MEMRI visar en kort film från oktober förra året, som innehåller en bön till Allah där förhoppningen uttalas att Allah ska bringa seger över de otrogna samt att Allah ska förinta judarna och deras anhängare. I engelsk översättning: ”Oh Allah, absolve us of our sins, strengthen us, and grant us victory over the infidels. Oh Allah, destroy the jews and their supporters. Oh Allah, disperse them, rend them asunder.”

Egyptens president Mursi deltar i bönen och har till synes inget att invända.

Här är filmen:

Enligt Egyptens president ska alltså judarna förintas, tillsammans med deras anhängare, till vilka bland andra jag själv räknar mig.

Vi tackar för det fredsbudskapet från en företrädare för vad som vissa kallar ”fredens religion”. Den fred som man åsyftar ska som synes åstadkommas genom seger över de otrogna och genom att judarna och deras anhängare förintas.

Denna fred uppstår därmed antagligen först när det världsomspännande muslimska kalifat upprättats som bland andra det muslimska brödraskapet eftersträvar. Det kalifat där den islamiska lagen, sharia, införts. En lag som är oförenlig med demokratins grundläggande principer. En fred och en lag utan plats för otrogna, judar och deras anhängare.

I denna mening kan islam förvisso sägas vara en fredens religion. För nog uppstår fred när allt motstånd mot sharia nedkämpats – och med detta motstånd även demokratin och friheten.

Men det rådde i viss mening fred även i Auschwitz och Gulag. En fred genom underkastelse. Friheten och demokratin fanns uppenbart inte heller där, lika lite som i de stater där sharia införts. En fred utan frihet och demokrati är inte mycket värd.

Islam har otvetydigt spridits genom svärdet, genom den ideologi som kallas islamism. Dess indelning av världen i ”fredens hus”, där den islamiska lagen härskar, och ”krigets hus” som islamisterna ännu ej erövrat är betecknande. Endast där den islamiska lagen härskar, råder fred enligt detta absurda synsätt.

Men om vi vill bevara demokrati och frihet, samt även slå vakt om judarnas rätt att existera, en rätt som Egyptens president av allt att döma inte tillerkänner dem, så gäller det att göra motstånd mot sharia, mot den ”fred” som islamismen eftersträvar. En fred som liknar den i Auschwitz och Gulag.

Det är inte demokratin, friheten och judarna som ska bekämpas, utan dem som vill förinta demokratin, friheten och judarna. Såsom islamismen och av allt att döma även Egyptens president och det muslimska brödraskapet, bara för att ta några exempel.

Varje fred utan demokrati, frihet och judar är således ingen rättvis fred.

Varje meddelande att motståndet mot islamismen skall uppges är falskt.

För de regimer som inrättade Auschwitz och Gulag har besegrats. På samma sätt kommer den tredje totalitära rörelsen vid sidan av nazismen och kommunismen, nämligen islamismen, att besegras.

Genom vårt motstånd!

– Robert Wistrich uttalar f.ö. klokt och i samma anda följande: ”The Islamist onslaught against Israel is to a considerable extent a war by proxy against the West – in which defense of the Jewish State becomes the litmus-test for Islamic probing whether the Western world is really serious about commitment to its core-values of individual freedom and liberal democracy”.

4 svar på ”Egyptens president Mursi deltar i bönen om att Allah ska förinta judarna”
  1. I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I’ll come back often after bookmarking! slotsite

  2. Kriget mellan israel och muslimer började redan med islams födelse när ”profet” mohammed åkte till israel och dödade judar och gifte sig med ett barn till folk han mördat så dom som stödjer muslimerna som okuperar i israel måste vara muslimer eller national socialister för ingen riktig människa kan stödja dom som kallar sig palestinier.
    Det finns ett enkelt sätt att få fred det är att saudiarabien som har mycket mark som är obebygd kan ta emot dom muslimska okupanterna så får dom komma till mekka. Men det muslimer vill inte ha fred dom vill växa och ta över så det enda valet är krig tyvär.

  3. Hur svårt är det att fejka en sådan här video ? Bara att lägga in talet från en annan imam med bilden på Mursi. Ej trovärdigt.

Kommentarer är stängda.