Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Arkiv

Kategorier

Kalender

augusti 2020
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Statsbudgeten år 2017: Ett moraliskt och ekonomiskt fallissemang på gränsen till landsförräderi

Så här på årets sista dag kom jag att fundera på hur mycket pengar som den nuvarande svenska statsledningen egentligen tilldelat Sveriges militära (och civila) försvar nästa år 2017. Borde vara ganska mycket, mot bakgrund av den pågående försämringen av rikets säkerhetspolitiska läge. Men tyvärr är det långt ifrån så.

De exakta siffrorna, både gällande denna och vissa andra statens utgifter, kan du hitta här på ”Regeringens” hemsida. Man talar där om olika ”utgiftsområden” (Uo).

Uo 6 avser ”Försvar” mm. Specifikt för rikets försvar tilldelas under år 2017

46 128 276 000 kr

Drygt 46 miljarder kronor alltså. Rättsväsendet (domstolar och polis) tilldelas

42 466 641 000 kr

Dvs. drygt 42 miljarder kronor.

Summan blir 88 594 917 000 kr. Dvs. den totala utgiften för vad som liberaler brukar kalla för ”nattväktarstaten”, alternativt ”minimalstaten”, den stat som syftar till att försvara medborgarnas rätt till liv, frihet och egendom – och ingenting mer.

Hur kan det då komma sig att den svenska statens totala utgifter för nästa år 2017 beräknas bli hela 972 400 000 000 kr?

Svaret är givet: Den svenska staten är ingen nattväktarstat och ingen av dess företrädare har någonsin påstått det heller. – Men om så vore?

Om så vore kanske den svenska staten hade satsat mer pengar på att försvara svenska medborgares liv, frihet och egendom än på understöd till personer som inte är svenska medborgare, ja som inte ens är svenskar. För läget nu är det motsatta: Den nuvarande svenska statsledningen satsar mer pengar på icke-medborgare, icke-svenskar än på försvaret av svenska medborgares liv, frihet och egendom.

Vi återgår till statsbudgeten år 2017. Här finner du några fler utgiftsområden och vad de beräknas kosta:

Uo 7 Internationellt bistånd 34 990 005 000
Uo 8 Migration 32 580 319 000
Uo 13 Nyanlända invandrares etablering 32 162 956 000
Uo 25 Stöd med anl. av flyktingsituationen 7 000 000 000
Uo 27 Avgifter till EU 29 586 308 000
Summa 136 319 588 000

Visserligen får vi tillbaka 11 271 830 000 kr i bidrag från EU men saldot blir ändå 125 047 758 000 kr. Drygt 125 miljarder kronor! Det är pengar det. Pengar som vi kanske i hög utsträckning kunde använda till någonting bättre?

Alltså: Utgifterna för försvaret av svenska medborgares liv, frihet och egendom uppgår till cirka 88,5 miljarder kronor år 2017.

Utgifterna för bistånd till andra länders medborgares välfärd (samt förvisso även ibland till försvar av deras liv och frihet) uppgår till cirka 136,3 miljarder kronor år 2017.

Den svenska nuvarande statsledningen har följaktligen inför nästa år 2017 reserverat mera – 47,8 miljarder mera – av de svenska skattebetalarnas pengar till icke-svenskar än till försvaret av svenska medborgares liv, frihet och egendom.

47,8 miljarder kronor är dessutom mer än vad man anslagit till Sveriges militära försvar enbart. Om den nuvarande statsledningen hade använt dessa pengar för Sveriges försvar i stället för till bidrag till icke-svenskar hade anslaget till Sveriges försvar kunnat mer än fördubblas!

Är det inte konstigt att statsledningen vill betala avsevärt mera pengar till stöd för icke-medborgare, icke-svenskar än till försvaret av svenskarnas och svenska medborgares liv, frihet och egendom? Även om stöd och bistånd till icke-svenskar naturligtvis inte ska avskaffas uppstår ändå frågan om det inte borde vara tvärtom: Mer till svenskar än till icke-svenskar?

Man kan konstatera att en del inte ens uppfattar denna skillnad. Svenska Dagbladet tycks t. ex. anse att alla som bor i Sverige är svenskar. Det är fel.

För precis som inte alla svenskar är medborgare i Sverige (många svenskar är medborgare i Finland) är inte heller alla medborgare i Sverige (eller personer med uppehållstillstånd i Sverige) svenskar.

Vem som bör vara att anse som svensk definierar jag här. Såvitt jag kan finna är det svenskarna som svenskarna och dess statsledning i första hand bör försvara. Oavsett om de är medborgare i Sverige eller ej. Detta till och med även framför de medborgare i Sverige som enligt denna definition inte är svenskar. Åtminstone så länge Sverige är svenskarnas land. Något som statsledningen kanske inte längre anser?

För den nuvarande statsledningen tycker tyvärr av allt att döma att det är mera ekonomiskt angeläget att bistå icke-svenskar än att försvara svenskarna. Sveriges Riksdag har till yttermera visso godkänt 2017 års statsbudget.

Dessa statsledningens och riksdagens ställningstaganden framstår enligt min ringa mening som aningen landsförrädiska …

Frågan vem som Sverige tillhör har jag tidigare behandlat här. Vilhelm Moberg tyckte följande: ”Vad Sverige idag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.” Det gör man knappast genom att överösa icke-svenskar med miljarder av svenska skattebetalares pengar.

Vi får väl trots detta ändå hoppas på ett Gott Nytt År för Sverige, för svenskarna och för svensk strävan! Samt för de svenska medborgare som är svenskar.

