Detta glada budskap når mig från Migrationsverket. Jag saxar från verkets intranät:

Eugene Palmér slutar

Idag, fredag eftermiddag [24 april] slutar Eugene Palmér som verksamhetsområdeschef för VO Asylprövning. Han lämnar också omedelbart alla därtill hörande uppdrag.

– Vi har kommit fram till detta i stort samförstånd. Orsaken är att vi inte har samma syn på förutsättningarna för, och genomförandet av, det pågående reformarbetet beträffande asylprocessen, säger generaldirektör Dan Eliasson.

Han tillägger:

– Självklart tycker jag att det är tråkigt att vi inte kunnat finna samsyn i dessa frågor. Samtidigt vill jag tacka Eugene för de fina insatser han gjort för asylprövningen och för all den värme och glädje han gett arbetskamrater både inom och utanför sitt verksamhetsområde.

Eugene Palmér kommer att fortsätta sin anställning på myndigheten. Vilka arbetsuppgifter som kommer att bli aktuella diskuteras mellan GD och Eugene Palmér de kommande veckorna. Beslut om vem som kommer att ersätta Eugene Palmér – interimistiskt, eller långsiktigt – kommer att fattas i början av nästa vecka.

Rättvisa börjar måhända åter skipas i Migrationsverket. Palmér var ju mannen som avsatte mig som enhetschef och därefter tvingade mig att sluta helt på verket, enbart på grund av vad jag skrivit på denna blogg och på min hemsida. Eftersom denna blogg tar ställning för demokrati och frihet, för Israels rätt att existera och mot terror, kan man undra vad Palmér tycker om dessa saker, och så länge han varit kvar i ledande befattning, har man även haft anledning fråga sig vad Migrationsverket anser.

Detta var en nödvändig upprensning och den är förhoppningsvis ett led i verksledningens förmodade men nödvändiga strävan att återupprätta sitt förtroende som företrädare för en myndighet i demokratins och rättsstatens tjänst. Men fler steg återstår innan man kan säga att de lyckats.

Merit Wager kommenterar så här. Läs också Världen idag.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

7 svar på ”Eugène Palmér slutar”
 1. Palestina är ingen stat och har heller aldrig varit en stat, en olaglig ockupation av palestinskt land är således omöjlig.

  Skåne är mindre svenskt än Israel är palestinskt, dom landområden där judarna och palestinierna nu bor är historiskt kristna och judiska och var så innan krigarprofeten Muhammed invaderade med sina rövararméer.

  Men vad gör verkligheten för en pkhjärntvättad människa som du Jenny?

 2. Så du menar, Jenny, att om jag hade tyckt att Israel inte hade haft rätt att existera så hade jag kunnat vara kvar?

  Förresten så var jag ju kvar, just som beslutsfattare, en längre tid efter det att jag tvingades bort från min chefsposition.

  Ställningstagandet som ifrågasattes och ogiltigförklarades var att jag anser att Israel har rätt att existera och att Hamas är en terrororganisation. Detta överensstämmer med Sveriges regerings ställningstagande. Detta kanske är ett subjektivt ställningstagande, men det kan väl inte vara något problem om en statstjänsteman delar regeringens syn på saken? Asylsökande som har problem med Sveriges utrikespolitik får väl då söka sig till något annat land som anser att Israel inte har rätt att existera och att Hamas inte är en terrororganisation. Vilket land det skulle vara vet jag knappt. Iran kanske?

  Och om uttalade politiska åsikter skulle vara ett problem: Hur ska vi då hantera det faktum att Migrationsverkets generaldirektör är socialdemokrat?

 3. Tack Lennart för att du tog dig tid att svara tillbaka på min kommentar.

  Du kanske bara gillar din egen form av yttrande- och åsiktsfrihet? Så länge den är till din fördel, det vill säga.

  Vad du tycker om Israel är högst relevant i denna kontext eftersom det var orsaken till situationen som uppstod. Vad som ifrågasattes var nog inte din rätt till yttrandefrihet utan hur du påverkas av dina åsikter i ditt arbete. Vad som också strider mot grundlagen är etnisk rensning, något som judar och flera folkslag varit offer för, men som judiska och icke-judiska zionister idag själva utövar med hjälp av ”staten Israel”.

  Det som ifrågasattes var hur dina politiska åsikter inverkade på beslutsfattande hos Migrationsverket.

  Ett jobb på Migrationsverket ska vara opartiskt, inte subjektivt. Med tanke på att det finns en konflikt och att du har tagit ställning i den, var det omöjligt för dig att vara neutral i frågor som berörde din post.

 4. Jenny, Palmérs åsikt var att jag skulle straffas för att jag framförde mina åsikter. Detta strider mot grundlagen, mot rätten till yttrande- och åsiktsfrihet. Vad han och jag tycker om Israel är inte relevant i den kontexten. – Men du kanske inte heller gillar yttrande- och åsiktsfrihet?

 5. ”Eftersom denna blogg tar ställning för demokrati och frihet, för Israels rätt att existera och mot terror…”

  Du blandar ihop frihet och terrorism. Israel existerar redan men inte med rätt. Däremot existerar inte Palestina men har rätt till det. Som du vet har den israeliska staten terroriserat, trakasserat och fört krig mot Palestina och dess folk under många decennier (sedan 1948 då landet ändrade namn till Israel). Du blir upprörd över att dina politiska åsikter ger dig sparken men när Palmér får gå för sina är du nöjd. Vad gör dina åsikter till bättre än hans?

 6. Fast jag inte vet något om hur chefer brukar vara på Migrationsverket, hoppas jag att rättsäkerheten ökar på den avdelning som Palme´r nu lämnat. Om det skulle visa sig att han fått sparken, kan det tyda på att undrens tid ännu ej är förbi.

 7. Om Palmérs ersättare inte varit utsedd innan hans avgång så måste det varit bråttom. Skedde avgången på eget initiativ eller på verkets? Egentlig orsak?

Kommentarer är stängda.