miljoner människor i ett visserligen ganska stort palats blir kanske ändå ganska trångt, trots allt. Men jag kräver det likväl! Tyskland och Aachen tillhör oss!

Och om jag inte får det är det givetvis judarnas fel.

Eller är det möjligen ”palestinierna” som har fel? Nja, inte många tycker så …

Här nedan är förresten ett foto på det nuvarande rådhuset i Aachen, byggt där Karl den Stores palats en gång stod. Svårt att få in mer än 700 miljoner människor där, tror jag. Men ”palestinierna” kanske kan förklara hur. De tycks ju ha en ”slutgiltig lösning” …

Man kan förvisso också konstatera att alla nu levande judars förfäder ursprungligen bott i nuvarande Israel och ”Palestina”, och dessutom före alla dem som nu kallar sig ”palestinier”. De bör därigenom, och med användande av ”palestiniernas” egen logik, uppenbarligen ha bättre rätt till Israel och ”Palestina” än vad ”palestinierna” har!

(Jag vet att det finns många ”palestinier” som inte avser att utplåna Israel och judarna, tack och lov. De ”palestinier” jag här talar om har en helt annan abnorm och antisemitisk agenda. Det finns sådana också nämligen, och de förefaller tyvärr vara i majoritet.)

Obama kallar Hamas, förlåt ISIS, för en ”cancer”

Jag läser en utskrift av ett uttalande av den amerikanske presidenten Obama, apropå ISIS’ (ISIL, IS) illgärningar i Syrien och Irak. Så här karaktäriserar han ISIS:

They have murdered Muslims, both Sunni and Shi’a, by the thousands. They target Christians and religious minorities, driving them from their homes, murdering them when they can, for no other reason than they practice a different religion.

They declared their ambition to commit genocide against an ancient people. So ISIL speaks for no religion. Their victims are overwhelmingly Muslim, and no faith teaches people to massacre innocents. No just god would stand for what they … do every single day. ISIL has no ideology of any value to human beings. Their ideology is bankrupt. They may claim out of expediency that they are at war with the United States or the West, but the fact is they terrorize their neighbors and offer them nothing but an endless slavery to their empty vision and the collapse of any definition of civilized behavior.

People like this ultimately fail. They fail because the future is won by those who build and not destroy.

One thing we can all agree on is that a group like ISIL has no place in the 21st century. … And we will continue to confront this hateful terrorism and replace it with a sense of hope and civility.

Byt ut ”ISIL” i citatet mot ”Hamas” och du får en ganska rättvisande bild av vad Hamas håller på med i Gaza. Men jag vet inte om Obama (t.v., foto Pete Souza) någonsin har kallat Hamas för en cancer. Inte heller har USA vare sig konfronterat Hamas eller försökt ersätta den med en känsla av hopp och anständighet. Tvärtom understöder USA Hamas med mångmiljonbelopp, bland annat till UNRWA (300 miljoner dollar år 2013 enligt första länken nedan), den FN-organisation som syftar till att hålla miljoner manliga ättlingar till i de flesta fall numera döda flyktingar från nuvarande Israel som flyktingar i all evighet, ända tills de kan ”återvända” till ett Israel som icke längre existerar. En fåfäng, men direkt antisemitisk, dröm.

ISIS (foto på flagga och rekryt t.v.) har för sin del som syfte att bland annat utplåna även Israel. Precis som Hamas alltså. Båda organisationerna är således lika mycket antisemiter, och för den delen lika mycket islamonazister. Men Hamas (flagga t.h.) får stöd, tydligen bland annat för att kunna bygga ”skolor” att användas som vapenlager. Detta tycks vara helt OK.

Hamas anses således av allt att döma, som jag tidigare påpekat, av många och tydligen även i USA, företräda ett slags finare sortens nazism än den som praktiseras på andra håll. Vad som skulle vara bättre med Hamas verksamhet än med ISIS’ har jag svårt att se. Vi kan dock konstatera att Hamas är mera fokuserat på att utrota judar, under det att ISIS för närvarande främst riktar in sig på kristna och jezidier. Fast att då stödja Hamas men bekämpa ISIS förefaller mig också vara ett utslag av antisemitism, eftersom det innebär att man menar att kristna och jezidier är bättre folk än judar. USA stödjer visserligen Israel också ekonomiskt, men det ursäktar inte att de även stödjer nazisterna.

Den vidriga logiken blir då i slutändan att kristna och jezidier de ska försvaras men judarna i Israel de ska angripas och utplånas.

Länkar: En intressant artikel om UNRWA. Tobias Goldman kommer till liknande slutsatser i en utmärkt artikel i dagens SvD. Alan M. Dershowitz kommenterar (Gatestone Institute).