Mottot inför nästa år 2017 skulle då kunna vara det som förmedlas i följande bild. Nu tar vi tillbaka Sverige! Om det behövs även från Sveriges möjligen landsförrädiska statsledning. Och om det behövs även till och med från Sveriges Riksdag. – Åtminstone borde vi ta tillbaka statsledningens obefogade slöseri med skattemedel på icke-svenskar.

Som de sade i Sydamerika när det begav sig: ”Un pueblo unido jamas sera vencido”. Dvs.: ”Ett enat folk kan aldrig besegras”. Ingen har heller ännu besegrat svenskarna, vilket bådar gott för varje svensk patriot!

¡No pasarán!

Wallström nummer åtta på tio-i-botten-listan över årets värsta antisemitiska incidenter

Simon Wiesenthal Center

Det är Simon Wiesenthal Center som utkorat Margot Wallström på en åttondeplats. Botten är alltså ännu inte nådd. Bättre ”lycka” nästa gång! Hennes ”förtjänst” är ju över/underlägsen! Tro inte att hon har gett upp sin kamp mot judestaten.

Här är hennes ”citation”:

Swedish Foreign Minister Margot Wallstrom flew to Israel in December despite being forewarned that no Israeli officials would meet with her. Wallstrom, whose consistently one-sided criticism of the Jewish State has outraged Israelis, said she wanted to meet with Palestinian and Israeli leaders to advance peace prospects, but Jerusalem refused to meet with her. Commenting on the violence in Israel of knife-wielding Palestinian terrorists, and measures taken by Israeli police in their wake during the so-called “Knifing Intifada”, Wallstrom, called for an investigation into what she called “extra-judicial killings” by Israeli police.

Shocked by her remarks, Israeli Minister of Infrastructure, Yuval Steinitz, noted that Wallstrom singled out Israel for investigation but avoided calling out other nations – including the U.S., Russia and France – which also kill terrorists. Steinitz also pointed out that that Sweden has produced more Islamic State volunteers that any other European country. Relations between Israel and Sweden plummeted last year after Wallstrom attributed the Palestinian-Israeli conflict as a major reason for growing Islamist radicalism. A year earlier, shortly after taking the helm of her country’s Foreign Ministry, Wallstrom recognized ‘Palestine’ as a state.

Detta är ju bara en liten del av hennes syndaregister. Naturligtvis slår hon ifrån sig genom sin pressekreterare som låter hälsa att ”listan är oseriös” och att utnämningen är ”en allvarlig och helt grundlös anklagelse”. Men grundlöst är det väl inte. För visst har Sveriges statsledning erkänt den gentemot Israel fientliga islamonazistiska terrorentiteten ”Palestina” som stat. Visst har hon kallat Israels försvar mot ”palestinska” knivmördare för ”utomrättsliga avrättningar”. Visst har hon ställt sig bakom den antisemitiska resolutionen i FNs säkerhetsråd nyligen. Något som renderade FN årets bottenplats hos Simon Wiesenthal Centret.

Fast det går inte att förneka att detta center ibland tar miste. Som när man år 2014 placerade Sverigedemokraternas Björn Söder på listans sjätteplats. Till skillnad från Wallström hamnade Söder ganska oförtjänt på listan. Läs här vad jag då skrev om detta.

Denna gång är man dock klockren. Margot Wallström och hennes anhang är utan minsta tvekan antisemiter.

Vilket inte minst bevisas av att Wallström tagit emot en ”Palestinsk” militär förtjänstorden av ärkeantisemiten Mahmoud Abbas:

När Björn Söder utpekades tyckte Anders Lindberg i Aftonbladet att han var ”en skam för Sverige” och att han skulle avgå. Han och Aftonbladet borde rimligen nu tycka samma om Wallström. Om hon, för att citera Lindberg, ”haft någon skam i kroppen”.

Barack Hussein Obama tycks vara en av upphovsmännen till säkerhetsrådets antisemitiska resolution

Det rapporterar Dagens Nyheter. Förenta Staternas president har alltså konspirerat tillsammans med antisemiterna i ”Palestina” för att gemensamt och i samråd attackera Israel i säkerhetsrådet. Denna gång med primärt syfte att förmå FN förbjuda judar att bygga och bo i Judéen och Samarien (”Västbanken”). Syftet har tyvärr uppnåtts.

Antisemiterna i ”Palestina” jublar följaktligen. Antisemiternas slutgiltiga syfte är att utplåna såväl Israel som judarna så det är inte att undra på att de betraktar denna resolution som ett mycket välkommet steg på vägen.

Betrakta dessa två bilder förmedlade av Palestinian Media Watch (PMW).

Ovanför bilden står det ”Palestina kommer att besegra bosättningarna” och nedtill i bilden står det ”bosättningar”. I övrigt ser man ju att bilden föreställer ett utplånat Israel klätt i ”palestinska” färger som bildar en mot ordet bosättningar huggande kniv.

Den första bilden publicerades före det att FN-resolutionen antagits:

Här är den andra bilden som publicerades efter det att FN-resolutionen antagits. Bilden har nu försetts med ordet ”tack” samt med namnet på alla de stater som röstade för FN-resolutionen. Under ordet ”bosättningar” finner man nu något som kan tolkas som – en stor blodpöl:

Enligt PMW är det Fatah, dvs. de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti”, som står bakom dessa bilder. Ledare för Fatah är Mahmoud Abbas ur vars hand utrikesminister Margot Wallström nyligen tilldelats en ”palestinsk” militär förtjänstorden. Wallström har välkomnat resolutionen.

Det verkar alltså som att Obama, Abbas, Wallström och alla de statsledningar som röstade för den antisemitiska FN-resolutionen i säkerhetsrådet har som syfte att driva ut judarna ur deras historiska hemländer i Judéen och Samarien. Dvs. att upprepa det som skedde senast när Jordanien erövrade dessa länder och östra Jerusalem, judarnas huvudstad år 1948 och fördrev alla judar därifrån. Detta utan någon som helst invändning från FN:s säkerhetsråd.

Fatah drar sig tydligen inte för att göra det med våld, med kniv och med blodvite som följd. Nej, tvärtom är det faktiskt till och med något som Mahmoud Abbas välkomnar:

Varför är det alltid rätt att fördriva judar från Judéen, Samarien och Jerusalem? Och alltid fel att låta dem komma tillbaka?

Jag kan bara finna ett svar: Antisemitism.

Länkar: Omni. | Nils-Eric Sandberg i Kristianstadsbladet. | Alan Baker, JCPA. | Barry Shaw i Arutz7.

Den tappra antisemitiska soldaten Wallström: Nu snart i FN:s säkerhetsråd

Sveriges statsledning tar plats i FN:s säkerhetsråd den 1 januari 2017. Där kan Wallström – som nyligen tilldelats en ”Palestinsk” militär förtjänstorden! – och hennes hantlangare i Don Quijotes faktaresistenta och patafysiska* anda fortsätta kampen mot verkligheten. Denna gång dock inte mot några väderkvarnar utan mot det imaginära problemet med judiska ”bosättningar” i Judéen och Samarien.

Utvecklingen i säkerhetsrådet sker onekligen redan nu i denna anda, Wallström förutan. Dagen före julafton beslutades nämligen om en resolution vars text jag nedan återger in extenso:

The Security Council,

Reaffirming its relevant resolutions, including resolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), and 1850 (2008),

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming, inter alia, the inadmissibility of the acquisition of territory by force,

Reaffirming the obligation of Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice,

Condemning all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, inter alia, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions,

Expressing grave concern that continuing Israeli settlement activities are dangerously imperilling the viability of the two-State solution based on the 1967 lines,

Recalling the obligation under the Quartet Roadmap, endorsed by its resolution 1515 (2003), for a freeze by Israel of all settlement activity, including “natural growth”, and the dismantlement of all settlement outposts erected since March 2001,

Recalling also the obligation under the Quartet roadmap for the Palestinian Authority Security Forces to maintain effective operations aimed at confronting all those engaged in terror and dismantling terrorist capabilities, including the confiscation of illegal weapons,

Condemning all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation, incitement and destruction,

Reiterating its vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders,

Stressing that the status quo is not sustainable and that significant steps, consistent with the transition contemplated by prior agreements, are urgently needed in order to (i) stabilize the situation and to reverse negative trends on the ground, which are steadily eroding the two-State solution and entrenching a one-State reality, and (ii) to create the conditions for successful final status negotiations and for advancing the two-State solution through those negotiations and on the ground,

1. Reaffirms that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace;

2. Reiterates its demand that Israel immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that it fully respect all of its legal obligations in this regard;

3. Underlines that it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations;

4. Stresses that the cessation of all Israeli settlement activities is essential for salvaging the two-State solution, and calls for affirmative steps to be taken immediately to reverse the negative trends on the ground that are imperilling the two-State solution;

5. Calls upon all States, bearing in mind paragraph 1 of this resolution, to distinguish, in their relevant dealings, between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967;

6. Calls for immediate steps to prevent all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation and destruction, calls for accountability in this regard, and calls for compliance with obligations under international law for the strengthening of ongoing efforts to combat terrorism, including through existing security coordination, and to clearly condemn all acts of terrorism;

7. Calls upon both parties to act on the basis of international law, including international humanitarian law, and their previous agreements and obligations, to observe calm and restraint, and to refrain from provocative actions, incitement and inflammatory rhetoric, with the aim, inter alia, of de-escalating the situation on the ground, rebuilding trust and confidence, demonstrating through policies and actions a genuine commitment to the two-State solution, and creating the conditions necessary for promoting peace;

8. Calls upon all parties to continue, in the interest of the promotion of peace and security, to exert collective efforts to launch credible negotiations on all final status issues in the Middle East peace process and within the time frame specified by the Quartet in its statement of 21 September 2010;

9. Urges in this regard the intensification and acceleration of international and regional diplomatic efforts and support aimed at achieving, without delay a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East on the basis of the relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet Roadmap and an end to the Israeli occupation that began in 1967; and underscores in this regard the importance of the ongoing efforts to advance the Arab Peace Initiative, the initiative of France for the convening of an international peace conference, the recent efforts of the Quartet, as well as the efforts of Egypt and the Russian Federation;

10. Confirms its determination to support the parties throughout the negotiations and in the implementation of an agreement;

11. Reaffirms its determination to examine practical ways and means to secure the full implementation of its relevant resolutions;

12. Requests the Secretary-General to report to the Council every three months on the implementation of the provisions of the present resolution;

13. Decides to remain seized of the matter.

Källa.

Alla medlemsstater i säkerhetsrådet röstade för denna resolution utom USA som lade ned sin röst. De som röstade för var de permanenta medlemsstaterna Kina**, Ryssland**, Storbritannien och Frankrike. Dessutom följande medlemsstater: Angola, Egypten***, Japan, Malaysia, Nya Zeeland, Senegal, Spanien, Ukraina, Uruguay och Venezuela.

Även om texten till en del riktar sig mot båda parter börjar den med att rikta obefogade ensidiga krav på Israel, nämligen att man ska upphöra med att bygga ”bosättningar” i Judéen och Samarien detta under påstående att Judéen och Samarien, inklusive Jerusalem (och Gaza) är ockuperade territorier. Påståendet är uppenbart falskt och faktaresistent och kommer att så förbli oavsett om hela världen skulle påstå det. Illa nog att hela säkerhetsrådet tycker så.

Säkerhetsrådet menar också att ”bosättningarna” saknar juridisk giltighet och utgör ett flagrant brott mot internationell rätt och ett stort hinder (det största?) mot uppnåendet av en tvåstatslösning och en rättvis och varaktig fred.

Några motsvarande stora hinder mot fred urskiljs ej på den ”palestinska” sidan. Ett sådant stort och närmast oöverstigligt hinder skulle t. ex. kunna vara att flertalet av de tongivande ”palestinska” politiska rörelserna klart och tydligt uttalat att de inte alls vill ha någon fred med Israel. De har i stället klart och tydligt uttalat att Israel – och judarna – ska utplånas. Man behöver bara läsa i Fatahs, PFLPs och Hamas’ respektive stadga för att få fullt bevis. Detta är en direkt antisemitisk och islamonazistisk uppfattning.

Men detta tycks inte alls bekymra säkerhetsrådet. För egen del kan jag tycka att detta är mycket besvärande för den ”palestinska” sidan. Hur ska någon tvåstatslösning uppnås om den ena sidan inte alls vill ha någon sådan? Varför då ställa ensidiga krav på den andra sidan, Israel, som sedan länge har en stående inbjudan till ”palestinierna” att förhandla villkorslöst. ”Palestinierna” har nekat och i stället kommit med just villkor för förhandlingar. Säkerhetsrådet ställer sig nu återigen på ”palestiniernas” sida genom att också uppställa villkor!

Den nuvarande svenska antisemitiska statsledningen kommenterar beslutet på följande sätt:

Regeringen välkomnar säkerhetsrådets beslut, som bekräftar EU:s och Sveriges syn på bosättningarna.

Säkerhetsrådsresolutionen kan tillsammans med andra internationella initiativ på området – det franska initiativet, den så kallade kvartettens (FN, EU, USA, Ryssland) rekommendationer, det arabiska fredsinitiativet – att bidra till att skapa förutsättningar för en återupptagen meningsfull fredsprocess. Resolutionen ska ses mot bakgrund av den snabbt försämrade situationen på marken med bosättningsexpansion och demoleringar, våld mot civila, samt ett mycket oroväckande israeliskt lagförslag om retroaktiv legalisering av så kallade utposter.

– Jag välkomnar säkerhetsrådets beslut. Det är mycket positivt att rådet för första gången på åtta år har enats om en resolution om fredsprocessen. Resolutionen innebär ett viktigt folkrättsligt klargörande av världssamfundets syn på bosättningarna, utgör en grund för Sveriges kommande arbete i säkerhetsrådet, och kan bidra till att skapa hopp hos unga i regionen om en framtida tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, säger utrikesminister Margot Wallström.

Källa.

Detta uttalande av den tappra soldaten Wallström, som gått i den islamistiske fiendens tjänst, är väntat och ligger helt i linje med hennes faktaresistenta och antisemitiska agenda.

Vad som kan förvåna är att USA lade ned sin röst. Normalt brukar USA lägga in sitt veto i säkerhetsrådet mot antisemitiska resolutioner av detta slag. Detta kan tolkas som att Barack Hussein Obama nu till slut visar sitt rätta antisemitiska jag genom att försvåra för efterträdaren Donald John Trump att genomföra sin kommande av allt att döma mycket israelvänliga politik.

Sorgligt är det, slutligen, att konstatera vilket kompakt motstånd Israel och judarna möter bland världens statsledningar.

Inbillningskraften är stark. Antisemitismen i världen tycks tyvärr vara ännu starkare. Åtminstone bland statsledningarna.

Israel är inte problemet. Lika lite som väderkvarnarna. Problemet är islamismen, i ”Palestina”, i Berlin och i Istanbul för en vecka sedan. I Syrien. Bara för att ta några exempel.

Islamisterna vill inte bara utplåna Israel och judarna. De vill utplåna alla länder och folk som inte underkastar sig den islamiska lagen. Utan fredsförhandlingar.

Låt oss hoppas att världens folk kan genomskåda allt detta om nu inte statsledningarna klarar av det. Och ersätta sina nuvarande statsledningar med personer som kan ta intryck av uppenbara fakta och under intrycket av dessa fakta verka mot antisemitismen och islamismen. I stället för att som säkerhetsrådet nu gjort, kapitulera inför detta onda.

Möjligen har åtminstone USAs folk nu genomskådat allt detta onda och därför tillsatt Donald Trump som president. Det bådar gott i så fall. Den som lever får se.

Vad vi således, nu på juldagen 2016 kan hoppas på, är en ”god fortsättning”!

* Patafysiken är som bekant vetenskapen om de imaginära/inbillade lösningarna.
** Man talar i resolutionen om ”the inadmissibility of the acquisition of territory by force”. Detta har Ryssland, som med våld tillägnat sig Krim, och Kina, som med våld tillägnat sig Tibet, fräckheten att skriva under på – med udden riktad mot Israel!
*** Egypten hade utarbetat resolutionsförslaget, men hade, tydligen efter påtryckningar från Israel och Donald Trump, dragit tillbaka det. Fast eftersom förslaget även stöddes av Senegal, Malaysia, Venezuela och Nya Zeeland, stater som inte drog tillbaka förslaget, kunde det ändå läggas fram i Säkerhetsrådet. (Källa.)

Sverigedemokraterna i Riksdagen hösten 2016: Avbryt ovillkorligen och omedelbart det svenska ekonomiska biståndet till antisemiterna i ”Palestina”!

Det är i alla fall så jag tolkar flera sverigedemokraters motioner i Sveriges Riksdag under hösten 2016. Jag kan inte se att företrädare för något annat riksdagsparti så tydligt och villkorslöst tagit ställning mot antisemitismen i ”Palestina” som Sverigedemokraterna. Några exempel:

1. I motion 2016/17:72 den 23 september 2016 påyrkade Björn Söder (foto nedan t.h.) och Kent Ekeroth att allt bistånd till den Palestinska myndigheten ska upphöra. Bland annat mot bakgrund av den ”Palestinska” myndighetens återkommande uppmaning till terror mot judarna. Deras yrkande är alldeles befogat! Läs skälen i länken.

2. I motion 2016/17:472 den 30 september 2016 påyrkade Björn Söder med flera att ”Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt”. Deras yrkande är alldeles befogat. Läs skälen i länken.

Konungariket Sverige får aldrig som stat erkänna en entitet som uppenbart har som syfte att utplåna en annan stat och dess majoritetsbefolkning. Entiteten ”Palestina” har som uppenbart syfte att utplåna den judiska staten Israel. Syftet strider inte minst mot FN-stadgan, som säger att de förenade nationernas folk är beslutna att ”öva fördragsamhet och leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar”. Det har aldrig ”Palestina” haft för avsikt att göra i förhållande till den judiska staten Israel. Tvärtom har ”Palestina” alltid haft för avsikt att i strid mot FN-stadgan utplåna just Israel. ”Palestina” har alltjämt denna avsikt. Att inte leva i fred som god granne med Israel.

3. I motion 2016/17:2528 den 5 oktober 2016 påyrkade Marcus Wiechel (foto t. v.) att biståndet till PLO ska upphöra. Och det är ju alldeles klart att Sveriges folk aldrig någonsin av sin ”Regering” ska tvingas ge bistånd till en organisation vars enda syfte är att utplåna den judiska staten Israel.

Det är möjligt att jag missat någonting, men som det framstår är det enbart Sverigedemokraterna bland svenska riksdagspartier som på allvar vill sätta press på antisemiterna i ”Palestina” genom att villkorslöst avbryta svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade ekonomiska stöd till dessa ”palestinska” antisemiter. Detta till dess antisemiterna slutat verka för att utplåna den judiska staten Israel.

Detta kanske kan ta ett tag. För islamistiska antisemiter anser ju som bekant att inte endast Israel och judarna, Sverige och svenskarna ska utplånas, utan därjämte alla folk och stater som inte underkastat sig den islamiska lagen shari’a …

Konstigt då, att det till synes bara är Sverigedemokraterna bland svenska riksdagspartier som på allvar vill stå detta onda emot.

Länk: United with Israel redovisar hur några andra länder resonerar. ”Palestina” har rätteligen förlorat en hel del pengar på senare år. I Sverige, sägs det, ”diskuteras” dettta. Nja, denna eventuella diskussion har knappt märkts av. Tiden för diskussion är hursomhelst över för länge sedan. Nu gäller det att agera.

Utrikesminister Wallström har tilldelats en ”palestinsk” militär utmärkelse

Det var vid Wallströms senaste besök helt nyligen i den antisemitiska, islamistiska och islamonazistiska entiteten som hon av samtidens kanske mest framträdande antisemit, Mahmoud Abbas, fick motta ”The Star of Jerusalem”. Detta framgår inte minst av denna film:

Att det är en militär utmärkelse framgår av artikel 110 i ”The Seurity Sector Legislation of the Palestinian National Autority: ”The Star of Jerusalem shall be awarded to a soldier who has performed distinghuished acts”.


Det är ju intressant då, att konstatera att den antisemitiska, islamonazistiska och i hög grad islamistiska entiteten, dvs. det som av dem själva och deras medlöpare kallas ”Palestina”, anser att antisemtiten Wallström är en ”soldat” i deras tjänst! Att hon deltagit i deras krig mot Israel och därvid ”utfört utmärkta gärningar”.

För att inte anses vara en entitetens medlöpare, en soldat som överlöpt till den även gentemot Sverige fientlige islamistiske och islamonazistiske fiendens tjänst, borde hon ha avböjt att motta denna ”utmärkelse”.

Det är även annat hon borde ha avstått från att göra. Men genom att i glädje motta ”utmärkelsen” visar hon, ja hon i det närmaste bevisar, att hon verkligen överlöpt till fienden. Hon har därmed inte bara ställt sig utan även den svenska staten i fiendens tjänst. Detta mot bakgrund av av att hon mottagit ”utmärkelsen” i sin egenskap av Konungariket Sveriges utrikesminister. Hon har därmed låtit riket kapitulera inför islamismen, antisemitismen och islamonazismen.

Skandal!

Hon har, tycks det, därjämte gjort sig skyldig till brott mot 19 Kap. 3 § Brottsbalken:

Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:396).

För visst har riket drabbats av ”avsevärt men” på grund av hennes kapitulation, men även på grund av hennes – och andras – ekonomiska stöd till den islamististe fienden – se nedan.

21 Kap. 7 § Brottsbalken är också intressant, även om den endast tillämpas ”när riket kommit i krig”. Jag anser för min del att Konungariket Sverige är i krig:

Avviker eller uteblir en krigsman olovligen från tjänstgöringen, skall dömas för rymning till böter eller fängelse i högst två år.

Är brottet att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst tio år eller på livstid. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om krigsmannen avvikit under eller i anslutning till strid, eller gått över till fienden eller annars överlämnat sig frivilligt till denne. Lag (1986:645).

”Palestina” anser att Wallström är en soldat, dvs. det som i svensk terminologi kallas krigsman. Att hon, kanske inte kroppsligen men uppenbart själsligen, gått över eller annars överlämnat sig frivilligt till den islamistiska mm. fienden i ”Palestina” är alldeles klart.

Frågan blir då vilket straff som de(t) eventuella brottet/n förskyller. Att någon svensk domstol skulle anse hennes agerande utgöra brottsbalksbrott är nog ganska uteslutet tyvärr (och då klandrar jag inte domstolarna utan lagstiftningens utformning och vår nuvarande antisemitiska regering).

Vi kan ju också notera att Margot Wallström inte är den första sosse som ställt sig i den ”palestinska” islamonazismens tjänst. Detta har jag skrivit om här. Vi ser där fotona som jag återger nedan från när Sveriges försvarsminister(!) Peter Hultqvist (S) också mottar en islamonazistisk utmärkelse. Även har som synes Hillevi Larsson, också (S), mottagit en sådan utmärkelse – på kartan är Israel utplånat!:

Skandal!

Apropå den svenska nuvarande antisemitiska statsledningens brottslighet, kan jag till yttermera visso hänvisa till denna min bloggning avseende den tidigare regeringen. Såväl tidigare som nuvarande regering kan nämligen alltjämt misstänkas för att ha gett och för att alltjämt ge ekonomiskt bidrag till ”palestinsk” terrorism.

Så här heter det i Lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall:

3 § Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2014:312).

Att nuvarande svensk statsledning (och den tidigare) gjort sig skyldig till detta brott genom att ge – ”tillhandahålla” – ovillkorat bistånd till antisemiterna i ”Palestina”, förefaller alldeles klart. Brottet är grovt eftersom det bedrivits i större omfattning (miljarder kronor har tvångsvis uttaxerats – ”samlats in” – från Sveriges skattebetalare) och annars varit av särskilt farlig art (pengarna har i hög utsträckning använts i åtgärder syftande till att utplåna Israel och judarna). Som jag skriver i länken måste tyvärr konstitutionsutskottet i Riksdagen agera för att någon lagföring ska ske. Men eftersom alla(!) riksdagspartier utom Sverigedemokraterna kan misstänkas för delaktighet lär inget ske så länge Sverigedemokraterna är i minoritet. Partiernas brottsliga verksamhet kan obehindrat fortsätta.

Skandal!

Inlägget har redigerats 2016-12-21.

Länkar: Världen idag rapporterar. | Pophöger. | Mahmoud Abbas hemsida.

Sveriges nuvarande antisemitiska, faktaresistenta och möjligen psykiskt sjuka utrikesminister Margot Wallström besöker snart den antisemitiska entiteten ”Palestina”!

Det meddelas från högre ort att utrikesminister Margot Wallström inom kort avser att besöka ”Palestina”. Jag återger härnedan detta meddelande in extenso:

Utrikesminister Margot Wallström besöker Palestina den 15-17 december för bilaterala överläggningar med president Mahmoud Abbas och utrikesminister Riad Malki.

I fokus för samtalen står hur Sverige och Palestina kan fördjupa relationerna efter Sveriges erkännande av Palestina, vikten av demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet och vad som kan göras för att stärka hoppet om en tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.

Under besöket träffar även utrikesministern företrädare för det civila samhället. Besöket till Palestina är viktigt för det svenska arbetet inom det franska initiativet för fredsprocessen i Mellanöstern.

För att börja från slutet av denna kommuniké: Om jag förstått rätt har jag här återgivit kärnan i det ”franska initiativet”. Nämligen den franske dåvarande utrikesministern Laurent Fabius uttalande att ”han kommer att bjuda in till en internationell konferens för att försöka få i gång fredssamtal mellan Israel och Palestina. Fabius tillade att om detta inte ger resultat, så kommer Frankrike att följa Sveriges exempel och erkänna ­Palestina.”

Detta är ju en skrämmande logik som enbart spelar antisemiterna i ”Palestina” i händerna. Antisemiterna kommer då så klart lyssna till Fabius och följaktligen se till att detta inte ger resultat – något som de alltid hittills lyckats med. Så att Frankrike erkänner ”Palestina”. – För inga konferenser eller ens Oslo-avtal har hittills lett till fred. Detta beror helt enkelt på att ”Palestina” absolut inte vill ha fred med Israel. Läs bara Hamas, PLOs och Fatahs stadgar: Israel ska utplånas – icke förhandlingsbart! (Bara se vad Abbas uttalar i bilden ovan t.v.) -Dessa texter gäller alltjämt! Fatah är dessutom, kan man notera, Wallströms svenska Socialdemokraters ”kära systerparti”! Alltså ser vi henne ovan till höger i samkväm med antisemitismens nuvarande antagligen främste företrädare: Mahmoud Abbas.

Att Wallström nu ändå avser att besöka detta världens ”hell-hole”, detta det antisemitiska ”mörkrets hjärta” för att ”fördjupa relationerna”, ja det kan nog bara anses vara orsakat av endera – eller flera – av följande skäl, nämligen 1) fördjupad antisemitism, 2) faktaresistens eller 3) fördjupad psykisk sjukdom.

Det kan aldrig orsakas av en önskan att fokusera på ”vikten av demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet och vad som kan göras för att stärka hoppet om en tvåstatslösning”. För ”Palestina” har aldrig önskat en tvåstatslösning – läs texterna, har aldrig eftersträvat en demokratisk utveckling utan enbart Israels utplåning, har aldrig respekterat mänskliga rättigheter – i synnerhet inte judarnas mänskliga rättigheter, har knappast aldrig respekterat jämställdhet.

Kanhända har de sagt så till Wallström och andra naiva, antisemitiska, faktaresistenta och psykiskt labila västerländska potentater. Men Wallström: Tro mig, de ljuger! Läs här om Mahmoud Abbas och taqiyya, den islamiska rätten att ljuga inför otrogna – som Wallström! Läs mera om taqiyya här.

Att, som Utrikesdepartementet nu gör, låta påskina att ett besök nu av Sveriges antisemitiskt faktaresistenta och möjligen psykiskt sjuka – och lurade! – utrikesminister skulle medföra att ”Palestina” skulle avsluta sin strävan att utplåna den judiska staten Israel för att i stället införa tvåstatslösning, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är så alldeles definitivt osannolikt att det så vitt jag kan finna nästan saknar motstycke i världshistorien! – Rätta mig om jag har fel!

Jag erinrar mig att Stefan Löfven en gång sagt att ”vi har varit naiva”. Den gången gällde det islamismens utbredning i Sverige. Men naiviteten med mera ifråga om islamismens utbredning i ”Palestina” den kvarstår. Den är rentav ”faktaresistent”, möjligen sjuklig. – Naiviteten, eller kanske snarare oförmågan, när det gäller att hantera islamismens alltjämt fortgående utbredning i Sverige, ja den kvarstår tyvärr också.

– Som jag skrev i denna bloggning apropå Wallströms psykiska status: ”Jag brukar i det längsta undvika att framföra misstankar om att någon lider av psykiska tillkortakommanden. Det är oftast ett alltför tarvligt argument ad hominem, i synnerhet om det inte kvalificeras med fakta. Jag har nog aldrig gjort det annat än just vad Margot Wallström beträffar. Men just i fallet Wallström kvalificeras som du ser argumentet med en myckenhet fakta.” Detta gäller fortfarande.

Slutligen ser du här igen en betecknande karikatyr med Wallström på synundersökning:

Länkar: Att hon inte får besöka Israel, det framgår här. – Rätt så! | Wallström själv om syftet med resan. Hon har nog rekordet i volym trams per spaltmeter. Ett exempel: Varför vill hon bara samarbeta med Israel mot antisemitismen? Problemet med antisemitismen är mycket större i ”Palestina”. Kanske är det störst i världen där räknat i procent antisemiter bland civilbefolkningen. | Jerusalem Post. | Per Gudmundson i SvD. Lite tamt – i alla fall om man jämför med denna bloggning. Likvisst bra!”Love and peace and understanding” – den arabiska versionen

Visst är det bättre att islamisterna och kommunisterna slåss inbördes än att de ger sig på Israel, judarna och oss andra.

Bevis på att de faktiskt ofta gör så hittar du i följande två filmer. Först är det PFLP – en kommunistisk ”palestinsk” entitet som vill utplåna Israel – som ”firar” sitt 49-årsjubileum. Genom allmänt tumult och skottlossning:

Sedan ser vi några scener från vad som förefaller vara debattprogram i TV. Alltihop urartande i våld:

Exemplen är legio. Här är Latma TVs mera skämtsamma framställning av samma fenomen:

Idag utdelas Nobels fredspris. Jag har själv indirekt fått det eftersom jag en gång deltog i FNs ”fredsbevarande styrkor”. Nissarna som figurerar i filmerna, och det de representerar, lär förhoppningsvis aldrig komma ifråga. – Med Yassir Arafat som mycket beklagansvärt undantag.

Jag erinrar slutligen om vad Herrens ängel sade till Hagar, den tjänstekvinna med vilken Abraham avlade Ismael:

Och han skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara mot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder (1 Mos. 16:12).

Ismael anses av araberna själva vara deras stamfader. Alltför många av dem agerar onekligen alltjämt i hans anda …

Lars Adaktusson (KD) tycks närma sig Sverigedemokraternas uppfattning rörande Sveriges nuvarande antisemitiska ”statsledning”

Att Sverigedemokraterna ovillkorligen vill avbryta ”biståndet” till islamonazisterna i ”Palestina”, ja det står ju klart.

Att Socialdemokraterna ovillkorligen vill fortsätta detta islamonazistiska ”bistånd”, ja det är ju också uppenbart.

Övriga riksdagspartier har kanske sådär i skymundan ändå i några fall velat hävda att, ja vi måste kanske ställa krav på ”Palestina” att uppföra sig mera civiliserat för att biståndet ska fortsätta.

Men det räcker inte!

För de har så vitt jag vet aldrig hävdat att det svenska biståndet till ”Palestina” ovillkorligen ska upphöra intill dess ”Palestina” upphör att vara en antisemitisk entitet som vill utplåna såväl den judiska staten Israel som judarna i sig.

Det har bara Sverigedemokraterna hittills gjort!

Nu tycks dock Kristdemokraternas EU-parlaments-ledamot Lars Adaktusson (foto t. h.) närma sig Sverigedemokraternas ståndpunkt. Detta framgår av vad han skriver i Svenska Dagbladet.

Bland annat skriver han så här:

Inte sällan beskrivs personerna bakom den palestinska terrorn som frustrerade enskilda individer som agerar på egen hand. Nu vet vi hur det verkligen ser ut; att omfattande belöningar utgår till såväl förövarna som deras familjer och att den Palestinska myndigheten stödjer terrorhandlingar.

Att inte dra slutsatser av detta och ompröva miljardbiståndet till palestinierna är politiskt tjänstefel. Sverige kan inte ha en regering som okritiskt stödjer en korrumperad regim och delar ut bistånd till terrorism.

Mycket bra så långt! Men tyvärr skriver Adaktusson också att det inte är någon tvekan om ”att den palestinska civilbefolkningen behöver vårt stöd, politiskt såväl som ekonomiskt”. Fel, tror jag.

För en civilbefolkning som till nästan hundra procent (nåja 93 procent då, se här nedan) uttrycker antisemitiska uppfattningar, är inte förtjänt av något som helst vare sig politiskt eller ekonomiskt stöd från någon någonsin. Den befolkningen förtjänar bara precis det som de själva tycker att judarna förtjänar. Och det är knappast politiskt eller ekonomiskt svenskt stöd. Det är någonting ännu värre. Mycket värre …

Härnedan framgår att just 93 procent av denna befolkning tycks vara antisemiter:

Det är sorgligt att det måste vara på detta vis. Men: Det är knappast Israels eller judarnas fel. Felet är deras som vill utplåna den judiska staten Israel och alla judar. Det är snarare islamisternas fel, islamonazisternas fel och deras fel som i likhet med den antisemitiska nuvarande svenska statsledningen belönar just dem som vill utplåna judarna och den judiska staten.

Länkar: PMW rapporterar om hur ”Palestina” använder sitt ekonomiska bistånd. Som belöning till terrorister och mördare. Och samtidigt försöker mörka för givarna att de gör det. – Israels UD meddelar att Fatah – de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti” och det kanske mest tongivande partiet i ”Palestina” – nyligen utsett Marwan Barghouti, en i Israel fängslad judemördare, terrorist och ärke-antisemit till ledare för Fatahs ”centralkommitté”! – Bawar Ismail i Gefle Dagblad.

Har Fidel Castro äntligen dragit åt – helvete?

Castro & Krustjev
Källa.

Vart han egentligen dragit är väl oklart. Kanske åt det heta stället? Oklart som sagt, men det heta stället unnar jag honom! Bra är det i alla fall att han äntligen lämnat oss.

Var Castro kass tro? Om du frågar mig så skulle jag definitivt säga att han var helkass. En mänsklighetens skadegörare. I likhet med Mao. – Men Aftonbladet hyllade ändå Mao när denne satans mördare dog år 1976. Det kan du se på bilden till vänster.

Castro tillhör utan tvekan den rad av 1900-talets och det tidiga 2000-talets diktatorer som har förorsakat – och i vissa fall fortfarande förorsakar – sin befolkning och hela mänskligheten den allra största skada. Dessa skadegörare är bland annat följande: Lenin (Ryssland), Hitler (Tyskland), Stalin (Sovjetunionen), Pol Pot (Kambodja), Mao (Kina), Chavez (Venezuela), Mugabe (Zimbabwe/Sydrhodesia), Mahmoud Abbas (”Palestina”), Sheik Yassin (Gaza), Khamenei (Iran) och Salman bin Abdul Aziz (Saudiarabien). – Med flera.

Sedan har vi ju deras handgångna män. I Sverige fanns Pierre Schori och Olof Palme som uppenbarligen var kompisar med Castro. – Usch!

Nuvarande Vänsterpartiet, dvs. dåvarande kommunistiska partiet, sörjde Stalins död. En massmördare av rang sörjde de!

Det kan man läsa här:

Stalin dör. Centralkommittén för Sveriges Kommunistiska Parti skriver:

”En stor och smärtsam förlust har drabbat hela den framstegsvänliga mänskligheten. Stalin är död. Vår tids störste folkledare och statsman, den socialistiska samhällsvetenskapens geniale mästare, kommunismens banérförare har gått ur tiden.”

Vid en minneshögtid över Stalin i Medborgarhuset i Stockholm den 9 mars 1953 håller C-H Hermansson (blivande partiledare) ett panegyriskt hyllningstal till den bortgångne diktatorn:

”Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter. Marxismen, den lära som Stalin behärskade med sådant mästerskap och som han vidareutvecklade till ett nytt och högre plan, förnekar ingalunda de stora personligheternas roll för historiens utveckling. Stalin förstod att ställa hela sin livsgärning i de framväxande, de progressiva, de oemotståndligt segrande krafternas tjänst. Därför blev hans liv så betydelsefullt för mänskligheten, därför blev han en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Att vara kommunist, det är att ha Lenin och Stalin till föredöme. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän.”

Källa.

Här är en bild på hur många oskyldiga människor som dessa vidriga kommunister hittills mördat:

Ännu idag sörjer ändå vänsterpartisten Lars Ohly Castros död och kallar honom för en ”stor inspirationskälla”. Skandal är det, men det är inte oväntat att en vänsterpartist/kommunist inspireras av och hyllar en massmördare som Castro – och tillhör ett parti som inspirerats av och hyllat massmördaren Stalin.

Ni får mycket gärna kommentera denna bloggning, och då gärna lägga till ännu fler ”diktaturens kreatur” och ännu fler av dess handgångna män – och kvinnor. Själv kan jag omedelbart tillföra argentinaren Che Guevara och libanesen Leila Khaled* som ytterligare exempel på dessa mänsklighetens skadegörare. Det finns säkert många flera!

För de är tyvärr fler än man tror. Nazismens, kommunismens, islamismens och islamonazismens kreatur är närmast legio. De fanns förr och de finns nu. De måste bekämpas!

Bekämpningen av allt detta elände kommer att bli svår och långvarig. Men att segern tillhör dem som i likhet med mig står upp för och vill kämpa för den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationen, ja det står utom allt tvivel!

– Fotot överst visar Castro tillsammans med en annan av mänsklighetens skadegörare, ett annat diktaturens kreatur, nämligen Nikita Chrusjtjov.

* ”Her parents are not even Palestinian, but Lebanese.” Källa.

Inlägget har redigerats 2016-11-27 och uppdaterats 2017-01-29.

Länkar: Vansinnet från vänster (pdf). | Karl-Olof Andersson i Aftonbladet.